Home Master Sociologie
Sociologie PDF Print E-mail

 

Cercetare sociologică avansată

Masteratul de cercetare sociologică avansată urmăreşte pregătirea unor cercetători în ştiinţe sociale prin facilitatarea accesului la o serie de cursuri centrate pe cercetarea sociologică. Cursurile şi seminariile sunt susţinute de cadre universitare care sunt activ implicate în coordonarea unor proiecte de cercetare în diverse ramuri ale sociologiei: globalizare, stat, cetățenie, grupuri marginale, religie, secularizare, migraţie, inegalităţi sociale, organizaţii, politici publice şi analiza transformărilor societăţilor postmoderne. Scopul principal al acestui master este să îi ajute pe studenţi să îşi dezvolte abilităţile şi competenţele de cercetare şi să le utilizeze nu doar în mediul academic, ci şi în cel profesional precum: ong-urile, instituţiile publice şi unităţile administrative, institute private de cercetare şi firme ale căror profil de activitate conţine expertiză sociologică.

Plan de învăţământ ...

Detalii...

Responsabil program: prof. univ. dr. Irina Culic

 Comunicare, Societate, Mass Media

Programul doreşte să dezvolte abilităţi şi competenţe practice de cercetare, evaluare şi intervenţie în domeniul comunicării publice a diferitelor organizaţii. Cursurile aprofundează cunoştinţe despre principalele concepte şi modele teoretice privind structura şi dinamica procesului comunicaţional în diverse contexte sectoriale (comunicare în grupuri mici versus comunicare publică şi de masă, campanii de comunicare, comunicare publicitară sau politică, relaţii publice, etc). Deşi pregătirea se axează pe un domeniu specializat, programul oferă resurse pentru însuşirea unor competenţe teoretice şi metodologice fundamentale, utilizabile în orice domeniu al cercetării sociale.

Plan de învăţământ ...

Detalii...

Responsabil program: Prof. univ. dr. Dan Chiribucă

 


Managementul strategic al resurselor umane

Programul își propune să ofere masteranzilor o pregătire teoretică, metodologică și practică aprofundată, specifică domeniului managementului strategic al resurselor umane, cu focalizare pe managementul integrat al personalului, pe medierea relațiilor de muncă, pe analiza schimbării organizaționale, pe planificarea strategică și evaluarea programelor de dezvoltare a resurselor umane.

Prin oferta sa educațională, care reunește perspective teoretice și aplicative diferite, specifice sociologiei, studiilor organizaționale, demografiei, psihologiei, științelor economice, științelor administrative, programul urmărește valorificarea interdisciplinarității în formarea profesională a specialiștilor în resurse umane.

Plan de invăţământ ...

Responsabil program: Conf. univ. dr. Mircea Comşa

 


 

Antropologie aplicată

Obiectivul fundamental al masteratului de antropologie aplicată este ca, dincolo de abilităţile de cercetare care îi fac pe cursanţi capabili să dezvolte o carieră academică, să dezvolte competenţe aplicative apte să transforme profesia de antropolog într-una cu o utilitate socială explicită, la un standard de profesionalizare comparabil cu acela existent în ţările unde această meserie se dovedeşte din ce în ce mai mult drept una de succes pe piaţa muncii.

Plan de invăţământ ...

Detalii...

Responsabil program: Conf. univ. dr. Marius Lazăr

 


Sociologia aplicată în dezvoltarea locală
(în limba maghiară)

Plan de învăţământ ...

Detalii...

Responsabil program: Conf. univ. dr. Veres Valer

 


Managementul resurselor umane şi sociologia organizaţiilor
(în limba maghiară)

Plan de învăţământ ...

Detalii...

Responsabil program: Conf. univ. dr. Tivadar Magyari

 


 

Last Updated on Friday, 14 July 2017 13:36