Home Membri
PDF Print E-mail

Andrea Müller-Fabian, Conferenţiar Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Metodologia asistării familiei
Asistarea minorilor delincvenţi

Limba de predare: maghiară

 

PUBLICAŢII

Cărţi (autor şi coautor)

Andrea Fabian, 2007, A családokkal való szociális munka elméleti és gyakorlati vonatkozásai., EDITURA ECHINOX, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-8298-79-8, P. 209

Andrea Fabian, 2007, Aspecte teoretice şi statistice ale devianţei şi delincvenţei juvenile. EDITURA ECHINOX, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-8298-79-8, P. 222

K. Fabian Andrea, 2006, Delincvenţa juvenilă în România după 1989, ED.STUDIA, Cluj-Napoca, ISBN 973-8390-38-9, P. 329

Gal, D, Baciu, C, K. Fabian Andrea, 2004, Formarea deprinderilor de comunicare creativă. ED. SALVAŢI COPIII, Bucureşti, P.126

Gal, D., Baciu, C, K. Fabian Andrea, 2004, Training of creative communication skills. ED. SALVAŢI COPIII, Bucureşti, 130 pag.

Neamţu N. (coord.), Fabian Andrea, 2001, Metode şi tehnici de asistenţa socială a familiei. ED. WORD SYSTEM, Cluj-Napoca, Editor: Nicoleta Neamtu, P.77


Cursuri universitare litografiate

Fabian, A. (2007): A szociális munka módszertana: egyénekkel és családokkal való szociális munka., ed. UBB, IDD, 2006, 75 pag.

Fabian, A. (2007): Deviancia és társadalmi kontroll. ed. UBB, IDD, 56 pag.

K. Fabian, A., Berszán, L. (2006): A szociális munka módszertana: egyénekkel és családokkal való szociális munka. ed. UBB, IDD, 2006, 65 pag

K. Fabian, A., Berszán, L. (2005): A szociális munka módszertana: egyénekkel és családokkal való szociális munka., ed. UBB, IDD, 65 pag 4.

K. Fabian, A. (2004): A szociális munka módszertana: egyénekkel és családokkal való szociális munka. ed. UBB, IDD, 64 pag.

K. Fabian, A. (2004): Deviancia és társadalmi kontroll. ed. UBB, IDD, 56 pag.

Roth, M, Berszan, L, K. Fabian, A. (2004): A szociális munka elmélete és módszertana. ed. UBB, IDD, 64 pag.

K. Fabian, A. (2003): A szociális munka módszertana: egyénekkel és családokkal való szociális munka., ed. UBB, IDD, 64 pag.

K. Fabian, A. (2003): Deviancia és társadalmi kontroll. ed. UBB, IDD, 56 pag.

Roth, M, K. Fabian, A. (2003): A szociális munka elmélete és módszertana. ed. UBB, IDD, 64 pag.

K. Fabian, A.(2002): A szociális munka módszertana: egyénekkel és családokkal való szociális munka., ed. UBB, IDD, 64 pag.

K. Fabian, A. (2002): Deviancia és társadalmi kontroll. ed. UBB, IDD, 56 pag.

Roth, M, K. Fabian, A. (2002): A szociális munka elmélete és módszertana. ed. UBB, IDD, 64 pag.

Neamţu N., Fabian, A. (2001): Metode de asistenţă socială a familiei: lucrări practice. Ed. UBB, Cluj-Napoca, 71 pag.


Lucrări publicate în conferinţe/volume ştiinţifice internaţionale

Fabian Andrea, Juvenile delinquency: as one of the major issues in postcommunist Romania, Monitoring Health Status of Vulnerable Groups in Europe: Past and Present, Boncz Nyomda, Pecs, Hungary, Editor: Laurinda Abreu, Janos Sandor, 84-611-0800-8, 2006, P. 39-63

K. Fabian Andrea, Családi háttér és fiatalkorú bûnözés Kolozs megyében, A család értékei és lehetõségei az ezredfordulón,, CSPE-CSNA 2000. , Editor: Cs. F. Nemes Marta, 978-84-611-0800-8, 2000, P. 122-129

Fabian Andrea (2007): Factorii psiho-sociali şi educaţionali implicaţi în dinamica delincvenţei juvenile în românia tranziţională. În. Vol. Conferinţa Stiintifică Internaţională "Perspective ale educatiei sociale si emotionale", Oradea, 31 Mai 2007, 42, Ed. Universităţii din Oradea, ISSN 1224-6239

Rusu, D., Fabian Andrea (2007): Dimensiunea pedagogică a problemei şcolarizării romilor. În. Vol. Conferinţa Stiintifică Internaţională "Perspective ale educatiei sociale si emotionale", Oradea, 31 Mai 2007, 66, Ed. Universităţii din Oradea, ISSN 1224-6239

K. Fabian Andrea., Az átmeneti korszak gyermekei Romániában., Internationale M.E.T., Debrecen, MET, 2006, P. 13-28

K. Fabian Andrea A hospice-ellátás szükségessége bőrbetegségek esetében, Conf. Internationale M.E.T., Debrecen, MET, 2006, P. 47-55

K. Fabian Andrea. (2006): Fenomenul delincvenţei juvenile în România tranziţională.In. Vol. Sesiunii de Comunicări cu participare internaţională: Asistenţa Socială în perspectiva integrării europene: identitate şi procesualitate. Timişoara, 12-12 mai 2006

K. Fabian Andrea., Fabian, A. (2003), Hospice ellátás Kolozsváron. ,,Conf. Internaţională MET, MET, P. 18-28

K. Fabian Andrea (2002), Csoportmódszer alkalmazása deviáns fiataloknál., “A Magyar Csoport-Pszichoterápiás Egyesület II. Országos Konferenciája”, Budapesta, Animula, 13-14 MACSOPE,

K. Fabian Andrea (2002): A fejfájás gyógyszeres és pszichoterápiás kezelése., III. Conferinţă Internaţională MET din Técső-Aknaszlatina, MET, 2002, P. 21-35

Bereczki, A., K. Fabian Andrea.(2001): Identitate, valori şi etică profesională. In vol. Conf. “Modele de educaţie în asistenţa socială”, Coposescu, S. (coord.), Ed. Universităţii Transilvania, Braşov, 22-25 martie 2001, pg. 158-166

Fabian Andrea, Pop M. (2000) , Comparative Study of the Endemics of Pulmonary Tuberculosis in 1977-1998 in Cluj-Napoca Municipality., First Congress of the IUTATLD, Europe Region in Association with the 51st Congress of the Hungarian Respiratory Society,, MET, 2000, P. 7-14

Fabian Andrea, Fabian, M., (2000) Mi lesz veletek dobozemberek? Együtt a páciensek bio-pszichó-szociiális jólétéért, Conf. Int. „Együtt az egészségért”, MET, 2000, P. 27-33

Fabian Andrea, Fabian, A., Zamora, C., (2000) Economical and Socio-Cultural Aspects Concerning Chronic Tuberculosis Patients, În Vol. First Congress of the IUTATLD, Europe Region in Association with the 51st Congress of the Hungarian Respiratory Society, Budapesta, MET, 2000, P. 27-34


Lucrări publicate în conferinţe/volume ştiinţifice naţionale

K. Fabian Andrea, Analiza modelului integrativ al delincvenţei juvenile, România Socială. Drumul schimbării şi al integrării europene. , ED. Eikon, Cluj-Napoca , 2005, P. 285-298

Diaconescu Maria, K. Fabian Andrea , Atitudini fata de violenta si violenta structurala, Romania Sociala, Drumul Schimbarii si al Integrarii Europene, Eikon Cluj Napoca, Editor: Petru Ilut, Laura Nistor, Traian Rotariu, 2005, P. 136-144

K. Fabian Andrea, Serdülőkor: a legális vagy illegális kockázatvállalás határköve, Fiatal kozgaszdazdaszok konf., Ed.Euromet,, 2004, P. 7-21

K. Fabian Andrea, Rebeleanu Adina , Profilul psiho-social al unor bolnavi tuberculoşi., Asistenta Sociala , Annales Universitatis Apulensis, 2002, P. 75-81

Rebeleanu Adina, K. Fabian Andrea , , Strategii alternative in preventia consumului de droguri la copii si adolescenti, Zilele Universitatii 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia, 2002, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia, Editor: Filiperscu, C., Ludusan, M., Stefani, C., 2002, P. 69-74

K. Fabian Andrea, Importanţa terapiei familiale în combaterea delincvenţei juvenile., Asistenţa Socială, Annales Universitatis Apulensis, seria Asistenţa Socială, 2001, P. 73-76

K. Fabian Andrea, Abordarea socio-familială a delincvenţei juvenile din judeţul Cluj, Asistenta Sociala, Annales Universitatis Apulensis, Seria Asistenţa Socială, 2001, P. 68-73

Kurko-Fabian Andrea , Man Monica , Pop M. , Date comparative ale aspectelor socio-economice şi culturale ale copiilor internaţi cu tuberculoză, într-o clinică universitară. , Actualităţi în tuberculoza copilului, Băile Felix, Ed. Soc. Pulm., 2000, P. 53-57


Articole în reviste de specialitate

Fabian, Andrea, Tendencies of juvenile delinquency (Romania): testing social and cognitive determinants., STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, Categ CNCSIS D, LI/1, 2006, P.51 – 72

Fabian Andrea, Dinamica şi tendinţele delincvenţei generale şi juvenile din România după 1989, STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI. SOCIOLOGIA, Categ CNCSIS C, Studia-Sociologica, 2006, P.173 – 193

K. Fabian Andrea, Împreună sau mai bine separaţi? Evoluţia relaţiilor maritale., STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI. SOCIOLOGIA, Categ CNCSIS C, Studia-Sociologica, 2003, P.111 – 125

Pop, M., Bereczki, A., K. Fabian Andrea, Fabian, A. (2002): Aspecte ale prevenţiei primare în consumul de droguri la copii şi adolescenţi. In. SIBIUL MEDICAL, Categ CNCSIS D, Anul XIII., Nr.4, Octombrie-Decembrie, pg. 454-457

K. Fabian Andrea, Fabian Andrei , Pop M. (2001), Aspecte biologice, psihologice si sociale la unii pacienti marginalizati., SIBIUL MEDICAL, Categ CNCSIS D, Anul XII. Nr. 1 Ianuarie-Martie , 2001, P.89 – 92

Pop, M., Bejinaru, M., Man, M., Gorun, M., Fabian, A., K. Fabian Andrea., Zamora, C.D., Chimiorezistenţa – cauza principală a cronicizării tuberculozei pulmonare., SIBIUL MEDICAL, Categ CNCSIS D, Anul XI., Nr.3, Octombrie-Decembrie, 2000, P.418 – 421

Pop, M., Homorodean, D., Fabian, A., K. Fabian Andrea., Man, M., Goron, M., Zamora, C.D., (2000) Diagnosticul bacteriologic al tuberculozei cu ajutorul MB/Bact), SIBIUL MEDICAL, Categ CNCSIS D, XIX., 2, 2000, P.175 – 177

Pop, M., Beladan, C., Man, M., K. Fabian Andrea, Fabian, A., Păduraru, L, Recidivele tuberculozei pulmonare - factor important de creştere a epidemiei în România, SIBIUL MEDICAL, Categ CNCSIS D, XI., 3, 1999, P.286 – 294

Pop, M., Bob, N., K. Fabian, A., Fabian Andrea, Păduraru, L., Man, M., Factori favorizanţi ai recăderii în tuberculoză., SIBIUL MEDICAL, Categ CNCSIS D, Anul X., Nr.2, Aprilie- Iunie, 1999, P.153 – 157

Fabian Andrea, Fabian, A., 2007, Tratamentul adjuvant al bronhopneumopatiei cornice obstructive stadiul III şi IV prin hemodiluţie iyovolemică., REVISTA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES - ORVOSI ES GYOGYSZERESZETI SZEMLE, Categ CNCSIS C, 57, 2007, P.58

Fabian Andrea, Fabian, A., 2007, Contribuţia hemodiluţiei izovolemice la tratamentul astmului bronşic persistent moderat şi sever. , REVISTA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES - ORVOSI ES GYOGYSZERESZETI SZEMLE, Categ CNCSIS C, 53, 2007, P.57

Fabian Andrea, Fabian, A., Pop M., 1999, Studiu comparativ al epidemiei de tuberculoză pulmonară în anii 1997-1998 în municipiul Cluj-Napoca, ncbi, www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez, PNEUMOLOGIA, Vol. XLVIII Nr. 3, P.236-249

Fabian Andrea, Fabian, A., Pop M., 1999, Infecţii nosocomiale tuberculoase în rândul personalului spitalului clinic „Leon Daniello”, ncbi, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez, PNEUMOLOGIA, Vol. XLVIII Nr. 3, P.236-256

Pop, M., Zaharie, T., Petrescu, M., Fabian Andrea, Fabian, A., Man, M. 1999, Tuberculoza genitală cu discriminări limfohematogene abdominale şi pulmonare. In Pneumonologia, ncbi, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez, PNEUMOLOGIA, XLVIII., 2/1999, pg.123-129

Fabian Andrea, Fabian A, Pop M., 1999, Evaluarea eficacităţii chimioterapiei antituberculoase a bolnavilor cu tuberculoză extrapulmonară în dispensarul antituberculos Cluj-Napoca în 1997, ncbi, http://www.ncbi.nlm.nih.gov, PNEUMOLOGIA, 1999, Vol. XLVIII Nr. 3, pg.235, T.13

Pop, M., Pop, C., Fabian Andrea, Fabian, A., Goron, M., Man, M., Zamora, C.D., Infecţiile mediatistului, ncbi, www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez, PNEUMOLOGIA, XLIX., 4/2000, P.269-276


Articole in alte reviste romanesti

K. Fabian Andrea. (2004): Serdülőkor: a legális vagy illegális kockázatvállalás határköve. In Rev. Közmag Ifjúsági Közgazdasági Lap nr. IV/3-4, Kósa, M. (coord.), Ed. Euromet, pg. 7-21

K. Fabian Andrea. (2004): A szociális interakciók minõségének fõbb meghatározói. In Revista Közmag Ifjúsági Közgazdasági Lap nr. IV/1-2, Kósa, M, Sebestyen, E. (coord.), Ed. Gloria, pg. 30-37

Fabian Andrea (1999): Emberi mivoltunk és az empátia. articol publ. în Vol. “Vasárnap Évkönyv 2000”, Ed. Gloria, 240/1999

Fabian Andrea (1999): Emberi mivoltunk és az empátia. articol publ. în ziarul “Szabadság”, 21. Aug., Cluj-Napoca

Fabian Andrea (1997): A tér nyelve. Kultúra és proxemika. articol publ. în ziarul “Szabadság”, 14 aug. 1997, Cluj-Napoca

Fabian Andrea (1997): A Babyboom-nemzedék. articol publ. în ziarul “Szabadság”, 19 iulie, Cluj-Napoca

Fabian Andrea (1996): Megkövezni, vagy elfogadni. Társadalmunk és a homoszexualitás. articol publ. în ziarul “Szabadság”, 16 dec., Cluj-Napoca

CONTRACTE, GRANTURI, PROGRAME DE CERCETARE

1. Grant de cercetare: 2007-2010 „Incluziunea sociala si accesul pe piata muncii a persoanelor cu boli psihice severe, ACCESEGAL”, Partenerii implicaţi în proiect, Universitatea de Medicina şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, UMF Cluj-Napoca (coordonatorul proiectului), Universitatea Babeş-Bolyai Cluj (UBB), Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar (SNSPMS), şi Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitica, ICIA, Cluj-Napoca, coordonator proiect

2. Grant de cercetare : 2007-2010 „Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare” (Director proiect: Prof. Dr. Maria Roth-Szamosközi), membru

3. Program de cercetare: 2006-2008 Monitoring Health Status and Vulnerable Groups in Europe: past and present- European Thematic Network of Health and Social Welfare Policy, Organizaţia Internatională Phoenix (Coordonator: Prof. Dr. Maria Roth-Szamosközi), asistent de cercetare

5. Program de cercetare, workshop: 2006 “The Quality and Good Practices Subcommittee, in the youth justice field”. (participare la grupul de cercetare) Organizatori: ADIS Meridianos Association (ONG) şi Regional Justice Ministry and the Civil Service, Sevillia, Cordoba, Spania (Coordonator: Prof. Dr. Maria Roth-Szamosközi)

6. Program de cercetare: 2004 Monitoring Health Status and Vulnerable Groups in Europe: past and present- European Thematic Network of Health and Social Welfare Policy, Organizaţia Internatională Phoenix (Coordonator: Prof. Dr. Maria Roth-Szamosközi) asistent de cercetare

7. Grant de cercetare: 2004 Establishing An European Centre For The Integration Of Institutionalized Children, Euro-Child-Centre, Leonardo Da Vinci, Community Vocational Training Action Programme, B Procedure, 2000-2006, Pilot Project (Coordonator: Prof. Dr. Maria Roth-Szamosközi), membru

8. Grant de cercetare (2003): Impactul transformărilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra evoluţiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. România în perspectivă comparativă internaţională. (Director proiect: Conf. Dr. Cornelia Mureşan), membru
Last Updated on Monday, 28 March 2011 09:55