Home Membri
Veronica Mateescu PDF Print E-mail

Veronica Mateescu, Lector Univ. Dr.

 

Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

 

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

psihologie sociala,
management intercultural,
managementul resurselor umane,
managementul carierei,
dezvoltare organizațională

 

Limba de predare: română


 

Experiență profesională și de cercetare:

Septembrie 2013 – present: psiholog practicant - psihoterapeut în supervizare/psihoterapeut autonom în psihoterapie pozitivă;

Aprilie – iulie 2011: formator și expert pe termen scurt în proiectul POSDRUPerfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”

Februarie – aprilie 2011: formator și expert management pe termen scurt în proiectul  POSDRU „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional (CR) al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest”;

Octombrie 2008 – iunie 2011: cercetător în cadrul proiectului CNMP, INOVCO. Stimularea procesului de inovare în IMM-urile românești prin dezvoltarea culturii organizaționale”;

2003 – consultant în cadrul Centrului de Consiliere şi Plasare a Forţei de Muncă, proiect finanţat din fonduri Phare;

2002 – consultant în domeniul resurselor umane;


Educație și formare:

Septembrie 2013 – ianuarie 2016: Psihoterapeut autonom în psihoterapie pozitivă

Februarie 2009 –iulie 2013: Psihoterapeut sub supervizare în psihoterapie pozitivă

Decembrie 2002-octombrie 2008: Doctor în Management la Université Paris-Est Marne-la-Vallée

 

Publicații:

Mateescu, Veronica-Maria, PERSPECTIVES ON DIVERSITY MANAGEMENT AT WORKPLACE. THE EUROPEAN SMES CASE , CEEOL, Proquest, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), EBSCO Publishing, DOAJ, Scipio, Ulrichsweb, Indexcopernicus , http://www.ceeol.com/; http://www.proquest.com, Modelling the New Europe, Issue no. 16/2015, pp. 80-92

Ciuciu Raluca, Ciuciu Ioana, Mateescu Veronica-Maria, capitol, Organizational Culture and Innovation: An Industrial Case Study , On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2014 Workshops, Springer, Berlin Heidelberg, Editor: R. Meersman, 2014, P. 514-518

Mateescu Veronica-Maria, PERSPECTIVES ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN ROMANIA , CEEOL, Proquest, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), EBSCO Publishing, DOAJ, Scipio, Ulrichsweb, Indexcopernicus , http://www.ceeol.com/; http://www.proquest.com/ , Modelling the New Europe , 2014, P.55-66

Racolta Paina Nicoleta Dorina, Mateescu Veronica-Maria, Marketing Budgets in A Financial and Economic Crisis. North American and European Perspectives, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. STUDIA EUROPAEA, Categ CNCSIS B+, LIV, 3, 2009, P.77 – 92

Mateescu Veronica-Maria, Racolta Paina Nicoleta Dorina, ”The Managerial Creativity in the Decision Making Process. Case Studies of Two SMEs in the IT Industry from Romania”, REVISTA DE MANAGEMENT SI INGINERIE ECONOMICA, Categ CNCSIS B+, vol. 7, nr. 5, 2008, P.117 – 120 (baze de date: ULRICH’S Periodicals Directory, EBSCO Business Source(r) Complete database, Index Copernicus, Cabell's directory)

Mateescu Veronica-Maria, ”The Management of Cultural Differences in the Cost-Oriented Enterprises. The Case Study of Two Italian SMEs from Romania”, STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI - POLITICA, Categ CNCSIS D, L III, 1 , 2008, P.20 – 34 (baze de date: CEEOL)

Racolta Paina Nicoleta Dorina, Mateescu Veronica-Maria, ”Responsabilitatea socială internă și producția de tip lohn. Studiu de caz: o întreprindere mică, cu capital străin, din industria confecțiilor”, Management & Marketing, Anul I, Nr.3, 2006, P.99-110 (baze de date: Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management and Marketing, Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus, EBSCO, IDEAS, Econpapers, http://www.cabells.com/, http://www.ceeol.com/, http://www.indexcopernicus.com/, http://www.ebscohost.com/, http://ideas.repec.org/s/eph/journl.html, http://econpapers.repec.org/article/ephjournl)

Mateescu Veronica-Maria, Le management interculturel et les petites et moyennes entreprises. Etude de cas: une petite et moyenne entreprise, avec capital d’investissement italien et roumain, de l’industrie du bois, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. STUDIA EUROPAEA, Categ CNCSIS B+, L1, 2, 2006, P.203 – 218)A.
TEZA DE DOCTORAT: Le management interculturel en Roumanie : Le cas des investissements directs étrangers des PME étrangères

B.
CĂRȚI ȘI CAPITOLE ÎN CĂRȚI

Ciuciu Raluca, Ciuciu Ioana, Mateescu Veronica-Maria, capitol, Organizational Culture and Innovation: An Industrial Case Study , On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2014 Workshops, Springer, Berlin Heidelberg, Editor: R. Meersman, 2014, P. 514-518

Mateescu Veronica-Maria, carte Cultura organizationala. Aspecte teoretice si metodologice, Editura Fundatiei pentru Studii Europene , Cluj-Napoca , 2009, P. 168

Racolta Paina Nicoleta Dorina, Mateescu Veronica-Maria, ”The Social Responsibility of Business. A Case Study: Romanian Small and Medium Enterprises”, în  Ladislau Gyemant, Marius Jucan, Cristina Rotar (eds.), Globalism, Globality, Globalization. Ten Years of European Studies in Cluj, Editura Fundatiei pentru Studii Europene, 2006, P. 441-457C. ARTICOLE
/studii publicate în reviste indexate BDI

Mateescu, Veronica-Maria, PERSPECTIVES ON DIVERSITY MANAGEMENT AT WORKPLACE. THE EUROPEAN SMES CASE , CEEOL, Proquest, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), EBSCO Publishing, DOAJ, Scipio, Ulrichsweb, Indexcopernicus , http://www.ceeol.com/; http://www.proquest.com, Modelling the New Europe, Issue no. 16/2015, pp. 80-92

Mateescu Veronica-Maria, PERSPECTIVES ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN ROMANIA , CEEOL, Proquest, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), EBSCO Publishing, DOAJ, Scipio, Ulrichsweb, Indexcopernicus , http://www.ceeol.com/; http://www.proquest.com/ , Modelling the New Europe , 2014, P.55-66

Mateescu Veronica-Maria, Butaru Lucian-Traian,Workplace Relations in the OPT System. Notes on Fieldwork in a Transylvanian Village, STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI. SOCIOLOGIA, Categ CNCSIS B+, LVIII, 2, 2013, P.245 - 261

Mateescu Veronica-Maria, Cucuruzan-Cramarenco Romana-Emilia, THE ALUMNI’S VOICE: BEYOND ACADEMIC MARKETING, EBSCO; Copernicus, http://search.ebscohost.com/; http://publications.copernicus.org/, Management of Sustainable Development Journal, 2011, P.61-66

Racolta Paina Nicoleta Dorina, Mateescu Veronica-Maria, Marketing Budgets in A Financial and Economic Crisis. North American and European Perspectives, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. STUDIA EUROPAEA, Categ CNCSIS B+, LIV, 3, 2009, P.77 – 92

Mateescu Veronica-Maria, Racolta Paina Nicoleta Dorina, The Managerial Creativity in the Decision Making Process. Case Studies of Two SMEs in the IT Industry from Romania, REVISTA DE MANAGEMENT SI INGINERIE ECONOMICA, Categ CNCSIS B+, vol. 7, nr. 5, 2008, P.117 – 120

Mateescu Veronica-Maria, Qu’est-ce que c’est le management interculturel?, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. STUDIA EUROPAEA, Categ CNCSIS B+, LIII, 3, 2008, P.185 – 204Racolta Paina Nicoleta Dorina, Mateescu Veronica-Maria, Internal social responsibility and the lohn production. Case study: a small firm from textile industry with foreign capital, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management and Marketing, Central and Eastern European Online Library , Index Copernicus, EBSCO, IDEAS, Econpapers, http://www.cabells.com/, http://www.ceeol.com/, http://www.indexcopernicus.com/, http://www.ebscohost.com/, http://ideas.repec.org/s/eph/journl.html, http://econpapers.repec.org/article/ephjournl/, Management & Marketing, Anul I, Nr.3, 2006, P.99-110

Mateescu Veronica-Maria, Le management interculturel et les petites et moyennes entreprises. Etude de cas: une petite et moyenne entreprise, avec capital d’investissement italien et roumain, de l’industrie du bois, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. STUDIA EUROPAEA, Categ CNCSIS B+, L1, 2, 2006, P.203 – 218

Mateescu Veronica-Maria, book review Charles Hampden-Turner, Fons Trompenaars, Au-delà du choc des cultures. Dépasser les oppositions pour mieux travailler ensemble, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. STUDIA EUROPAEA, Categ CNCSIS B+, L1, 1, 2006, P.335 – 338

Racolta Paina Nicoleta Dorina, Mateescu Veronica-Maria, Aspects actuels des investissements directs étrangers en Roumanie , STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. STUDIA EUROPAEA, Categ CNCSIS B+, L, 2-3 , 2005, P.239 - 263

Racolta Paina Nicoleta Dorina, Mateescu Veronica-Maria, Management interculturel et la spécificité de la culture d’une entreprise en système de lohn (transformation passive du produit), STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI. OECONOMICA, Categ CNCSIS B+, L, 1, 2005, P.73 – 80


 

Last Updated on Wednesday, 19 July 2017 15:11