Home Membri
PDF Print E-mail

Cornelia Mureşan, Profesor Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Demografia familiei, a fertilităţii şi a îmbătrânirii
Analiza demografică a biografiilor
Populaţii vulnerabile şi demografie
Statistica socială şi analiza computerizata a datelor

Limba de predare: română

 

PUBLICAŢII

Cărţi de autor publicate în edituri recunoscute

Cornelia Mureşan (2005), Introducere in demografie, Presa Universitară Clujeană, 84 p.

Cornelia Mureşan (1999), Evoluţia demografică a României. Tendinţe vechi, schimbări recente, perspective (1870-2030). Presa Universitară Clujeană, 274 p.


Volume colective coordonate

Bolovan I., Mureşan C., Hărăguş, M. (2008), Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie. Presa Universitara Clujeană, 458 p.

Mureşan, C, Hărăguş, M., Hărăguş, P., Oanes, C., Szabo, B., Veres, V. (2005) Ancheta pilot Generaţii şi Gen la Cluj. Diferenţe de gen şi intergeneraţionale în comportamentul reproductiv şi de parteneriat familial. Presa Universitara Clujeana, 230 p.

Mureşan, C., Gal, D., Baciu, C., Neamtu, N., Moisa, F., Poledna, S. (1998), Ghidul social al judeţului Cluj. Editura Gloria, 177 p.

Mureşan, C., Gal, D., Ilut, P., Rotariu, T., Mezei, E., Poledna, S. (1997), Ghidul social al judeţului Cluj, Editura Paralela 45, 160 p.


Coautor la volume colective apărute în ţară (selecţie)

Rotariu, T., Bădescu, G., Culic, I., Mureşan, C., Mezei, E. (2006), Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale (ediţia a 2-a), Editura Polirom, 335 p.

Rotariu, T., Bădescu, G., Culic, I., Mureşan, C., Mezei, E. (1999), Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Editura Polirom, 335 p.

Rotariu, T., Mureşan, C., Semeniuc, M.(1997), Recensământul din 1880. Transilvania, Editura Staff, 460 p.


Suporturi de curs

Mureşan Cornelia (2002), Demografia. Suport de curs pentru învăţamânt la distanţă reactualizat anual, 59 p.

Mureşan Cornelia (2005), Statistică socială şi analiza datelor (I), Suport de curs pentru învăţamânt la distanţă, 70 p.

Mureşan, C., Oanes, C., Hărăguş, P.T. (2006), Statistica sociala si analiza datelor (II). Suport de curs pentru învăţamânt la distanţă, 70 p.

Mureşan Cornelia (2005), Proiectarea si analiza bazelor de date SPSS. Suport de curs pentru învăţamânt la distanţă, 73 p.

Mureşan, C., Oaneş, C. (2004), Prelucrarea statistica a datelor. Suport de curs pentru învăţamânt la distanţă 58 p.

Mureşan Cornelia (2004), Statistică socială. Suport de curs pentru învăţamânt la distanţă, 72 p.

Mureşan Cornelia (2003), Utilizarea programelor informatice. Suport de curs pentru învăţamânt la distanţă, 74 p.

Mureşan Cornelia (2002), Informatica si elemente de statistica I şi II. Suport de curs pentru învăţamânt la distanţă, 65 p. respectiv 68 p.

Mureşan, C., Mezei E. (1993), Introducere în informatică, Curs litografiat UBB, 244 p.


Editor

Mureşan, C., Gal, D. (1996), Ghidul social al municipiului Cluj, Editura Gloria, 1996, 127 p.

Mureşan, C., Gal, D. (1994), Ghidul social al municipiului Cluj, Editura Gloria, 1994, 72 p.


Articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară

Mureşan Cornelia (2007), How advanced Romania is in the Second Demographic Transition? Romanian Journal of Population Studies, Vol I, No.1-2, pp. 46-60

Mureşan Cornelia (2004), Naştere sau avort ? Cazul Ungariei (Birth or abortion? Hungary case) în Revista de studii feministe AnALize, nr.13, pp. 14-22

Mureşan Cornelia (2003), Perspectiva cursului vieţii şi analiza demografică a biografiilor în Studia Universitatis Babes-Bolyai, seria Sociologia, XLVIII, nr.1-2, pp. 67-82

Mureşan Cornelia (2003), Programul Generaţii şi Gen. Un proiect trans-naţional destinat studierii dinamicii familiale şi a relaţiilor familiale din societăţile confruntate cu fertilitate scăzută şi îmbătrânire progresivă. Caiete de antropologie istorică, Anul II, Nr.1 (3), Ianuarie-Iunie, pp. 133-144

Mureşan Cornelia (1999-2000), New demographic regimes in Romania – a regional perspective. Studia Universitatis Babes-Bolyai, seria Sociologia, nr.1-2, pp. 140-150

Mureşan Cornelia (1997), Schimbări ale comportamentului reproductiv în România. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza din Iaşi. Seria Sociologie-Politologie, Tomul I, Editura Universităţii Al.I.Cuza din Iasi, pp. 145-151

Mureşan Cornelia (1997), Despre criza sănătăţii şi reforma sanitară în România. Medicina modernă, vol.IV- nr.6- iunie, pp. 332-334

Mureşan Cornelia (1997), Tendinţe vechi, tendinţe noi, ale speranţei de viaţă în România. Medicina modernă, vol IV- nr.5-mai, pp. 269-272

Mureşan Cornelia (1996), Perspective ale mortalităţii, pe cauze de deces, în România. Bibliotheca Demographica, Academia Română, No.4, pp. 70-94

Mureşan Cornelia (1996), Scăderea speranţei de viaţă la naştere şi economismul reformei sanitare. Economistul, nr. 824, pp. 8-10

Mureşan Cornelia (1996), O evaluare a efectelor politicii pronataliste din România. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Academia Română, pp. 77-87

Mureşan Cornelia (1994), Changements de structures démographiques en Roumanie. Studia Universitatis Napocensis, seria Sociologia-politologia, XXXIX, 1-2, pp. 43-57


Articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din străinătăte

Mureşan Cornelia (2008), Impact of Induced Abortion on Fertility in Romania, European Journal of Population/Revue Européeenne de Démographie, http://dx.doi.org/10.1007/s10680-008-9151-0, 22p. (indexata ISI)

Mureşan Cornelia (2007), - Educational attainment and second births in Romania. MPIDR, Rostock, WP-2007-028, 46 p., http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2007-028.pdf

Hoem J.M, Jasilioniene A., Kostova D, Mureşan C. (2007), The Second Demographic Transition in selected countries in Central and Eastern Europe: Union formation as a demographic manifestation. Rostock, WP-2007-026, 9p., http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2007-026.pdf

Mureşan Cornelia (2007), Family dynamics in pre- and post-transition Romania: a life-table description, MPIDR, Rostock, WP-2007-018, 70p., http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2007-018.pdf

Mureşan Cornelia (1999), The decrease of life-expectancy at birth in Romania and some crisis contributing factors. Health & Place, 5(2): 187-192 (indexata ISI)

Mureşan Cornelia (1997), - A reproduktiv magatartás változásai Romániában în Démográfia, 4: 285-298 (indexata BDI)

Mureşan Cornelia - Réponse à A.Blum (1997), Quelques éclaircissements sur la composition ethnique en Roumanie. Population, 3:745-747 (indexata ISI)

Mureşan Cornelia (1996), L'évolution démographique en Roumanie: Tendances passées (1948-1994) et perspectives d'avenir (1995-2030). Population, 4-5: 813-845 (indexata ISI)

Mureşan Cornelia (1995), Baisse de la population de la Roumanie. Population et Societé, INED Paris France, mai, p. 3 (indexata BDI)


Lucrări ştiinţifice în volume colective apărute în ţară

Mureşan Cornelia (2008), Contribuţia avortului provocat la scăderea fertilităţii în România. In Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie. Volum omagial Traian Rotariu (coordonatori I. Bolovan, C. Mureşan, M. Hărăguş). Presa Universitară Clujeană, pp.39-67

Mureşan Cornelia (2007), Tranziţia structurii pe vârste şi perioada ei de bonus demografic pentru România. In Om si societate. Studii de istoria populaţiei României (sec.XVII-XXI). Volum omagial Nicolae Bocşan (coordonatori S.P. Bolovan, I. Bolovan si C. Pădurean). Presa Universitara Clujeana, pp. 55-72

Mureşan Cornelia (2004), Gen şi schimbare demografică:premise teoretice şi metodologice. In Gen, societate, cultură (ed. Magyari Vincze, E. şi Mîndruţ, P.), Editura Desire, pp. 319-344

Mureşan Cornelia (2004), Gen şi comportament reproductive. In Gen, societate, cultură (ed. Magyari Vincze, E. şi Mîndruţ, P.), Editura Desire, pp. 374-393

Mureşan Cornelia (2004), Diferenţe biologice şi de gen în mortalitate. In Gen, societate, cultură (ed. Magyari Vincze, E. şi Mîndruţ, P.), Editura Desire, pp. 345-373

Mureşan Cornelia (1998), Serviciile sociale neguvernamentale – un sector în plină dezvoltare. In Ghidul Social al judeţului Cluj (coordonatori Muresan C., Gal D.), , ediţia a 4-a, pp. 8-21

Mureşan Cornelia (1997), Morbiditate şi mortalitate în populaţia săracă a Clujului - cazul familiilor beneficiare de ajutor social. In Ghidul Social al judeţului Cluj (coordonatori Muresan C., Gal D.), pp.48-54


Lucrări ştiinţifice în volume colective apărute în străinătate

Mureşan C., Oaneş C. (2007), Romania. In Sexual and affective behaviour of students. An international research (F.C. Billari, M. Caltabiano, G. Dalla Zuanna eds.). CLEUP Editrice - Padova, pp. 177-199

Mureşan Cornelia (2006), Bonus ou malus démographique en Roumanie. In Age-structural transitions: challenges for development (Pool, Ian; Wong, Laura R.; Vilquin, Eric eds.), CICRED Committee for International Cooperation in National Research in Demography, Paris, pp.259-289

Mureşan, C., Rotariu, T.(2000), Recent demographic developments in Romania. In New Demographic Faces of Europe. The Changing Population Dynamics in Countries of Central and Eastern Europe (eds. Kucera, T. & Schaich, E.), Springer-Verlag, Berlin Germany, pp. 267-285


Lucrări apărute în volume ale conferinţelor din ţară (selecţie)

Mureşan Cornelia (2005), Turbulenţe demografice şi dezvoltare durabilă în România. In Romania sociala, drumul schimbarii si al integrarii europene (coord. Ilut P, Nistor L., Rotariu T.), Editura EIKON, vol. I, pp. 243-262

Muresan Cornelia (2004), Gender differencies in the sexual experience of students. In Performing identities (coord. Magyari Vincze, E., şi Mîndruţ, P.), Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, pp. 293-306

Muresan Cornelia (1997), Câteva aspecte ale crizei sanitare din România. In Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane prezentate la sesiunile ştiinţifice anuale 1995-1996 Academia Română - Institutul de Cercetări Socio-Umane, pp. 106-114

Muresan Cornelia (1995), Tendinţe actuale ale evoluţiei populaţiei judeţului Cluj. In Lucrările Colocviului naţional Asistenţa socială ca activitate de mediere în societate, 12-14 aprilie, pp. 49-56


Lucrări apărute în volume ale conferinţelor din stăinătate

Muresan Cornelia (2000), Le rôle de la Transyilvanie dans les changements des régimes démographiques en Roumanie în Régimes démographiques et territoires: les frontières en question, Colloque international de La Rochelle, France, 22-26 septembre 1998, numero 9, AIDELF, Press Universitaire de France, pp. 365-374

Muresan Cornelia (1998), Perspectives de la mortalité par causes de deces en Roumanie în Morbidite, mortalite: problemes de mesure, facteurs d’evolution, essai de prospective. Colloque international de Sinaia (2-6 septembre 1996), numero 8, AIDELF, Press Universitaires de France, pp. 521-533


Contracte, granturi, programe de cercetare


Granturi de cercetare, director sau responsabil de proiect

Metodologie de evaluare a impactului politicilor familiale asupra comportamentului şi evoluţiei structurilor familiale în plan regional şi national. Programul Parteneriate in Domeniile Prioritare – Proiecte Complexe, 2007-2010, grant nr. 91-039

Impactul transformarilor politice, sociale, economice, culturale si ideationale asupra evolutiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. Romania in perspectiva comparativa internationala, CNCSIS 2002-2004, grant nr. 30/1232, 42/155, 98/155 si 30/155


Alte contracte de cercetare – responsabil de proiect

Romanian Contextual Database, in Generations and Gender Program, contract de cercetare, beneficiar MPIDR Rostock, Germania, 2006, (http://www.demogr.mpg.de)

Surveys on university student sexual behaviour and reproductive health, contract cu Max-Planck Institute for Demographic Research, Rostock Germania, 2002-2003

Dinamica sectorului noguvernamental ofertant de servicii sociale din judeţul Cluj (în colaborare cu Denizia Gal), beneficiar Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, valoare 14 000 ECU, 1996-1998


Contracte de cercetare – participant (selecţie)

Romanian Generations and Gender Survey. Raport de cercetare, contract UNFPA 2007

Chilbearig trends and policies, contract MPIDR coordonat de Tomas Frejka, Atlanta USA, 2006

Demografie si stiluri de viata, contract CERES, director Traian Rotariu, 2005

Plan de dezvoltare a judetului Cluj, contract cu Consiliul Judetean Cluj, director Traian Rotariu, 2005

Probleme sociale ale tranziţiei: perspectiva familiei şi a comunităţii, coordonator Livia Popescu, beneficiar Fundatia Soros, 1996

Evaluarea nevoilor privind extinderea serviciilor pentru copii şi familii aflate în situaţi deosebit de dificile în judetul Cluj,(coordonatori Livia Popescu si Maria Roth, beneficiar UNICEF, 1996

Recensământul din 1880 din Transilvania, director Traian Rotariu, grant CNCSIS, 1994-1996

Studiu asupra populaţiei, a resurselor de muncă şi a mobilităţii teritoriale din zona Apuseni, coordonatori Traian Rotariu si Cornelia Muresan, beneficiar Consiliul Judetean Cluj, 1994

Studiu asupra populaţiei, a resurselor de muncă şi a mobilităţii teritoriale din judeţul Cluj, coordonatori Traian Rotariu si Cornelia Muresan, beneficiar Consiliul Judetean Cluj, 1994

Dinamica demografică (1784-1990) a reţelei de localităţi din judeţul Harghita, coordonator Ioan Aluas, beneficiar Consiliul Judetean Harghita, 1992
Last Updated on Tuesday, 26 May 2015 14:56