Home Membri
PDF Print E-mail

Cristina Baciu, Conferenţiar Univ. Dr.


Adresa email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Metode de asistenţă socială în grup şi comunitate
Problematica şomajului
Adopţie şi plasament familial

Limba de predare: română

 

PUBLICAŢII

Cărţi

ed. Barbovski, M., Diaconescu, M, Baciu, C. (2009). „Beneficii şi riscuri ale utilizării internetului în rândul copiilor şi adolescenţilor - repere pentru elaborarea unui ghid de siguranţă pe internet şi de prevenire a victimizării online”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-610-806-8, 198 pag. (coautor)

Baciu, C. (2008). „Modele de intervenţie în comunitate”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-610-721-4, 139 pag. (autor)

Baciu, C. (2007).”Particularităţi ale stresului la şomeri” , Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-610-590-6, 245 pag. (autor)

Szekszardi, J., Roth, M., Baciu, C., Tulics, H. (2004) „Intervenţia în criză”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-328-5, 123 pag. (coautor)

Poledna, S., Roth, M., Baciu, C. (2004) “Medierea conflictelor”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-327-7, 94 pag. (coautor)

Gal, D., Kurko-Fabian, A., Baciu, C. (2004) Formarea deprinderilor de comunicare creativă”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 973-610-329-3, 126 pag. (coautor)

Szekszardi, J., Roth, M., Baciu, C., Tulics, H. (2004) “Crisis Intervention”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-328-5, 125 pag. (coautor)

Poledna, S., Roth, M., Baciu, C. (2004) Conflicts mediation”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca , ISBN: 973-610-7, 94 pag. (coautor)

Gal, D., Kurko-Fabian, A., Baciu, C. (2004) „Training of creative communication skills, 2004, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca , ISBN 973-610-329-3, 126 pag. (coautor)


Capitole în cărţi

Baciu, C. (2008) Munca de asistenta sociala in cadrul comunitatilor, În coord. M. Roth, Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie. Caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-610-786-3, 167 pag., pp. 87-100

Baciu, C. (2003) Bariere ale comunicarii – procesul de luare a deciziilor, În coord. V. Chis, C. Stan, M Bocoş, Omagiu profesorului Miron Ionescu. Studii şi reflecţii despre educaţie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, ISBN 973-610-218-1, pp. 253-260

Baciu, C., Roth-Szamoskozi, M. (2000). “Ina, fetiţa abuzată de părinţii adoptivi”, în coord. Smaranda Popa “Abuzul şi neglijarea copilului. Studii de caz”, UNICEF şi FIC E, Bucuresti, 2000, ISBN 973-85319-1-8, p.73-76

Roth-Szamoskozi, M., Baciu, C. (2000). “Monica şi bunicul vitreg pervers”, în coord. Smaranda Popa “Abuzul şi neglijarea copilului. Studii de caz”, UNICEF şi FICE, Bucuresti, 2000, ISBN 973-85319-1-8, p. 69-72

Baciu, C. (1998). Dinamica personalului in cadrul organizatiilor nonguvernamentale, în Mureşan Cornelia şi Gal Denizia, Ghidul social al judeţului Cluj - Dinamica serviciilor sociale din sectorul neguvernamental, Ed. Gloria, Cluj, ISBN 973-9203-33-7, p. 67-78


Manuale

M. Roth, Baciu, C. (2009). Violenţa în şcoală şi societate – intervenţie şi prevenţie, UBB , Master Consiliere şcolară, IDD, 76 pag. (coautor)

Baciu, C. (2008) Metode de asistenţă socială: dezvoltare comunitară, UBB , IDD, 75 pag. (autor)

M. Roth, Baciu, C., M. Diaconescu (2007). Adopţie şi plasament familial, UBB , IDD, 95 pag. (coautor)

M. Roth-Szamoskozi, Baciu, C., Antal Imola (2006). Asistenţa socială şi protecţia drepturilor copilului, UBB , IDD Pedagogie, 70 pag. (coautor)

Baciu, C. (2006) Asistenţa socială a şomerilor, UBB , IDD, 70 pag. (autor)

Baciu, C. (2005) Învăţarea în serviciul comunităţii, UBB , IDD Pedagogie, 50 pag. (autor)

Baciu, C. (2003) Metode de asistenţă socială: grup şi comunitate II., UBB , IDD, 50 pag. (autor)

M8. Baciu, C., Moise Florin (1997) Metode de lucru cu grupurile. Caiet de seminar, UBB , 150 pag. (coautor)

Gal D, Baciu, C., Baican, E, Moisa, F., Poledna, S., Roth-Sz., M. (1997). Lucrări practice şi metode în asistenta socială, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 85 pag. (coautor)

Gal D, Baciu, C., Baican, E, Moisa, F., Poledna, S., Roth-Sz., M. (1996). Caiet de practica pentru anul III si IV, UBB , 80 pag. (coautor)

Articole/studii de specialitate cotate I.S.I.

 

Baciu, C.,  Fabian, A., Domokos, D.(2009).  Sense of Local and Academic Community of Nowadays Students,  in Bulletin of UASVM, Horticulture, 66(2):794-799, Print ISSN 1843-5254, Electronic ISSN 1843-5394, in Thomson Reuters Master Journal List http://scientific.thomsonreuters.com/,CAB Abstracts, EBSCO

Fabian, A., Baciu, C.,  Domokos, D.(2009).  Juvenile Delinquency -Research and Contemporary Theories, in Bulletin of UASVM, Horticulture, 66(2):934, Print ISSN 1843-5254, Electronic ISSN 1843-5394, in Thomson Reuters Master Journal List http://scientific.thomsonreuters.com/, CAB Abstracts, EBSCO

Articole/studii indexate în baze de date internaţionale

Baciu, C., Rusu, D. (2009). Social capital and sense of community as core elements of community psychology  evaluation. Case study, în Annals of University of Oradea. Psychology, Oradea, în Central and Eastern Online Library  (CEEOL) www.ceeol.com

Baciu, C., Rusu, D. (2009). Social capital and sense of community as core elements of community evaluation. Case study, Revista de Psihologie şcolară, Categ. CNCSIS C, Oradea , în Central and Eastern Online Library (CEEOL) www.ceeol.com

Baciu, C. (2008). Mental health and unemployment in nowadays Romania, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Sociologia, 2: 139-152, în Central and Eastern Online Library (CEEOL) www.ceeol.com şi International Bibliography of Social Sciences (IBSS), www.lse.ac.uk/collections/IBSS

Baciu, C. (2008). Stress predictors for the employment and unemployment in pre-accesion Romania, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Sociologia, 1: 19-40, în Central and Eastern Online Library (CEEOL) www.ceeol.com şi International Bibliography of Social Sciences (IBSS), www.lse.ac.uk/collections/IBSS

Baciu, C. (2003). Şomajul ca sursă de stres în viaţa cotidiană, 2003, Studia Universitatis Sociologia, Anul XLVIII, vol.1-2, p. 133-149, în Central and Eastern Online Library (CEEOL) www.ceeol.com şi International Bibliography of Social Sciences (IBSS), www.lse.ac.uk/collections/IBSS


Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale

Baciu, C. (2009). Dimensiuni ale apartenenţei studenţilor la comunitatea locală şi academică, Conferinţa internaţională „Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei”. Secţiunea Pedagogie şi didactică universitară. Ediţia a-IV-a, 22-23 mai, Cluj

Baciu, C., Iovu, M., B. (2008). The Social Capital of Young Internet Users, In Teenagers` Action and Interactions Online in Central and Eastern Europe. Potentials and Empowerment, Risks and Victimization, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-610-807-5, p.29-40, http://freewebs.com/fibersoc

Baciu, C. (2008). Dezvoltarea sociala locala din perspectiva asistentei sociale, Sesiunea Anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala “Mentoratul intre profesie si arta”, Ed. Univ. din Oradea, ISSN 1224-6239 p. 19-28

Baciu, C. (2007). Corelate ale stresului la someri si angajati, Sectiunea Psihologia Educatiei, Conferinta Stiintifica Internationala, Perspective ale educatiei sociale si emotionale, Editura Universitatii din Oradea, ISSN 1224-6239, p.42-53, http://www.biblios.ro/index.php?Editura=52, http://www.uoradea.ro/romanian/article

Baciu, C., Ursa, E. (2001). Modelul centrarii pe sarcina in practica asistentei sociale”, în Coposescu, S. (coord.) „Models of Education in Social Work”, Conferinţa internaţională Tempus „Modele de Educaţie în Asistenţa Socială”, 23-25 martie, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, ISBN 973-8124-73-5, p. 187-192

Baciu, C., Ursa, E. (2001). Munca cu grupurile ca metoda in asistenta sociala, ”, în Coposescu, S. (coord.) „Models of Education in Social Work”, Conferinţa internaţională Tempus „Modele de Educaţie în Asistenţa Socială”, 23-25 martie, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2001 ISBN 973-8124-73-5, p. 175-186


Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale

Baciu, C. (2007). Modalitati de ajustare la stresul pierderii locului de munca, in vol. “Studii si cercetari din domeniul stintelor socio-umane”, Ed. Argonaut, Cluj- Napoca, ISBN 978-973-109-049-8, p.24-36

Baciu, C. (2007). Resurse individuale in contextul stresului la someri”, in vol. “Studii si cercetari din domeniul stintelor socio-umane, Ed. Argonaut, Cluj- Napoca, ISBN 978-973-109-049-8, p.15-23

Baciu, C. (2007). Modele de practica in comunitate. In Anuarul Universitatii Petre Andrei din Iasi, Stiinte Socioumane, Seria noua, Tomunl II, Editura Institutul European Iasi, p. 581-595

Baciu, C. (2005). Asistenta sociala la nivelul comunitatii, Conferinta Anuala a Asociatiei Romane de Sociologie si a Asociatiei Romane de Promovare a Asistentei Sociale in vol. Romania Sociala Drumul schimbarii si al integrarii europene, Ed. Eikon, p.17-28

Baciu, C. (2002). Reacţii emoţionale la stresul pierderii locului de muncă, în Annales Universitatis Apulensis, seria Asistenţă Socială, Imprimeria Univ. “1 Decembrie”Alba Iulia, Categ. CNCSIS C, ISSN 1582-554X, pp. 33-41

Baciu, C. (2001). Munca cu grupurile in asistenta sociala. Stadiile dezvoltarii grupului. Procesul de luare a deciziilor, vol. Annales Universitatis Apulensis. Seria Asistenta Sociala, Imprimeria Univ. “1 Decembrie” Alba-Iulia, Categ. CNCSIS C, ISSN 1582-554X, p.42-49

Baciu, C. (2001). Aspecte particulare ale stresului la someri, vol. Annales Universitatis Apulensis. Seria Asistenta Sociala, Imprimeria Univ. “1 Decembrie”, Alba-Iulia, Categ. CNCSIS C, ISSN 1582-554X, p. 49-55

Baciu, C. (2000). Modele ale raspunsului la stresul pierderii locului de munca, in vol. “Starea societatii romanesti dupa 10 ani de tranzitie”, Ed. Expert, Bucuresti, ISBN 973-8177-09-7, p. 474-481

Baciu, C. (1999) Variabile individuale implicate in studiul stresului ocupational, 1999, in vol. “Studii si cercetari din domeniul stintelor socio-umane”, Ed. Argonaut, Cluj- Napoca, ISBN 973-9350-30-5, p. 83-92

Baciu, C. (1998). Rolul supervizarii in asistenta sociala, in “Analele Universitatii din Oradea”, Sectiunea Psihologie-Pedagogie-Metodica, Tom II, ISSN 1224-6239, p.237-241

Baciu, C. (1998). Câteva aspecte ale stresului ocupaţional la asistenţii sociali, în vol. “Studii şi cercetări din domeniul ştiintelor socio-umane”, Ed. Argonaut, Cluj- Napoca, ISBN 973-97728-7-0, p. 16-19


Proiecte naţionale

Pn1. Proiectul Investeşte în oameni finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, (2007 – 2013), Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” Contract POSDRU/7/2.1/S/1. Coordonator: Conf. Univ. Dr. Cristina Ciumaş

Pn2. Proiect CNCSIS de cercetare Facilitarea educatiei incluzive prin validarea programului de dezvoltare cogniva si comportamentala a elevilor cu C.E.S. (2007-2009), coordonator lector dr. Kiss Szidonia, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea Babes-Bolyai

Pn3. Proiect CNCSIS de cercetare Riscuri si efecte ale utilizarii internetului in randul copiilor si adolescentilor. Perspectiva evolutiei spre societatea bazata pe cunoastere (Knowledge Society), (2007-2008). Coordonator: prof. Dr. Maria Roth, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Pn4. Proiect CNCSIS (2003-2006).Impactul transformărilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra schimbărilor de comportament demografic legat de familie. România în perspectivă comparativă”, Coordonator proiect: conf. Dr. Cornelia Mureşan.


Proiecte internaţionale

Proiectul Studiul Epidemiologic asupra Abuzului şi Neglijării Copilului în Balcani (BECAN), 2009-2012, finanţat cu sprijinul  FP7 (Programului Cadru 7 pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică al Comisiei Europene). Proiectul urmăreşte realizarea unei hărţi a incidenţei şi prevalenţei abuzului şi neglijării copilului în cele 9 ţări balcanice participante, în rândul populaţiilor de copii cu vârste cuprinse între 11 şi 16 ani. Cercetarea este cel mai extins studiu epidemiologic efectuat vreodată asupra abuzului şi neglijării copilului, având un eşantion de peste 30.000 de copii şi părinţi. Ea a debutat şi se va desfăşura în următoarele  ţări sud-est europene: Grecia, Turcia, Serbia, Croatia, Albania, Macedonia, Bosnia-Hertzegovina, Bulgaria şi Romania. România participă la proiect prin echipa Catedrei de Asistenţă Sociala a Universităţii Babeş-Bolyai, responsabili de proiect: prof. dr. Maria Roth şi lect. dr. Imola Antal.

Proiect pilot internaţional Community Care Approach: A Strategy for Social Inclusion, (2006 – 2008), Leonardo da Vinci pilot. Echipa de proiect are in componenta 10 parteneri europeni din 8 tari (Ungaria, Belgia, Bulgaria, Germania, Spania, Lituania, România şi Suedia) lector dr. Szabo Bela (coord. proiect)

Proiectul internaţional de cercetare: Community vocational training action programme, faza a II-a, (2000-2006), proiect pilot Establishing an European Centre for the Integration on Institutionalzed Children” (Programul Leonardo da Vinci); finaţare – Comisia Europeană.

Last Updated on Tuesday, 10 May 2016 12:58