Home Membri
PDF Print E-mail

Sorina Poledna, Conferenţiar Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca


CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Reinserţia socială şi supraveghere a persoanelor cu comportament infracţional
Metodologia muncii sociale cu individul şi familia

Limba de predare: română

 

PUBLICAŢII

Articole publicate în ţară

Poledna Sorina – Atitudinea faţă de conportamentul antisocial la adolescenţi, în Annales Universitatis Apulensis series Asistenţa Socială, Alba-Iulia, nr. 4 / 2004.

Poledna Sorina - Intenţionalitatea acţională a evaluării, în Annales Universitatis Apulensis, seria Asistenţă Socială, 2002, pp. 7-15;

Poledna Sorina - Asistenţa socială în serviciile de reintegrare socială şi supraveghere a infractorilor, în Annales Universitatis Apulensis, Asistenţă Socială, Alba Iulia, pp. 7-11

Poledna Sorina - Pedeapsa - o artă a efectelor, în Revista de securitate comunitară, I. 1/2001, Craiova: Ed. Themis, pp. 47-49

Poledna Sorina - Metode de lucru cu infractorii. La nivel individual. Interviul, în Manualul consilierului de reintegrare socială şi supraveghere, Durnescu, I. (Ed.), Craiova: Ed. Themis, 2001, pp. 209-225

Poledna Sorina - Modelul Rezolutiv în Manualul consilierului de reintegrare socială şi supraveghere, 2001, Durnescu, I. (Ed.), Craiova: Ed. Themis, pp. 234-243

Poledna Sorina - Activitatea consilierului de reintegrare socială şi consiliere, în Manualul consilierului de reintegrare socială şi supraveghere, Durnescu, I. (Ed.), Craiova: Ed. Themis, 2001

Poledna Sorina - Formare şi dezvoltare profesională în asistenţa socială, în Modele de educaţie în asistenţa socială, Coposescu, S. (Ed.), Braşov: Presa Universitară Transilvană, 2001, pp. 145-155


Volume publicate

Poledna, S.(2007): Pentru o abordare comprehensiva a delincventei juvenile in Balahur, D., Littlechild B., Smith, R., (ed): Restorative Justice Developements in Romania and Great Britain, sociological-juridical enquires and applied studies of social work, Iasi,Editura Universitatii "Al. I.Cuza", p.91-114

Poledna Sorina (Ed.) - Modalităţi de intervenţie psiho-socială în activitatea de probaţiune, 2002, Cluj: Ed. Presa Universitară Clujeană, 165 p.

Poledna Sorina (Ed.) - Probaţiunea în România. Politici, legislaţie, proceduri, Cluj Napoca: Ed. Presa Universitară Clujeană, 2001, 277 p.

Poledna Sorina - Actori sociali în situaţii şi interacţiuni violente. Parametrii sociali ai infracţiunii de omor în România şi judeţul Cluj, în perioada 1990-1996, Cluj Napoca: Ed. Presa Universitară Clujeană, 2000, 256p.


Coautor (articole şi volume publicate)

Poledna Sorina (coord.) - Bujan L.- Comportamentul delincvent. Factori de risc şi factori protectivi / Delinquent Behaviour. Risk and Protective Factors, Raport de cercetare, anul III, nr. 11 / 2004, Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică R. A., 392 p.

Poledna Sorina - Brătuianu D. - Dominte, C. - Durnescu, I. - Gâta, L. – Activitatea de asistenţă şi supraveghere a persoanelor dependente de substanţe, în Manual de practică în domeniul reintegrării sociale şi supravegherii, Ghid de bune practici, anul III, nr. 9 / 2004, Bucureşti: Ed. Oscar Print, pp. 247-292

Poledna Sorina - Roth, M. - Baciu C. - Medierea conflictelor, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitara Clujeana - coordonare şi coautor, 2004, 93 p.

Băican Eugen - Mezei, E. - Poledna, S. - Roth, M. - Consumul de alcool şi alte droguri de către elevi în contextul cercetării securităţii comunitare, în Revista Reţelei de Prevenire a Abuzului şi Neglijării Copilului, 9/2002

Poledna Sorina - Băican, E. - Mezei, E. - Roth, M. - Consumul de alcool şi droguri al elevilor în contextul cercetării securităţii comunitare, în Copiii de azi sunt părinţii de mâine, 1/2002, Timişoara, pp. 31-36

Poledna Sorina et al. - Reintegrarea socială a infractorilor şi supravegherea executării sancţiunilor de libertate, în Caiete Clujene ale Drepturilor Omului, Cluj Napoca: Ed. Hyparion, 2001, pp. 111-123
Last Updated on Tuesday, 04 January 2011 13:02