Home Membri
PDF Print E-mail

Nicoleta Neamţu, Conferenţiar Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Managementul serviciilor sociale
Evaluarea programelor sociale
Metode de asistenţă socială: individul şi familia
Plasament familial
Proiectarea şi managementul programelor sociale
Metode și tehnici de asistență socială centrate pe familie
Managementul resurselor umane și supervizarea în serviciile sociale
Macropractica asistenței sociale cu organizațiile și comunitățile
Schimbarea macrosistemelor şi practica inovației în serviciile sociale

Limba de predare: română

 

PUBLICAŢII

Cărţi publicate în ţară

Neamțu Nicoleta (coordonator), Procese de asistență socială centrate pe individ, familie și grup. Studii de caz, Editura ACCENT, Cluj-Napoca, 2012, 283 pg.

Neamţu Nicoleta (2008), Managementul serviciilor de asistenţă socială, ediţia a II-a, revizuită şi adaugită, Cluj-Napoca, Editura Accent, 255 pg.

Neamţu Nicoleta (2007), Succes şi eşec în plasamentul familial, în contextul reformei sistemului de protecţie a copilului din România, Cluj-Napoca, Editura Accent, 255 pg.

Neamţu Nicoleta, coordonator (2008), Practica asistenţei sociale centrată pe individ şi familie: Studii de caz, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 172 pg.

Toth C., Briciu C. , Stănescu S., Mihai A., Grigoraş V., Constantinescu M., Cace S., Neamţu Nicoleta, Dincă, M., Buţiu C.,A., (2007), Proiectarea dezvoltarii sociale - Ghid metodologic, Bucureşti, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Universitatea din Bucureşti, Institutul Social Român; Coordonatori: Zamfir Cătălin, Stoica Laura, G., Stănculescu Manuela, S., 103 pg.

Neamţu Nicoleta (2001), Managementul serviciilor de asistenţă socială, 160 pagini, Cluj-Napoca, Editura Motiv

Neamţu Nicoleta (coordonator), Fabian Andrea, (2001) Metode şi tehnici de asistenţă socială a familiei: ghid practic, 77 pagini, Cluj-Napoca, Editura Word System;

Neamţu Nicoleta, (coordonator), Ciornei Carmen (2001), Practica asistenţei sociale: competenţe specifice, 110 pagini, Cluj-Napoca, Editura Pro Vita.

 

Editare-coordonare volume internaționale

Neamțu Nicoleta, Badarau Oana, editori, Revista de Asistență Socială/Social Work Review Anul XII, Nr.2 / 2013, Editura Polirom, Iasi, 2013, P. 167

Neamțu Nicoleta, editor, Revista de Asistență Socială/Social Work Review, Anul IX, nr.4 / 2010, număr tematic- Evaluarea serviciilor sociale,  Editura Polirom, Iaşi, 2010, P. 208

 


Studii în volume colective, publicate în străinătate

Neamţu Nicoleta, Cioază Silvia, (2002), Becoming a Social Worker: Using Student Job Description in Child Care and Family Support Placements, cap. 7, pp.130-146, în Shardlow S.M. & Doel M., (editors) Learning to Practise Social Work: International Approaches, London, Jessica Kingsley Publishers;


Studii în volume colective, publicate în ţară

Gunzl Ioana, Neamțu Nicoleta, studiu, Aplicații ale muncii cu grupul în dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor instituționalizați în centrul de plasament, Procese de asistență socială centrate pe individ, familie și grup. Studii de caz, ACCENT, Editor: Nicoleta Neamțu, 2012, P. 250-282

Golea Nicoleta, Neamțu Nicoleta, studiu, Asistarea socială în liceu utilizând grupul de dezvoltare personală și formare de mediatori de conflicte între egal, Procese de asistență socială centrate pe individ, familie și grup. Studii de caz, ACCENT, Editor: Nicoleta Neamțu, 2012, P. 233-249

Neamțu Nicoleta, capitol, Managementul în asistența socială, Tratat de asistență socială - ediția a II-a, SC EDITURA POLIROM SA, IASI, Editor: George Neamțu, 2011, P. 613-658

Neamțu Nicoleta, Toma Milena, capitol, Asistența socială centrată pe familie, Asistența Socială a Grupurilor de Risc, SC EDITURA POLIROM SA, IASI, Editor: Doru Buzducea, 2010, P. 115-140

Toma Milena, Neamţu Nicoleta, 2008, "Părinţi imaturi, consecinţele dezinteresului parental faţă de copii", în Neamţu N. (coordonator), Practica asistenţei sociale centrată pe individ şi familie: Studii de caz, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, pp. 9-26.

Spiridon Costina, Neamţu Nicoleta, 2008, "Utilitatea centrului maternal în reintegrarea socială a unei mame adolescente şi a copilului său sugar", în Neamţu N. (coordonator), Practica asistenţei sociale centrată pe individ şi familie. Studii de caz, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, pp. 41-56.

Ciornei Carmen Marcela şi Neamţu Nicoleta, 2008, “Unde sunt resursele unei tinere care şi-a pierdut capacitatea de muncă? În sine şi în propria familie”, în Neamţu N. (coord.), Practica asistenţei sociale centrată pe individ şi familie. Studii de caz, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, pp. 97-108.

Neamţu Nicoleta, Capota Nadia, 2007, Strategii eficace de evaluare şi intervenţie socială, focalizate asupra familiei multiproblematice - studiu de caz", Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale ACUM 2006, Braşov - 23-25 noiembrie 2006, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, Editor: Coman Claudiu, 2007, pp. 213-223.

Neamţu Nicoleta, (2005), "Aspecte metodologice în studierea rezultatelor plasamentului familial", în Iluţ, P., Nistor L., Rotariu T., (coordonatori), România Socială, Drumul schimbării şi al integrării europene, volumul III, pp.175-184, Cluj-Napoca, Editura Eikon.

Neamţu Nicoleta, (2003), "Dimensiunea managerială în asistenţa socială" în Neamţu George (coordonator), Tratat de Asistenţă Socială, pp.367-400, Iaşi, Editura Polirom.

Neamţu Nicoleta, (1998), "Protecţia copilului prin plasament familial - o alternativă la instituţionalizare", în Miftode V., şi Rahmania N., Acţiune socială în perspectivă interdisciplinară, pp.143-151, Baia-Mare, Editura Proema;

Neamţu Nicoleta, (1998), "Particularităţile obiectivelor şi eficacitatea organizaţiilor care oferă servicii sociale", în Gal D., şi Mureşan C., (coordonatori), Ghidul social al judeţului Cluj, Dinamica serviciilor sociale din sectorul neguvernamental, pp.36-45, Cluj-Napoca, Casa de editură Gloria


Studii şi articole în reviste de specialitate publicate în ţară

Neamțu Nicoleta, Cojocaru Daniela, Dinamica serviciilor de plasament familial în România în perioada 1999-2011, ProQuest, EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, Revista de Asistență Socială, 2013, P.35-45

Neamțu Nicoleta, Badarau Oana, Editorial - Evoluția serviciilor de plasament familial și adopție în context național și internațional, ProQuest, EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, Revista de Asistență Socială, 2013, P.3-5

Neamțu Nicoleta, Badarau Oana, Editorial -The Evolution of Family Foster Care and Adoption Services in National and International Context, ProQuest, EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, Revista de Asistență Socială, 2013, P.7-9

Neamțu Nicoleta, Tipologii ale cercetărilor de evaluare a eficacității plasamentului familial , ProQuest, EBSCO, Social Work Abstracts, http://www.proquest.co.uk/en-UK/; http://search.ebscohost.com/ , Revista de Asistență Socială , 2010, P.49-61

Neamțu Nicoleta, Editorial - Evaluarea serviciilor sociale , ProQuest, EBSCO, Social Work Abstracts , http://www.proquest.co.uk/en-UK/; http://search.ebscohost.com/ , Revista de Asistență Socială , 2010, P.3-5

Neamțu Nicoleta, Editorial - Evaluation of social services , ProQuest, EBSCO, Social Work Abstracts , http://www.proquest.co.uk/en-UK/; http://search.ebscohost.com/, Revista de Asistență Socială , 2010, P.7-9

Neamţu Nicoleta, "Managementul orientat spre rezultate în cercetarea de evaluare a serviciilor de plasament familial", Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Nr.1(21)/2008, pp.5-17.

Neamţu Nicoleta, "Aplicaţii ale managementului prin obiective în evaluarea eficacitaţii organizaţiei non-profit şi a instituţiei publice furnizoare de servicii sociale", Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Nr.2 (20)/2007, pp.96-114.

Neamţu Nicoleta, "Impactul serviciilor de asistenţă maternală, în contextul reformei sistemului de protecţie a copilului", Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, nr. 17/2007, pp.53-65.

Neamţu Nicoleta, "Proiectarea posturilor în organizaţiile şi instituţiile de asistenţă socială", Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, nr. 16/2007, pp.72 -78.

Neamţu Nicoleta, "Success and Failure in Foster Family Care, in the Actual Context of Romania", Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, nr. 15/2006 , pp.84-100.

Neamţu Nicoleta, Toma Milena, "Copil prematur cu risc de abandon.Studiu de caz", Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, volumul 13/2006, pp.168-181.

Neamţu Nicoleta, "Durata sederii copiilor si modelele de iesire din plasament de la asistent maternal profesionist in judetele Cluj si Neamţ:1999-2004, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Sociologia, Volumul 2/2005, pp.127-149.

Neamţu Nicoleta, (2005), "Eficacitatea plasamentului familial la asistenţi maternali profesionişti", în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Nr. 1(13)/2005, pp.92-99, Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai;

Neamţu Nicoleta, (2004), "Evoluţia plasamentului familial în România - perspectivă istorică", în Revista Studia, Seria Sociologie, vol. Nr.1-2/2003, pp.177-194, Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai;

Neamţu Nicoleta, (2002), "Abordarea problematicii plasamentului familial în studiile internaţionale", în Annales Universitatis Apulensis, Seria Asistenţă Socială, vol.2/2002, pp.41-50, Alba-Iulia, Universitatea 1 Decembrie 1918.

Neamţu Nicoleta, (2002), "Tipuri de putere în organizaţii", în Psihologia, Nr.6/2001 şi Nr.1/2002 pp.33-35, Bucureşti, Societatea Ştiinţă şi Tehnică SA;

Neamţu Nicoleta, (2001), "Clasificarea problemelor de funcţionare socială: inovaţia necesară asistenţei sociale din România", în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Nr.1(6)/2001, pp.148-153, Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai;

Neamţu Nicoleta şi Ciornei Carmen, (2001), "Asistarea socială a unui adult: dimensiuni ale studiului de caz", în Annales Universitatis Apulensis, Seria Asistenţă Socială, vol.1/2001, pp.62-67, Alba-Iulia, Universitatea 1 Decembrie 1918.

Neamţu Nicoleta cu Ciornei Carmen, (1998), "Consecinţe ale inegalităţii sociale în cazul persoanelor cu dizabilităţi", în Revista de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, vol.4 / Serie nouă, Nr.2/1998, pp.59-62, Bucureşti, Asociaţia Medicală Română şi Societatea Română de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă;

Neamţu Nicoleta, (1997), "Evaluarea impactului programelor sociale", în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, Sociologie-Politologie, Tomul I/1997, pp.131-135, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza.


Last Updated on Wednesday, 11 March 2015 13:06