Taxe PDF Print E-mail

 

 

  • Taxele de şcolarizare pentru anul universitar universitar

Licența (lei)

IF

ID

Toate specializările

2.500

2.500

Masterat (lei)

IF

ID

Toate specializările

2.500

2.500

Doctorat (lei)

IF şi IFR

Toate specializările

5.000

Studii postuniversitare (lei)

 

Toate specializările

2.500

 

  • Modalităţi de plată:

1. numerar la casieriile facultăţilor

2. card bancar la casieriile facultăţilor

3. on line pe platforma UBB: AcademicInfo (secțiunea taxe)

4. virament bancar

5. mandat poştal

 

Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX

Banca: B.N. Trezoreria Cluj

Cod fiscal 4305849

 

La plata taxelor de școlarizare prin virament bancar sau mandate poștale se specifică la explicații:
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, anul și tipul de taxă. 

Last Updated on Thursday, 07 September 2017 15:34