Home Membri Departament Asistenţă
PDF Print E-mail

Maria Roth, Profesor Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

 

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Bunăstarea copilului
Metode de evaluare şi intervenţie în asistenţă socială

Limba de predare: maghiară şi română

 

Curriculum Vitae


PUBLICAŢII

Cărţi (autor şi coautor)

 

M. Roth, G. Bowen: Guest editor, Social ecologies of school success, Studia Sociologia, 2010. LV. June, 1, Cluj: University Press, 270 p.


M. Roth, C. Baciu: Guest editor, Clinical Social Work, Revista de Asistenta Sociala (Social Work Journal). 2010, Iasi: Polirom, 293 p.

 

M. Roth, A. Rebeleanu, Asistenţa socială. Cadru conceptual şi aplicaţii practice (2008). Ed. Presa Univeristara Clujeana, Cluj. 252 p.

 

M. Roth, D. Dămean, M. B. Iovu (ed.), (2009). SUCCESUL ŞCOLAR LA INTERSECTIA FACTORILOR SOCIALI, Presa Universitara Clujeana, 330 p.

 

M. Roth (Ed.). (2008). Societatea si bolnavii psihic. Perspectiva psihiatriei comunitare, Presa Universitara Clujeana, 216 p.

 

M. Roth, I. Antal, A. David-Kacso, E. Laszlo. (2008, ed. A II-a, 2006, ed I), Bevezetes a gyermekvedelembe, [Introducere in protectia copilului, Hu], Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 198 p.

 

M. Roth, Femei şi copii victime ale violenţei 2005, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 381 p.

 

M. Roth, Bevezetés a fejlődéslélektanba [Introducere în psihologia dezvoltării], 2003, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 307 p.

 

M. Roth, Perspective teoretice şi practice ale asistenţei sociale, 2003, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 273 p.

 

M. Roth. Dileme, conceptii si metode in protectia copilului, 1999, Editura Presa Universitara Clujeană, Cluj, 308 p.

 

M. Roth, Activarea cognitivă în copilăria mică, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1998, 258 p.

M. Roth-Szamoskozi 2005. Femei şi copii victime ale violenţei.. Presa Universitară Clujeană, 337 p.


M. Roth-Szamoskozi 2003. Bevezetés a fejlődéslélektanba [Introducere în psihologia dezvoltării]. 2003. Cluj: Presa Universitară Clujeană, 307 p.


M. Roth-Szamoskozi 2003. Perspective teoretice şi practice ale asistenţei sociale, 2003. Cluj: Presa Universitară Clujeană 273 p.


M. Roth-Szamoskozi 2003. Dileme, conceptii si metode in protectia copilului, 1999, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj, 308 p.


M. Roth-Szamoskozi 1998. Activarea cognitivă în copilăria mică, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 258 p.


M. Roth-Szamoskozi, E. Fulop, A. Lazar, E. Pallo, L. Szekely, L. Telegdy Valassz okosan, [Putem alege. Program de reducere a agresivitatii intre elevi], Scientia - seria Sapientia, Cluj 239 p.


Roth-Szamoskozi Maria, Antal Imola, David-Kacso Agnes, Bodrogi Eva 2006, Bevezetes a gyermekvedelembe, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 198 p.


A. Domuta, J. Lebeer, A. Hansen, M. Roth, I. Szamoskozi, M. Cretiu, Educaţia cognitivă, 2004, Editura Presa Universitara Clujeana, 176. p.


A. Domuta, M. Roth, R. Janos, M. Cretu, Rezolvarea problemelor sociale ale copiilor, 2004, Editura Presa Universitara Clujeana, 117. p


S. Poledna, M. Roth, C. Baciu, Medierea conflictelor, 2004, Editura Presa Universitara Clujeana, 93 p.


J. Szekszardi, M. Roth, C. Baciu, H. Tulics, Interventia in criza, 2004, Editura Presa Universitara Clujeana, 123 p.


M. Roth, I. Antal, M. Diaconescu, A. Rebeleanu, Asisterea copiilor care au suferit traume, 2004, Editura Presa Universitara Clujeana, 143 p.


D. Gal, A. Kurko-Fabian, C. Baciu, Formarea deprinderilor de comunicare creativa, 2004, Editura Presa Universitara Clujeana (coeditor M. Diaconescu), 130 p


T. Rotariu (coord), M. Roth-Szamoskozi, M. Elemer, A. Muneanu, V. Sabau, Expunerea copiilor la abuz si neglijare in judetul Cluj, Ed.Comprex 1996, 96 p.


T. Rotariu (coord), M. Roth-Szamoskozi, M. Elemer, A. Muneanu, V. Sabau, Child abuse and neglect in Cluj County, Ed. Comprex 1997, 96 p.

 

Alte publicatii


 

M. Roth, G. Bowen, Haragus, P. T. Social Ecologies of School Success. Implications for Policy and Practice. Studia Sociologia. LV. June, 1. 3-11.

 

Haragus, P. T., Roth, M., Damean, D. The measurement of the Social Dimensions of School Success. A validity study of the Romanian Version of the School Success Profile, Studia Sociologie. LV. June, 1. 31-56.

 

Roth, M., Child Protection in Communist Romania 1944 -1989, Sabine Hering (Ed.) 2009, Social Care under State Socialism – Ambitions, Ambiguities, and Mismanagement, Barbara Budrich Publishers.

 

Roth, M., capitol, A Jewish Romanian in Oxford , Where we find ourselves, Excelsior editions. State University of New York Press, Albany, New York, Editor: Miriam Ben-Joseph, Deborah Nodler Rosen, 2009, P. 137-151.


Popescu, L., Roth M., Stress and Coping Among Romanian Families in the Post-communist Period, Families in a Global Context, The Haworth Press, New York, London, 2008, p. 40-51.

 

Pantea, M., Roth, M., Challenges in Addressing Child Abuse and Neglect among Roma Children in Romania, ISPCAN's World Perspectives on Child Abuse: an International Resource Book, ISPCAN, West Chicago, 2008, pp. 83-88.

 

Roth M., Popescu L., Rat C., Changes in Romanian Child Welfare Policies along the transition years, Presa Universitara Clujeana, Cluj-N, Editor: P. Ilut 2008, P. 22

 

Roth, M. Transnational use of Social Services and Social Work Methods, 2004, In Winfried Seelisch (ed.) Soziale Verantwortung in Europa, Darmstadt: Bogen Verlag Darmstadt, pp. 227-239.

 

Roth, M. & Szamoskozi S. (2003). Cognitieve sleutels. Het activeren van de cognitieve functies van kinderen die in een verarmde omgeving leven, In J. Lebeer (Ed) Bouwen aan leren leren, Cognitieve Leerbevordering bij kinderen met risico op ontwikkelings- of leerstoornissen, Leuven: Acco, 227-260.

 

Roth, M. & Bumbulut, S. (2003). Sexually abused children in Romania, 2003. In C. May-Chahal, M. Herczog, Child sexual abuse in Europe, Council of Europe Pub.

 

Roth, M. (2003). in F. Barth und C. Narowski (Eds.) Politik fur die Hochschule im Europeischen Haus, Darmstadt, Bogen Verlag, 79-96

 

Roth, M. & Szamoskozi S. (2002). Cognitive keys. Activating cognitive functions of children living in an impoverished environment, How to promote cognitive development of children with developmental problems inside the educational system. A post graduate course book of teacher training - project funded by the European Comission under the Comenius 3.1 Programme

 

Munteanu, A. & Roth M (2000). Romania, in B.M. Schwartz-Kenney, M. McCauley, M. Epstein (Eds): Child abuse. A global view, 2000, Westport, Connecticut London: Greenwood Press, 175-195

 

Roth, M. (2000). Child welfare in Romania, In: Demetrius. S. Iatridis (Ed.), Social Justice and the Welfare State in Central and Eastern Europe: The Impact of Privatization, Praeger, Westport, Connecticut, 220-232.

 

Roth, M. (2000). Reform in Romanian Child Protection. The perspective of a case study. In: Procedeengs from the 2nd East-West Conference on Child Sexual abuse, Sexual Violence and PTSD, Prague, Czech Republic, April 21-24, Society for Child and Adolescence Health, Prague, Czech Republic, 109-112.

 

Edwards, R., Roth, M., Davies, B. & Popescu, L. (2000). The role of global collaborative efforts to develop Romania’s Child Protection and Social Work Education Systems, In Social Work and Globalization, Special Issue, July, 162-184.

 

Roth, M. (2000). Tradition and need of change in Romanian Child Protection system. Research funded by OSI, Prague, project ID 592, Campaign 1997; included in electronic library of OSI Address: http://e-lib.rss.cz/author.html


Roth, M. (2000). Protection of children against maltreatment – traditions and reform in policies and practices [Hungarian] In Family, child, society [Csalad, gyermek, ifjusag], Budapesta, 1, 22-30

 

Roth, M. (1999). Children's Rights in Romania: Problems and Progress, In: Social Work in Europe, Vol 6/3, 30-37.

 



Editor

Editor responsabil pentru numărul IV, 2, 2003 al revistei Erdelyi pszichologiai szemle [Revista transilvana de psihologie]

Asistenţa socială ca activitate de mediere în societate. Colocviul Naţional de Asistenţa Sociala, editat in colaborare cu Livia Popescu, 1995, Editura Presa Universitară Clujeană, 265 p

Cum să contribuim la educaţia inclusivă prin stimularea cognitivă a copiilor cu dificultăţi de dezvoltare” (editat in colaborare cu J. Lebeer), 2000, reeditat 2001, 57174 CP 1-98.1 No. Comenius-C31 (volume în limbile engleză, română şi maghiară) 115 p.


Suporturi de curs

M. Roth Szamoskozi, Adian Bereczki, Sorina Poledna Introducere in asistenta sociala, Suport de curs pentru învăţământul la distanţă, 80 p. 2005, Suport de curs pentru învăţământul la distanţă

M. Roth-Szamoskozi, Violenţa domestica, 69 p, 2005, Suport de curs pentru învăţământul la distanţă

M. Roth-Szamoskozi, Psihologia dezvoltării I si II (Fejlődéslélektan, l. maghiară, sem I, 82 p. şi II, 76 p) elaborat in 2000, reactualizat anual, 143 p. Suport de curs pentru învăţământul la distanţă

M. Roth-Szamoskozi, Protectia copilului (l. română şi maghiară, 90 p.) elaborat in anul 2002 si reactualizat anual Suport de curs pentru învăţământul la distanţă

M. Roth-Szamoskozi, Cristina Baciu, Maria Diaconescu, Adoptia si plasamentul familial (l. română 40.) elaborat in anul 2002 si reactualizat anual Suport de curs pentru învăţământul la distanţă

M. Roth-Szamoskozi,A. Rebeleanu Teorie şi metodă în asistenţa socială, sem. I, 82 psi II 67 p (l. română) şi I, 75 p., II,78 p. elaborat în 2000, reactualizat anual; Suport de curs pentru învăţământul la distanţă

M. Roth-Szamoskozi, Fabian A si Berszan L , Elmelet es modszertan a szocialis munkaban (l. maghiară, coautor), elaborat în 2002, reactualizat anual, 55 p, Suport de curs pentru învăţământul la distanţă

M. Roth-Szamoskozi, Cristina Baciu, Maria Diaconescu, Adoptia si plasamentul familial, (l. română, 45 p.), elaborat in 2002 şi reactualizat anual

E. Zamfir, M. Roth-Szamoskozi, Adina Rebeleanu, Teo Haragus, Sistemul de asistenţă socială, 75 , 2004

M. Roth-Szamoskozi, I. Antal, Asistarea copilului in dificultate, 87 p. 2005


Volume îngrijite

T. Booth, M. Ainscow: Indexul Incluziunii scolare, 2006, Editura Presa Universitara Clujeana (traducere M. Pantea)


Lucrări apărute în reviste de specialitate din ţără

M. Roth-Szamoskozi, (2003) Protectia copilului intre sentimentalism si profesionalism, Revista de Asistenţă socială, 2003/2, p. 3-15

M. Roth-Szamoskozi (2003) A változási képesség alakulása intézeti körülmények között [Modificabilitatea cognitivă în condiţiile dezvoltării copiilor în instituţii de ocrotire], In: Erdélyi pszichológiai szemle, IV, 2, Kolozsvár, 2003

M. Roth-Szamoskozi, Bercea, P., (2002). Plasamentul familial – standarde comparate, In: Copiii de azi sunt parintii de miine, Nr.11, p. 59-63

M. Roth-Szamoskozi, Bercea Fl (2002). O noua profesie: asistenta maternala (contextul social si structura motivationala, in Copiii de azi sunt parintii de miine, nr.11, p. 45-49.

M. Roth-Szamoskozi, S. Poledna, E. Baican, E. Mezei, L. Bujan, Consumul de alcool si droguri in contextul cercetarii securitatii comunitare, 2001, in: Copiii de azi sunt parintii de miine. 9Martie 31-35

M. Roth-Szamoskozi, Cercetarea-intervenţie şi prevenirea violentei, Studia Universitatis Babes- Bolyai, Sociologia, 1999-2000 1999-2000, XLIV, 1-2, 106-114

M. Roth-Szamoskozi, (2000), Premise ale organizarii unor activitati comunitare de prevenire a maltratarii copiilor in: Copiii de azi sunt părinţii de mâine, Nr. 5, Noiembrie, p.56-58

M. Roth-Szamoskozi, Hátrányos helyzetü gyermekek kognitiv funkcioinak aktiválása, 2000, În Erdélyi Pszichológiai Szemle, I, 3, Cluj, p. 17-42

M. Roth-Szamoskozi, Modele de interpretare a abuzului sexual, 2000, in Buletin informativ al programului Artemis – SPJLM, nr. 2 Mai, p. 10-13


Lucrări apărute în volume tipărite în ţară

M. Roth-Szamoskozi, Violenţa în relaţiile de gen (2004). in E. Magyari Vinze, O. Pecican, Gen, societate, cultura, Cluj: Editura Fundatiei Desire, p. 479-563

M. Roth-Szamoskozi, Gyermekvédelem – szentimentalizmus és professzionalizmus között. (2003), in Szűcs István (ed.) Társadalomtudomány - Neveléstudomány. Tanulmányok. Ed. Partium Kiadó, Nagyvárad [Oradea],133-145

M. Roth-Szamoskozi,Variabila gen în analiza dezvoltarii umane (Coautor L. Popescu) in vol: Cosma, Ghizela, Magyari-Vincze, Enikö, Pecican, Ovidiu, Prezenţe feminine. Studii despre femei în Romania. Cluj, 2002, Colecţia Studii feministe a ed. Fundaţia Desire, pp.453-476

M. Roth-Szamoskozi, Evaluarea situatiilor de maltratare a copiilor, in vol. Copilul maltratat. Evaluare, prevenire, intervenţie (coordonator: Şerban Ionescu), Fundaţia internaţională pentru copil şi familie, Extreme group, Bucureşti 2001, p. 51-95

M. Roth-Szamoskozi, Protectia copiilor impotriva abuzurilor - intre traditie si inovatie, in vol. Un deceniu de tranziţie. Situaţia copilului şi a familiei în România, coord. I. Mihailescu, UNICEF, Bucureşti, 2000, p. 69-82

M. Roth-Szamoskozi, Conditia copilului in familie. Amploarea fenomenelor de abuz si neglijare, in vol. Asistenţa socială în Marea Britanie şi România – studiu comparativ – coord. M. Alexiu, C. Sellick, UNICEF Bucureşti, 2000, p. 103-117

M. Roth-Szamoskozi, A. Munteanu, Aurel, victima tatalui eliberat din inchisaore, in vol Abuzul şi neglijarea copilului – studii de caz (coord. Smaranda Popa), UNICEF, Fundaţia internaţională pentru copil şi familie, 2000, Bucureşti, p. 55-60.

M. Roth-Szamoskozi, Iulia si tatal ei incestuos, condamnat la doi ani cu sustendare, in vol Abuzul şi neglijarea copilului – studii de caz (coord. Smaranda Popa), UNICEF, Fundaţia internaţională pentru copil şi familie, 2000, Bucureşti, p. 61-65


Lucrări ştiinţifice apărute în reviste şi volume de specialitate din străinătate

R.L. Edwards, M. Roth-Szamoskozi, B. Davies, L. Popescu (2000). The role of global collaborative efforts to develop Romania’s Child Protection and Social Work Education Systems, In Social Work and Globalization, Special Issue, July 2000, p. 162-184.

M. Roth-Szamoskozi (1999). Children's Rights in Romania: Problems and Progress, In Social Work in Europe, Volume 6, Number 3, 1999, 30-37

Charles Hennon, Allen Jones, Maria Roth, Livia Popescu, Family-Enterprise Initiatives as a Response to Socio-economic and Political Change in Eastern and central Europe (coauthor), 1998, In: Journal of Family and economic Issues, vol 19 (3), Fall

M. Roth-Szamoskozi (2000). A gyermek vedelme az abuzussal szemben – hagyomanyok es ujitasok Romaniaban [Protectia copilului în faţa abuzurilor - traditional si modern în România] In Csalad gyermek ifjusag, 2000. 1 anul IX, Budapesta, p. 22-30

Mi a helye, szerepe a pszichológiai, pszichoterápiás tudásnak a szociális munka területein? [Rolul şi locul psihoterapiei în asistenţa socială] Pszichoterápia 12 . 4, 2003, p. 263-264, Budapest

Les paradoxes du travail social, de Michel Autès, Recenzie, Social Work in Europe

M. Roth-Szamoskozi, S. Bumbulut (2003), Sexually abused children in Romania, 2003. coautor in C. May-Chahal, M. Herczog, Child sexual abuse in Europe, Council of Europe Pub. p. 59-78

M. Roth-Szamoskozi (2003). Kinderschutz zwischen Sentimentalismus und Professionalitat, 2003, in F. Barth und C. Narowski (Eds.) Politik fur die Hochschule im Europeischen Haus Darmstadt, Bogen Verlag, p. 79-96

M. Roth-Szamoskozi, I. Szamoskozi (2002). Cognitive keys. Activating cognitive functions of children living in an impoverished environment, 2002, Coautor St. Szamoskozi, A publication by Project INSIDE, A post graduate teacher training project funded by the European Comission under the Comenius 3.1 Programme, 22 p.

A. Munteanu, M. Roth-Szamoskozi (2000). Romania, in B.M. Schwartz-Kenney, M. McCauley, M. Epstein: Child abuse. A global view, Westport, Connecticut London: Greenwood Press, p. 175-195

M. Roth-Szamoskozi (2000). Child welfare in Romania, In: D S. Iatridis (Ed.), 2000. Social Justice and the Welfare State in Central and eastern Europe: The Impact of Privatization, Praeger, Westport, Connecticut. 2000. p. 220-232.


Lucrări ştiinţifice apărute în volumele unor conferinţe naţionale

M. Roth-Szamoskozi Modernitate şi tradiţie în protecţia copilului – perspectiva unui studiu calitativ (coautor A. Bereczki). În volumul E. Zamfir, I. Bădescu, C. Zamfir (coord): Starea societăţii româneşti / Starea sociologiei după 10 ani de tranziţie, Editura Expert, 2000, p. 744-760.

M. Roth-Szamoskozi Activarea funcţiilor cognitive ale copiilor cu situaţii dezavantajoase. O perspectivă din România. În volumul “Cum să contribuim la educaţia inclusivă prin stimularea cognitivă a copiilor cu dificultăţi de dezvoltare” (editor J. Lebeer, M. Roth), 2000, 57174 CP 1-98.1 No. Comenius-C31 (limba română şi maghiară)


Lucrări ştiinţifice apărute în volumele unor conferinţe din străinătate

M. Roth-Szamoskozi, 2004, Transnational use of Social Services and Social Work Methods, In Winfried Seelisch (ed.) Soziale Verantwortung in Europa, Darmstadt: Bogen Verlag Darmstadt, p. 227-239

M. Roth-Szamoskozi, I. Szamoskozi (2003).Cognitieve sleutels. Het activeren van de cognitieve functies van kinderen die in een verarmde omgeving leven (2003). In Lebeer J (Ed) ), Bouwen aan leren leren, Cognitieve Leerbevordering bij kinderen met risico op ontwikkelings- of leerstoornissen, Leuven: Acco, pp.227-260


Proiecte de cercetare dezvoltare pe bază de contract-grant

 

Balcan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect, FP7 Health, 2009/223478, Coordonator local (coordinator international Institute of Child Health, Department of Mental Health and Social Welfare, Athens, Greece), 240.000 euro pt UBB.


Diagnosticul social al performantei scolare prin scala sociala a succesului scolar si proiectarea unor metode de interventie validate prin cercetare, Proiect parteneriate, PC, director de proiect, Valoarea proiectului: 1961835.lei, 36 luni


Incluziunea socială şi accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi psihice severe – AccesEgal, In coordonare partener UBB in cadrul PC, 91056/2007, 250000 ron, 3 ani.

Riscuri şi efecte ale utilizării Internetului în rândul copiilor şi adolescenţilor. Perspectiva evoluţiei spre societatea bazată pe cunoaştere (knowledge society) - CNCSIS: nr. Contract 20GR/06.06.07, tema 28/1494, 2 ani, 169000.
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Joint Master in Children’s Rights, Erasmus Project, Masterat Euroean pentru Drepturile Copiilor, 2006-2008, membru asociat, – fara surse financiare pt UBB.


Managementului cazurilor de abuz şi de neglijare Unicef, 2008, 15.000 euro.


Evaluarea serviciilor de îngrijire la domiciliu ale organizaţiei Caritas, finanţare a Statului german şi Caritas International, 2005, val 18 000 euro.


Coordonare la nivel UBB a proiectului Leonardo Eurochild center - din care au rezultat 6 volume in română şi engleză, ghiduri de lucru pentru profesioniştii din protecţia copilului şi un raport de cercetare privind nevoile de formare ale asistenţilor şi educatorilor din centrele de plasament). (2001-2004)

Proiect pentru elaborarea standardelor în serviciile de evaluare-intervenţie a situaţiilor de abuz şi neglijare a copiilor (finanţat de către Worldlearning), (2001-2003)

Coord. UBB al proiectului ELPROFT - cu scopul organizării unor seminarii internationale de formare pentru Asistenţi sociali şi Pedagogia adultului (2001-2004)

Coordonare la nivel UBB a Proiect Comenius (Inside, au rezultat un seminar internaţional la Cluj şi publicaţii pe plan local şi internaţional) - catedra de Asistenţă socială (2000-2001)
Last Updated on Friday, 10 September 2010 09:05