Home Master Sociologie
Sociologie PDF Print E-mail

 

Cercetare sociologică avansată

Masteratul ştiinţific în sociologie îşi propune să ofere studenţilor o pregătire sociologică aprofundată prin prezentarea şi însuşirea celor mai reprezentative curente sociologice contemporane şi a schimbărilor de paradigme intervenite în ultimele decenii. Prin cursuri speciale, se oferă o imagine asupra schimbărilor sociale la nivel regional şi global şi a modului în care ştiinţele sociale încearcă să le surprindă. Pe plan metodologic, masteratul predă echilibrat abordări cantitative şi calitative, insistând asupra dezvoltării capacităţii de a interpreta competent şi critic rezultatele analizei statistice computerizate a datelor.

Plan de învăţământ ...

Detalii...

Directori: prof. univ. dr. Traian Rotariu, prof.dr. Irina Culic

 


Comunicare, Societate, Mass Media

Programul doreşte să dezvolte abilităţi şi competenţe practice de cercetare, evaluare şi intervenţie în domeniul comunicării publice a diferitelor organizaţii. Cursurile aprofundează cunoştinţe despre principalele concepte şi modele teoretice privind structura şi dinamica procesului comunicaţional în diverse contexte sectoriale (comunicare în grupuri mici versus comunicare publică şi de masă, campanii de comunicare, comunicare publicitară sau politică, relaţii publice, etc). Deşi pregătirea se axează pe un domeniu specializat, programul oferă resurse pentru însuşirea unor competenţe teoretice şi metodologice fundamentale, utilizabile în orice domeniu al cercetării sociale.

Plan de învăţământ ...

Detalii...

Director: Prof. univ. dr. Dan Chiribucă

 


Managementul strategic al resurselor umane

Programul își propune să ofere masteranzilor o pregătire teoretică, metodologică și practică aprofundată, specifică domeniului managementului strategic al resurselor umane, cu focalizare pe managementul integrat al personalului, pe medierea relațiilor de muncă, pe analiza schimbării organizaționale, pe planificarea strategică și evaluarea programelor de dezvoltare a resurselor umane.

Prin oferta sa educațională, care reunește perspective teoretice și aplicative diferite, specifice sociologiei, studiilor organizaționale, demografiei, psihologiei, științelor economice, științelor administrative, programul urmărește valorificarea interdisciplinarității în formarea profesională a specialiștilor în resurse umane.

Plan de invăţământ ...

 

Director: Conf. univ. dr. Mircea Comşa

 


Antropologie aplicată

Obiectivul fundamental al masteratului de antropologie aplicată este ca, dincolo de abilităţile de cercetare care îi fac pe cursanţi capabili să dezvolte o carieră academică, să dezvolte competenţe aplicative apte să transforme profesia de antropolog într-una cu o utilitate socială explicită, la un standard de profesionalizare comparabil cu acela existent în ţările unde această meserie se dovedeşte din ce în ce mai mult drept una de succes pe piaţa muncii.

Plan de invăţământ ...

Detalii...

Director: Conf. univ. dr. Marius Lazăr

 


Sociologia aplicată în dezvoltarea locală
(în limba maghiară)

Plan de învăţământ ...

Detalii...

Director: Prof. univ. dr. István Horváth

 


Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor şi a ONG-urilor
(în limba maghiară)

Plan de învăţământ ...

Detalii...

Director: Conf. univ. dr. Tivadar Magyari

 


 

 

Last Updated on Wednesday, 06 July 2016 10:56