Home Membri
PDF Print E-mail

Adina Rebeleanu, Conferenţiar Univ. Dr.


Adresa email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca


CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Politici sociale de sănătate
Dezvoltare comunitară
Introducere in asistenta sociala
Probleme sociale
Politici sociale si vulnerabilitate sociala

Limba de predare: română

 

PUBLICAŢII

Volume publicate

Rebeleanu, Adina, - Politici în domeniul sănătăţii în contextul social al reformei din România, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 349 p.

Roth, M. - Antal, I. - Diaconescu, M. - Rebeleanu, A. - Asistarea copiilor care au suferit traume, 2004, 143 p., Leonardo da Vinci, Education and Culture, European Centre for the Integration of Institutionalized Children


Manuale

Program de formare în practica asistenţei sociale. Cunoştinţe şi deprinderi de bază pentru referenţii sociali din cadrul autorităţilor publice locale (manualul formatorului), 2005, 181 p. (co-autor: p: 9-23), Proiectul PHARE „Construcţia instituţională a serviciilor sociale în România”, ISBN: 973-0-03934-8


Lucrări publicate în reviste din străinătate

Adina Rebeleanu – Health – The Most Important Dimension of Life Quality? A Rumanian Case Study, în European Journal of Mental Health, Published: Akademiai Kiado, Budapest, N. 1-2.June-December, pp. 109-214

Adina Rebeleanu - Risk Assessment/Communication in a Lead Contaminated Area of Romania, (co-autor), în Central European Journal of Public Health, Published for the National Institute of Public Health by the Czech Medical Association, Praga, Mai / 1998, pp. 123-127


Lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale

Adina Rebeleanu – Romanian Health Care System – The Impact of Roma Population, în Abreu, L., Sandor, J. (Eds.), (2006), Monitoring health status of vulnerable groups in Europe: past and present, Bocz Nyomda, Pecs, Hungary, pp: 144-162

Adina Rebeleanu – Conference ”Health and the City: The City as healthy and/or as unhealthy place?” (Middle Ages to at present), June 2th-4th, 2005; organiser: PhoenixTN, Vienna Municipal and Provincial Archives, University of Vienna: "Health Disparities between City and Countryside- facts and alternative"

Adina Rebeleanu – Conference “The Price of Life: Welfare Systems, Social Nets and Economic Growth”, June 16th-18th 2005, Catania; organiser: PhoenixTN & Universita degli Studi di Catania, lucrare: "Characteristics of Social Health Insurance System from Romania- past, present and trends


Lucrări publicate în volumele unor conferinţe naţionale

Adina Rebeleanu – Efecte ale sistemului de sănătate asupra populaţiei de rromi, în România socială, drumul schimbării şi al integrării europene, volumul III, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2005, pp. 44-52

Adina Rebeleanu - Caracteristici ale sistemului de asigurări de sănătate din România (autor), în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2001, pp. 244-251

Adina Rebeleanu - Valori, etică şi identitate profesională, (autor), în Models of Education in Social Work, Braşov, 2001

Adina Rebeleanu - Componente ale protecţiei sociale a persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii, (prim-autor), în, Alămoreanu, S., Rebeleanu, C., (coord), Coordonate actuale ale criminalisticii româneşti, Cluj-Napoca, Ed. Alma Mater, 2001, pp. 202-210

Adina Rebeleanu - Devianţa juvenilă cu debut infracţional, (prim-autor), în, Alămoreanu, S., Rebeleanu, C., (coord), Coordonate actuale ale criminalisticii româneşti, Cluj-Napoca, Ed. Alma Mater, 2001, pp. 192-197

Adina Rebeleanu - Modernitate şi tradiţie în protecţia socială- perspectiva unei cercetări calitative, (co-autor), în, Zamfir Elena, Zamfir, C., Bădescu, C., (coord), Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie, Bucureşti, Ed. Expert, 2000, pp. 744-761


Lucrări publicate în reviste naţionale recunoscute CNCSIS

Adina Rebeleanu – Perceptions et esperances de l’etat de sante, Studia Universitatis Babes-Bolyai : Sociologia, Categ. CNCSIS C, Issue 2/2006, Cluj-Napoca, pp : 51-61

Adina Rebeleanu - Die Evaluirung der Hauskrankenpflegedienste der Caritas : Entwilckung, Zielsetzungen und Methoden, (co-autor), Studia Universitatis Babes-Bolyai : Sociologia, Categ. CNCSIS C, LI (2)/2006, pp : 95-110

Adina Rebeleanu – Disparităţi la nivelul stării de sănătate între rural şi urban – situaţie şi alternative, Studia Universitatis Babes-Bolyai: Sociologia Nr. 2/2005, Cluj-Napoca, pp: 151-172

Adina Rebeleanu - Protecţia socială a familiei- retrospectivă şi prezent, (autor), în Revista Studia, seria Sociologie, volumul XLVII, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2003, pp. 103-111

Adina Rebeleanu - Bioetica- interfaţa intre domeniul bio-medical şi ştiinţele sociale, în Revista Română de Bioetică, Iaşi, Editor Colegiul Medicilor, vol.1 nr. 3/2003

Adina Rebeleanu - Sănătatea- domeniu de referinţă pentru calitatea vieţii, în Buta, M.G., (coord), Medicii şi Biserica, vol.II. Calitatea vieţii la omul suferind, Cluj-Napoca: Editura Renaşterea, 2003 

Adina Rebeleanu - Protecţia socială a familiei – retrospectivă şi prezent, în Revista Studia, Seria Sociologie, Cluj-Napoca, vol. XLVII/2003

Adina Rebeleanu - Strategii alternative în prevenţia consumului de droguri la copii şi adolescenţi, (prim-autor), în Annales Universitatis Apulensis, Seria Asistenţă Socială, Alba-Iulia, Nr. 2/2002, pp. 69-75

Adina Rebeleanu - Profilul psiho-social al unor bolnavi tuberculoşi, (co-autor), în Annales Universitatis Apulensis, Seria Asistenţă Socială, Alba-Iulia, Nr.2/2002, pp. 75-81

Adina Rebeleanu - Caracteristici ale politicii sociale de sănătate din România- retrospectivă şi present, (autor), în Annales Universitatis Apulensis, Alba-Iulia, Nr.1/2001, pp. 55-62

Adina Rebeleanu - Abordări sociologice în etiologia delincvenţei juvenile, (prim-autor), în Revista de Criminologie, de Criminalistică şi de Penologie, Bucureşti, Nr. 2, Ministerul Public-Parchetul de pe lîngă Curtea Supremă de Justiţie, Societatea de Criminologie şi de Criminalistică, Ministerul Justiţiei- Direcţia Generală a Penitenciarelor, pp. 68-74

Adina Rebeleanu - Cadmium Exposure of Children Living in an Area with Non-Ferrous Metallurgy, (co-autor), în The Journal of Preventive Medicine, Nr.3, Editor Institute of Public Health, Iaşi, 1998, pp. 47-54

Adina Rebeleanu - Programul Comunitar de cardiologie preventivă SANCOR- design şi rezultate, (co-autor), în Revista Română de Cardiologie, vol.VII, Iaşi, Ed. Almatea, 1997, pp. 62-69

Adina Rebeleanu - Impact of Microclimate Conditions upon the Health Status, (co-autor), în The Journal of Preventive Medicine, Nr. 5, Editor Institute of Public Health, Iaşi, 1997, pp. 13-18
Last Updated on Tuesday, 26 May 2015 15:41