Home Doctorat
Doctorat PDF Print E-mail

Școala doctorală de Sociologie din cadrul Facultăți de Sociologie și Asistență socială organizează studii de doctorat cu frecvenţă şi cu frecvență redusă. Doctoranzii cu frecvenţă beneficiază de bursă doctorală pe o perioadă de trei ani. Toţi doctoranzii sunt invitaţi să se implice activ în proiectele de cercetare desfăşurate de membrii facultăţii, cât şi în sarcinile didactice curente: seminarii şi consultaţii pentru studenţi. Informații suplimentare privind organizarea și funcționarea studiilor de doctorat la UBB sunt disponibile pe site-ul Institutul de Studii Doctorale (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/)


ORIENTAREA SCOLII DOCTORALE DE SOCIOLOGIE
Școala Doctorală de Sociologie își propune stimularea cercetării fundamentale avansate, dar și a celei cu caracter aplicativ-intervențional pe subiecte diverse care privesc aria socială, atât la nivel mezosocial cât și macrosocial:
- radiografierea unor stări de fapt actuale (de exemplu situația delincvenței, a grupurilor marginalizate, - excluziunea socială, violența în familie, politicile sociale, dinamica cotidiană a relațiilor dintre micro-comunitățile locale etc.);
- descrierea unor procese din perspectivă dinamică (comparații longitudinale, comparații între medii socio-economice, etc.).

Consiliul școlii doctorale:
Conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu (director școală doctorală)
Prof. dr. Irina Culic
Conf. dr. Valer Veres
Prof. dr. Istvan Horvath
Prof. dr. Cosmin Marian
Drd. Zoltan Mihaly

Membri titulari:

Prof. dr. Enikõ Albert-Lorincz,( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Prof. dr. Dan Chiribucă, ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Prof. dr. Mircea Comşa, ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Prof. dr. Irina Culic, ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Prof. dr. Cornelia Mureşan, ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Prof. dr. Livia Popescu, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Prof. dr. Maria Roth, ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Conf. dr. László Csaba Dégi( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Conf. dr. Valér Veres( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Conf. dr. Mihai Bogdan Iovu( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Conf. dr. Maria Carmen Pantea( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 


Last Updated on Monday, 18 December 2017 12:18