Home
Master Cercetare Sociologică Avansată PDF Print E-mail

 

MASTER CERCETARE SOCIOLOGICĂ AVANSATĂ

 

Masteratul de cercetare sociologică avansată urmăreşte pregătirea unor cercetători în ştiinţe sociale prin facilitatarea accesului la o serie de cursuri centrate pe cercetarea sociologică. Cursurile şi seminariile sunt susţinute de cadre universitare care sunt activ implicate în coordonarea unor proiecte de cercetare în diverse ramuri ale sociologiei: globalizare, stat, cetățenie, grupuri marginale, religie, secularizare, migraţie, inegalităţi sociale, organizaţii, politici publice şi analiza transformărilor societăţilor postmoderne. Scopul principal al acestui master este să îi ajute pe studenţi să îşi dezvolte abilităţile şi competenţele de cercetare şi să le utilizeze nu doar în mediul academic, ci şi în cel profesional precum: ong-urile, instituţiile publice şi unităţile administrative, institute private de cercetare şi firme ale căror profil de activitate conţine expertiză sociologică.

 

 

Programul urmăreşte analiza unui spectru larg de teme importante din sociologia contemporană şi le oferă studenţilor o pregătire teoretică şi practică avansată în variatele domenii ale socialului. Studenţii care doresc să parcurgă un stagiu de studii doctorale şi să se îmbarce cu succes într-o carieră didactică sau academică vor găsi în acest program instrumentele necesare. Masteratul oferă posibilitatea unei specializări în două ramuri distincte (sub formă unor cursuri opţionale): metodologie şi tehnici de cercetare sociologice cantitative şi calitative pe de o parte şi sociologie aplicativă în organizaţii, programe sociale şi viaţă cotidiană pe de altă parte.

 

DOMENII DE SPECIALIZARE

CURSURI  OBLIGATORII:

Metodologia cercetării sociale - analiza principalelor strategii epistemologice privind metodele de culegere şi prelucrare a datelor sociale.

Dezvoltare socială și globalizare - efectele sociale ale globalizării și impactul acestora asupra societăților contemporane precum și analiza critică a unor programe de dezvoltare socială regionale.

Grupuri marginale şi excludere socială: Romii din Europa Centrala si de Est - situaţia grupurilor marginale în societăţile post-socialiste, grupuri rezultate din stratificarea socială ce a urmat schimbării de sistem începute în 1898.

Postmodernism şi gândire critică - principalele orientări teoretice şi social-politice ale societăţii contemporane catalogate drept «postmodernă»: relativism cultural, politici ale diferenţei, cultul toleranţei faţă de minorităţi, delegitimarea metanaraţiunilor moderne.

Inegalităţi sociale și analiza critică a politicilor publice - analiza inegalităților sociale și economice și a influenței politicilor publice asupra acestora, cu focalizare pe politicile sociale, educaționale, ocupaționale, de sănătate și cele privind locuirea.

Stat, teritoriu, cetăţenie - cursul urmărește adâncirea înțelegerii relațiilor sociale în care apare discursul despre stat, formele sale instituționalizate și arenele principale în care se manifestă statul: teritoriu, populație, cetățenie.

Migrație internațională - analizează procesul migraţiei internaţionale (cu accent pe migraţia din şi în România) atât sub aspectul proceselor recente de migraţie cât şi în ceea ce priveşte agenda cercetărilor şi dezbaterilor legate de problema migraţiei internaţionale.

Sociologia și antropologia secularizării - analiza cercetărilor contemporane vizând secularizarea societăților europene și tematizarea conceptele lor centrale: guvernamentalitate, secularism, cadrele sociale imanente de referință ale sinelui.

Curente sociologice moderne şi contemporane - cursul urmărește identificarea teoriilor sociologice adecvate redactării dizertației de masterat și abordează cele mai recente dezvoltări teoretice în sociologia contemporană.

 

CURSURI  OPȚIONALE:

Metode si tehnici de cercetare:

Bazele statisticii

Analiza spațială a proceselor sociale și economice

Tehnici de data mining pentru date complexe

Metode cantitative avansate de analiză a datelor

Modele computerizate de analiză a datelor calitative

Analiza de rețele sociale

Sociologie aplicată:

Planificare strategică în organizații

Evaluarea politicilor şi programelor sociale

Sociologia vieții cotidiene

Comportament organizațional

Economia politică a datelor mari

 

Cursurile si seminariile vor fi în general predate seara pentru a facilita și prezența studenților care sunt implicați activ într-un domeniu profesional.

 

ACTIVITĂȚI EXTRA-CURRICULARE:

În cadrul programului masteral vor fi organizate diverse activităţi ştiinţifice, dezbateri şi ateliere extra-curiculare de lucru în care studenţii pot utiliza critic şi aplicativ competenţele dobândite în cadrul cursurilor şi seminariilor. Prin intermediul seriilor de conferinţe ale masteratului de cercetare urmărim să le facilităm studenţilor întâlnirea cu cercetători de la alte universităţi din ţară şi străinătate şi să le oferim accesul la diverse reţele academice în vederea identificării unor viitoare oportunităţi academice.

O atenţie deosebită va fi acordată deschiderii către mediul profesional şi organizării unor întâlniri cu sociologi care utilizează cercetarea în alte medii decât cele academice: ong-uri, întreprinderi private şi instituţii publice. De asemenea, opțional, vor fi organizate vizite de lucru la institute de cercetare sociologică din Cluj-Napoca unde studenţii se pot familiariza cu diversele tipuri de marketing social şi servicii sociologice de piaţă.

Studenţii care sunt interesați de realizarea unor publicaţii stintifice (de ex. publicarea lucrării de licenţă ca articol ştiinţific) sau de predare didactică pot beneficia de suport academic şi mentorat din partea corpusului profesoral al Departamentului de Sociologie.

 

INFORMATII UTILE:

Pliant informativ al Masterului de Cercetare Sociologică Avansată ...

Calendarul admiterii si locuri aprobate

Pagina oficială de Facebook a programului masteral

 


Last Updated on Friday, 14 July 2017 13:31