Home Membri
PDF Print E-mail

Dan Octavian Rusu, Lector Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Psihologie socială
Rezolvarea de conflicte

Limba de predare: română

 

 

 

PUBLICAŢII

Articole publicate in reviste recunoscute ISI

 

1. Rusu Dan Octavian, Fabian Andrea, Domokos Dorottya, Active Citizenship and Political Socialization for the Members of the Pupil's County Council from Cluj, Zoological_Record, BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA HORTICULTURE, 67 (2), 2010, P.532 - 533

 

2. Rusu Dan Octavian, Fabian Andrea, Domokos Dorottya, Women in Prison. A Theoretical Approach about Mothers Profile, Familly Communication, and Parenting Programs, Zoological_Record, BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA HORTICULTURE, 67 (2), 2010, P.453 - 458

 

 

Articole publicate in reviste indexate BDI

 

1. Roth-Szamoskozi Maria, Berszan Lidia, Haragus Paul Teodor, Oanes Cristina, Rebeleanu Adina, Rusu Dan Octavian, Szabo Bela, Diaconescu Maria, Mezei Elemer, Haragus(Cioca) Mihaela , Steinbach Christof, Kösler Edgar, Die Evaluirung der Hauskrankenpflegedienste der Caritas: Entwilckung, Zielsetzungen und Methoden,, EBSCO, CEEOL, www.ebsco.org, Studia Sociologie, 2006, P.95-110

 

2. Baciu Ana Cristina, Rusu Dan Octavian, Social capital and sense of community as core elements of community psychology assessement. Case study, Central and Eastern European Online Library, www.ceeol.com, Analele Universitatii din Oradea. Fascicula Psihologie, 2009, P.141-150

 

 

Articole publicate in reviste neindexate BDI

 

1. Rusu Dan Octavian, O arie noua a consilierii psihologice: Consilierea prin telefon, Analele Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir- Studii şi Cercetări, Secţiunea Psihologie, 1996, P.133-141

 

2. Rusu Dan Octavian, Evaluarea procesului de învăţare lexicală din perspectiva modelului interacţionist-sistemic, Analele Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Studii şi Cercetări, Secţiunea Psihologie, 1997, P.91-99

 

3. Rusu Dan Octavian, Psihologia educaţională – modalităţi de optimizare a serviciilor oferite, Analele Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Studii şi Cercetări, Secţiunea Psihologie,, 1998, P.125-132

 

4. Rusu Dan Octavian, Conflictele din şcoala, Analele Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Studii şi Cercetări, Secţiunea Psihologie, Târgu-Mureş, 1998, P.3-12

 

5. Rusu Dan Octavian, Consilierea populaţiilor specifice , Analele Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Studii şi Cercetări, Secţiunea Psihologie, 1999, P.3-10

 

6. Rusu Dan Octavian, Unele date privind relaţia dintre depresie şi vulnerabilitatea la adolescenţi, Analele Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Studii şi Cercetări, Secţiunea Psihologie,, 1999, P.21-36

 

7. Rusu Dan Octavian, Depresia ca factor posibil al insuccesului şcolar. O abordare teoretică, Analele Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Studii şi Cercetări, Secţiunea Psihologie,, 2000, P.37-58

 

8. Rusu Dan Octavian, Gal Simona, Gal Simona, Gal Simona, Rosu Sebastian, Dinamica conceptului „democraţie, de la Aristotel la propensiunea pentru război ale marilor puterii democratice”, Analele Universităţii din Oradea: Fascicula Identităţii Europene, vol.I,, 2003, P.114-122

 

9. Rusu Dan Octavian, Gal Simona, Gal Simona, Gal Simona, Rosu Sebastian, Teorii ale globalizării, , Analele Universităţii din Oradea: Fascicula Identităţii Europene, 2003, P.122-132

 

10. Rusu Dan Octavian, Gal Simona, Gal Simona, Gal Simona, Rosu Sebastian, Principii şi strategii de pregătire ale negocierii,, Analele Universităţii din Oradea: Fascicula Identităţii Europene vol.I, 2003, P.132-145

 

 

Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS

 

1. Rusu Dan Octavian, Fabian Andrea, Simbioza perfecta intre terorismul contemporan si mass-media , Terorismul azi, Categ CNCSIS D, 42 , 2009, P.29 - 33

 

2. Rusu Dan Octavian, Fabian Andrea, CONTROLUL SOCIAL ŞI DINAMICA COMPORTAMENTULUI TERORIST, Terorismul azi, Categ CNCSIS D, 44, 2010, P.48 - 50

 

3. Roth-Szamoskozi Maria, Antal Imola, Fabian Andrea, Rusu Dan Octavian, HOW THE MANAGER PERCEIVED THE MENTAL ILLNESS PEOPLE ON THE WORK MARKET, ANALELE UNIVERSITATII DIN ORADEA, FASCICULA PSIHOLOGIE, Categ CNCSIS C, V., Tom XIII, 2009, P.466 - 474

 

4. Fabian Andrea, Rusu Dan Octavian, The Penitenciar System in Romania. Special Focus On Women Prison, Terorismul azi, Categ CNCSIS D, Crima organizata si Terorismul Azi, 2009, P.50 - 54

 

 

Articole publicate in alte reviste romanesti

 

1. Rusu Dan Octavian, Psihanaliza între vis şi realitate, Revista Psihologul, Clu-Napoca, 1993, P.5-7

 

 

Carti publicate in edituri recunoscute CNCSIS

 

1. Rusu Dan Octavian, capitol, Psihodiagnoza din perspectiva abordării globale şi dinamice a personalităţii,, Studii Şi Cercetări Din Domeniul Ştiinţelor Socio-Umane, ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, Editor: Editura Argonaut, 1997, P. 213-221

 

2. Rusu Dan Octavian, capitol, Consilierea psihologică a elevilor în situaţii de criză. Un model de intervenţie pentru copiii cu tentativă de suicid., Studii şi Cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane , ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, Editor: Editura Argonaut, 2000, P. 205-209

 

3. Rusu Dan Octavian, capitol, Cauzele şi efectele lipsei de implicare a părinţilor în problemele copiilor, Sesiunea Ştiintifică Anuală, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane, ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, Editor: Editura Argonaut, 2001, P. 68-75

 

4. Rusu Dan Octavian, capitol, The Spirit of the European Citizenship – Evolution and Perspectives,, European Identity and Free Movement of Persons, EDITURA UNIVERSITATII DIN ORADEA , ORADEA, Editor: Ed. University of Oradea Publishing House, 2005, P. 317-327

 

5. Rusu Dan Octavian, capitol, Mecanisme şi agenţi de socializare politică, România Socială”, SC EDITURA EIKON ERL , CLUJ-NAPOCA, Editor: ed. Eikon, 2005, P. 211-220

 

6. Rusu Dan Octavian, capitol, Factorii de Risc Şcolar În Adolescenţă: Absenteismul şi Abandonul Şcolar, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice organizat de Academia Română Institutul "George Bariţ", ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, Editor: Editura Argonaut, 2007, P. 141-151

 

7. Rusu Dan Octavian, capitol, Political Socialization Mechanism Involved In School Education, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, "Perspective ale Educaţiei sociale şi emoţionale", EDITURA UNIVERSITATII DIN ORADEA , ORADEA, Editor: Editura Universităţii din Oradea, 2007, P. 595-612

 

8. Rusu Dan Octavian, capitol, Rolul manifest si latent al mass-media in procesul de socializare politica a tinerilor, Anuarul Universitatii „Petre Andrei” din Ias, INSTITUTUL EUROPEAN , IASI, Editor: Editura Institutul European, 2007, P. 626-641

 

9. Rusu Dan Octavian, Fabian Andrea, capitol, Pedagogical Dimensions Of Roma Population’s Educational Activities Of Schools, Perspective ale Educaţiei sociale şi emoţionale", EDITURA UNIVERSITATII DIN ORADEA , ORADEA, Editor: Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2007, P. 430-442

 

10. Rusu Dan Octavian, capitol, Factori de influentare a gradului de participare sociala in cazul studentilor din anii terminali de la asistenta sociala, Studii si cercetari din domeniul stiintelor socio-umane vol 17, ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, Editor: Emil Pop, 2008, P. 114-123

 

11. Rusu Dan Octavian, capitol, Relatia Eu-lui politic al copiilor cu simbolurile politice: perceptia presedintelui, primarului si a principallilor lideri politici in cadrul socializarii politice, Incursiuni Psihologice in Cotidian, CASA DE EDITURA ASCR , CLUJ-NAPOCA, 2008, P. 122-132

 

12. Rusu Dan Octavian, capitol, ROLUL PERCEPŢIEI NEGATIVE A EDUCAŢIEI LA ELEVII DE LICEU ŞI POSIBILE EFECTE ASUPRA SOCIETĂŢII, „MENTORATUL – ÎNTRE PROFESIUNE ŞI ARTĂ”, EDITURA UNIVERSITATII DIN ORADEA , ORADEA, 2008, P. 347-359

 

13. Rusu Dan Octavian, studiu, CITIZENSHIP AND YOUTH PARTICIPATION, A PARALLEL VIEW BETWEEN UK EXPERIENCES AND ROMANIA, „MENTORATUL – ÎNTRE PROFESIUNE ŞI ARTĂ”, EDITURA UNIVERSITATII DIN ORADEA , ORADEA, 2008, P. 336-347

 

14. Rusu Dan Octavian, capitol, Dinamica Procesului de socializare politica la copii in cultura politica totalitara si in cea democratica, Studii si cercetari din domeniul stiintelor socio-umane, ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, 2009, P. 88-99

 

15. Rusu Dan Octavian, Fabian Andrea, capitol, Limitele si avantajele modelelor de socializare politica la copii si adolescenti, Psihologia intre provocari si solutii, ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, 2010, P. 162-167

 

16. Rusu Dan Octavian, Fabian Andrea, studiu, Probleme actuale ale elevilor: relatia de incongruenta dintre simbolurile politice si simbolurile sociale in formarea identitatii politice, Educatie si schimbare sociala, EDITURA UNIVERSITATII DIN ORADEA , ORADEA, 2010, P. 314-317

 

17. Fabian Andrea, Roth-Szamoskozi Maria, Rusu Dan Octavian, Antal Imola, studiu, The subject of discrimination and ostracism of mentally disabled persons in our society, Colocviul International de Stiinte Sociale ACUM, EDITURA UNIVERSITATII TRANSILVANIA DIN BRASOV , BRASOV, 2010, P. 395-401

 

18. Antal Imola, Fabian Andrea, Roth-Szamoskozi Maria, Rusu Dan Octavian, studiu, Barire psihologice în integrarea in munca a persoanelor cu probleme de sănătate mentală., Studii şi cercetări din domeniul ştiintelor socio-umane, ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, 2009, P. 99-113

 

19. Roth-Szamoskozi Maria, Rusu Dan Octavian, Fabian Andrea, capitol, PERCEPTII SI ATITUDINI FATA DE PERSOANELE BOLNAVE PSIHIC. ROLUL SI FIABILITATEA RETELELOR DE SUPORT ÎN INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A BOLNAVULUI PSIHIC, Studii si cercetari din domeniul stiintelor-umane, ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, 2010, P. 207-216

 

20. Roth-Szamoskozi Maria, Rusu Dan Octavian, Fabian Andrea, studiu, BOLNAVUL PSIHIC PE PIATA MUNCII., PSIHOLOGIA INTRE PROVOCARI SI SOLUTII, ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, Editor: Monica Albu, 2010, P. 155-162

 

 

Carti publicate in alte edituri romanesti

 

1. Rusu Dan Octavian, Podar Teodor, carte, Consiliere şcolara, Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş: , 2000, P. 80

 

 

Lucrari publicate in conferinte stiintifice internationale cotate ISI

 

1. Rusu Dan Octavian, Fabian Andrea, Domokos Dorottya, Active Citizenship and Political Socialization for the Members of the Pupil's County Council from Cluj, conferinta ISI, 9th International Symposium 'Prospects for the 3th Millenium Agriculture" Sectiona: Miscellanos, 30 th september-2 october 2010, USAMV Cluj-Napoca, Romania, AcademicPress, Editor: Maria Cantor, Elenea Mudura, Teofil Oroian ,Marina Spanu, Print ISSN 1843-5394, Electronic ISSN 1843-5394, www.usamvcluj.ro, 2010, P. 532-533

 

2. Rusu Dan Octavian, Fabian Andrea, Domokos Dorottya, Women in Prison. A Theoretical Approach about Mothers Profile, Familly Communication, and Parenting Programs, conferinta ISI, 9th International Symposium 'Prospects for the 3th Millenium Agriculture" Sectiona: Miscellanos, 30 th september-2 october 2010, USAMV Cluj-Napoca, Romania, AcademicPress, Editor: Maria Cantor, Elenea Mudura, Teofil Oroian ,Marina Spanu, Print ISSN 1843-5394, Electronic ISSN 1843-5394, www.usamvcluj.ro, 2010, P. 453-458

 

3. Fabian Andrea, Rusu Dan Octavian, Particular tendencies and socio-domestic aspects of the juvenile delinquency in Romania after 1989 to nowdays, 9th Conference of the European Sociological Association, http://www.esa9thconference.com, cd-rom, htt://www.esa9thconference.com, 2009, P. 68-68

 

 

Lucrari publicate in alte conferinte/volume stiintifice internationale neindexate BDI

 

1. Rusu Dan Octavian, The political socialisation of youth and children vs. the political re-socialisation of the socialising factors complex. A possible theoretical model, European Political Sciences Network, http://www.epsnet.org/publications/2003Proceedings/default.htm , 2004, P. 5-25

 

2. Rusu Dan Octavian, Highlights in children’s participation.the romanian case, Children’s participation: highlights on the Romanian state of art, Children’s participation in decision-making:Exploring theory, policy and practice across Europe, http://www.childhoodstudies.ed.ac.uk/research.htm#Berlin, Editor: http://www.childhoodstudies.ed.ac.uk/research.htm#Berlin, 2008, P. 1-36

 

3. Roth-Szamoskozi Maria, Berszan Lidia, Fabian Andrea, Rebeleanu Adina, Rusu Dan Octavian, Antal Imola, Discriminare si marginalizare. Contextul social si legal al integrarii persoanelor cu dizabilităţi, Societatea si bolnavii psihic. Perspectiva psihiatriei comunitare, Presa Universitara Clujeana, Editor: Roth, M, 2008, P. 37-56

 

 

Lucrari publicate in conferinte/volume stiintifice nationale

 

1. Rusu Dan Octavian, Psihodiagnoza din perspectiva abordării globale şi dinamice a personalităţii, Studii Şi Cercetări Din Domeniul Ştiinţelor Socio-Umane, prezentate la Sesiunile Ştiinţifice Anual, Argonaut, 1997, P. 213-221

 

 

Conferinte stiintifice invitate:

 

1. Rusu Dan Octavian, Conferinte stiintifice invitate internationale, Children\, in Freie University, 2008, Localitatea Berlin, calitatea: raportor, Detalii activitate: 16-18 June 2008

 

 

Proiecte institutionale-directori:

 

 

Proiecte institutionale-membrii echipa:

 

1. Fabian Andrea, Incluziunea socială şi accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi psihice severe, ACCESEGAL, 250000 RON, , PSIHIATRIE , Antal Imola/membru echipa, Berszan Lidia/membru echipa, Diaconescu Maria/membru echipa, Rebeleanu Adina/membru echipa, Roth-Szamoskozi Maria/membru echipa, Szabo Bela/membru echipa, Rusu Dan Octavian/membru echipa, Degi Laszlo Csaba/membru echipa , INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU INSTRUMENTATIE ANALITICA DIN CLUJ-NAPOCA/INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU INSTRUMENTATIE ANALITICA DIN CLUJ NAPOCA/ partener , SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT SANITAR BUCURESTI/SIAT SA DIN BUCURESTI/ partener , UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA/UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA/ partener , UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA/UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA/ partener .

 

2. Szabo Bela, Community Care Approach: A Strategy for Social Inclusion, 31245 EURO, , ASISTENTA SOCIALA , Albert Lorincz Eniko/membru echipa, Baciu Ana Cristina/membru echipa, Berszan Lidia/membru echipa, Rebeleanu Adina/membru echipa, Rusu Dan Octavian/membru echipa, Antal Imola/membru echipa , Facultatea de Sociologie/Universitatea Debrecen; Ungaria / partener , Katholieke Hogeschool/Katholieke Hogeschool; Belgia/ partener , “EURO-TRAINING/“EURO-TRAINING; Bulgaria/ partener , Katholische Fachhochschule/Catholic University of Applied Sciences Northrhine-Westphalia; Germania/ partener , Public University of Navarra/Universidad Pública de Navarra; Spania/ partener , Széchenyi István Egyetem/SZÉCHENYI ISTVÁN University Gyor; Ungaria/ partener , Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Family Aid and Child Welfare Services of Hajdúhadház; Ungaria/ partener , Vilnius University Faculty of Philosophy/Vilnius University Faculty of Philosophy; Lituania/ partener , Solna City (SC)/Solna City (SC); Suedia/ partener .

 

3. Roth-Szamoskozi Maria, Evaluarea activitatii programului Caritas in Romania- servicii de ingrijire a persoanelor dependente la domiciliu, 16000 EURO, , SOCIOLOGIE , Berszan Lidia/membru echipa , Haragus Paul Teodor/membru echipa , Rebeleanu Adina/membru echipa , Mezei Elemer/membru echipa , Szabo Bela/membru echipa , Rusu Dan Octavian/membru echipa , Diaconescu Maria/membru echipa , Oanes Cristina/membru echipa .

 

4. Roth-Szamoskozi Maria, Child Rights Education Development- Moldova and Serbia (CREDMOS), 15820 EURO, , ASISTENTA SOCIALA , Antal Imola/membru echipa, Fabian Andrea/membru echipa, Rusu Dan Octavian/membru echipa, Pantea Maria Carmen/membru echipa, Barbovschi Monica/membru echipa, Bodrogi(cas.Laszlo) Eva/membru echipa, Ciobris(cas.Porumb) Ecaterina-Maria/membru echipa, Ducu (Foamete) Viorela/membru echipa, Iovu Mihai/membru echipa, Stanciulescu Elisabeta/membru echipa, Comsa Mircea-Ioan/membru echipa, Benga Oana/membru echipa, Ionescu Andrada Dorothea/membru echipa , Stiintele educatiei/Freie Universitat; Berlin / partener , Dezvoltare Internationala/Universitatea din Amsterdam/ partener , Departamentul de sociologie/Institute of Education at the University of London/ partener , Studii culturale/Stockholms Universitet/ partener , Sociologie/Universidad Complutense Madrid/ partener , Psihologie/Univerzitet Union Belgrade/ partener , Asistenta sociala/University Novi Sad/ partener , Asistenta sociala /Universitatea Moldova din Chisinau/ partener , Sociologie si Asistenta sociala/Universitatea Al I. C. Iasi/ partener .

 

5. Roth-Szamoskozi Maria, Balcan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect, 244984 EURO, , PEDIATRIE , Pusok Istvan/membru echipa, Antal Imola/membru echipa, Popescu Livia/membru echipa, Haragus Paul Teodor/membru echipa, Baciu Ana Cristina/membru echipa, Rusu Dan Octavian/membru echipa, Laszlo (Bodrogi) Eva/membru echipa, Mezei Elemer/membru echipa, Damean Brindusa-Diana/membru echipa, Iovu Mihai/membru echipa, Kacso (David) Agnes/membru echipa, Tonk(Szabo) Gabriella /membru echipa, Bodrogi(cas.Laszlo) Eva/membru echipa , Children and Families/Institute of Child Health Department of Mental Health and Social Welfare / partener , Children’s Human Rights Centre of Albania/Albania/ partener , Dep. o f Social Work; Faculty of Law/Croatia/ partener , Sciences; South-West University “N.Rilski\"/Bulgaria/ partener .

 

6. Antal Imola/membru echipa, Roth-Szamoskozi Maria/membru echipa, Rusu Dan Octavian/membru echipa, Laszlo (Bodrogi) Eva/membru echipa , AGHIA SOPHIA CHILDRENS HOSPITAL; THIVON & LIVADIAS GR-11527 ATHENS; GREECE/ICH-MHSW-INstitute of Child Health; Department of Mental Health and Social Welfare; Centre for Study and Prevention of Child Abuse and Neglect / partener , Bulgaria/South-West University "Neofit Rilski"; SWU;/ partener , Greece/European Anti-Violence Network; EAVN/ partener .

 

7. Roth-Szamoskozi Maria, Diagnosticul social al performantei scolare prin scala sociala a succesului scolar si proiectarea unor metode de interventie validate prin cercetare, 1961835 RON, , ASISTENTA SOCIALA , Tincas Ioana/membru echipa, Barbovschi Monica/membru echipa, Kacso (David) Agnes/membru echipa, Nistor Laura/membru echipa, Voicu Corina Iulia/membru echipa, Iovu Mihai/membru echipa, Ionescu Andrada Dorothea/membru echipa, Benga Oana/membru echipa, Rotariu Traian Ioan/membru echipa, Stanciulescu Elisabeta/membru echipa, Mezei Elemer/membru echipa, Albert Lorincz Eniko/membru echipa, Caulea Claudiu Robert/membru echipa, Rusu Dan Octavian/membru echipa, Antal Imola/membru echipa, Degi Laszlo Csaba/membru echipa, Haragus Paul Teodor/membru echipa, Oanes Cristina/membru echipa, Popescu Livia/membru echipa, Pantea Maria Carmen/membru echipa, Berszan Lidia/membru echipa, Fabian Andrea/membru echipa, Szabo Bela/membru echipa, Ciobris(cas.Porumb) Ecaterina-Maria/membru echipa, Haragus(Cioca) Mihaela /membru echipa , Facultatea de fizica/UNIVERSITATEA DIN PITESTI/ partener , Centrul de cercetare a relatiei parinti copii/UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA/ partener , Psihiatrie infantila/UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA/ partener , Catedra de Asistenta sociala/UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU/ partener , CEMO/Alte institutii/ partener , CENTRUL DE RESURSE PENTRU ROMI (CRCR)/Alte institutii/ partener .

 

 

 Membri in colective editoriale nationale

 

1. Rusu Dan Octavian , Categoria revistei: , Revista: Terorismul azi, An inceput: 2009, An sfarsit: in prezent, Functia: redactor-sef adjunct

Last Updated on Wednesday, 20 October 2010 17:01