Home Master Antropologie
Antropologie PDF Print E-mail

Antropologie aplicată

 

Antropologia aplicată reprezintă o modalitate de a „pune la lucru” de o manieră profesionistă cunoştinţele dobândite pentru rezolvarea de probleme concrete, cu încărcătură socială sau culturală, intervenind cu expertiză şi înţelegere nuanţată în situaţii în care diversitatea culturală, subdezvoltarea, etnicitatea, genul, mobilitatea, rasa sau clasa creează dificultăţi în aplicarea politicilor publice sau în aflarea de soluţii decizionale în acelaşi timp optime şi juste pentru toate categoriile de actori sociali implicaţi. Este vorba mai ales de intervenţii ce implică conlucrarea diferitelor tipuri de actori precum reprezentanţii comunitari, managerii din administraţie, asociaţiile civice, actorii economici locali sau corporaţiile transnaţionale. Dimensiunea aplicativă e susţinută prin modulul disciplinelor cu tematică metodologică, deschiderea aplicativă a majorităţii disciplinelor de specialitate şi accentul pe cercetarea de teren. Toate lucrările de dizertaţie vor avea astfel o componentă aplicativă, fiind supervizate îndeaproape conceptual şi metodologic de cadrele didactice coordonatoare.

Plan de învăţământ ...

Detalii...

Responsabil program: conf. univ. dr. Marius Lazăr

 


 

Last Updated on Thursday, 13 July 2017 11:54