Home Membri
PDF Print E-mail

Béla Szabó, Lector Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca


CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Configuraţii de roluri la familiile tinere
Politici sociale
Munca în comunitate

Limba de predare: maghiară

 

PUBLICAŢII

Szabó Béla - Tradiţional şi modern în rolurile conjugale în Revista Studia, Cluj: Ed. Presa Universitară Clujeană (sub tipar)

Szabó Béla - Az erdélyi középiskolások egészségi állapotáról [Despre starea de sanatate a liceenilor din Transilvania] în Új Ifjúsági Szemle, Ungaria, anul II, nr 2 / 2004, pp. 108-111

Szabó Béla - A survey of Romanian Entrepreneurs.[Analiza intreprinzatorilor din Romania] (sub tipar, coautor cu Cynthia Benzinggel de la West Chester University, Pennsylvania), Statele Unite ale Americii

Szabó Béla - Asistenta sociala – o stiinta reinventata – în Revista Civil Forum, (sub tipar)

Szabó Béla - Roluri conjugale – intre tradiţional si modern în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Academia Română, Cluj Napoca: Ed. Argonaut, 2004, pp. 238-246, ISBN 973 7710 17 7

Szabó Béla - A nemi szerep-attitűdök vizsgálata a kolozsvári egyetemisták esetében [Analiza atitudinilor legate de rolurile de gen la studentii din Cluj] în Társadalom- és Humántudományok (RODOSZ Tanulmányok), Cluj: Editura Kriterion, 2002, pp. 119-140 ISBN 973 26 0729 7

Szabó Béla - Erdélyi serdülők egészségi állapotának és életérzésének vizsgálata [Analiza starii de sanatate al adolescentilor din Transilvania] în Közoktatás, anul XIV, nr. 8/ 2003, pp. 4-8, ISSN 1221 –5732

Szabó Béla (coautor) - Egészségmagatartás és droghasználat erdélyi fiatalok körében [Consumul de droguri si comportamentul de sanatate al tinerilor din Transilvania] în Fekete Éden, Cluj: Ed. Scientia, 2003, pp. 13-99, ISBN 973-85985-6-7

Szabó Béla - A drogfogyasztás sajátosságai a gender függvényében [Consumul de drog din perspectiva genurilor] în Fekete Éden, Cluj: Ed. Scientia, 2003, pp. 173-180 ISBN 973-85985-6-7

Szabó Béla - Studiul starii sanatatii si parerile despre modul de viata la adolescentii din Transilvania în Annales Universitatis Apulensis, Seria Asistenta Sociala 3/2003, pp. 21-27, ISSN 1582-554X

Szabó Béla - Középiskola és egészség [Liceul si sanatatea] în Társadalom- és Humántudományok (RODOSZ Tanulmányok 2003), , Cluj: Ed. Kriterion, 2003, pp. 326-332, ISBN 973 26 0767 X

Szabó Béla - Az egészség megtartásával kapcsolatos attitűdök az erdélyi középiskolások körében [Atitudini legate de sanatate la liceeni din Transilvania], Zilele Stiintei in Transilvania, 21-22 nov. 2003 (sub tipar)

Szabó Béla - A nemi szerep-attitűdök vizsgálata a kolozsvári egyetemisták esetében [Analiza atitudinilor legate de rolurile de gen la studentii din Cluj] în Társadalom- és Humántudományok (RODOSZ Tanulmányok), Cluj: Editura Kriterion, 2002, pp. 119-140 ISBN 973 26 0729 7

Szabó Béla - Atitudini de gen la adulţi tineri în Annales Universitatis Apulensis Alba Iulia, 2002 ISSN 1582-554X (101-108 oldal)
Last Updated on Sunday, 14 February 2010 08:05