Home Membri
PDF Print E-mail

Teodor Paul Hărăguş, Lector Univ. Dr.

 

Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

 

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Preocupări, cercetări și publicațiipe teme legate de familiile din România (procese, fenomene și politici; situațiavârstnicilor și solidaritatea intergenerațională; copii și tineri și tranzițiala maturitate).


Limba de predare: română

 

Curriculum Vitae

 

 


PUBLICAŢII

 

Hărăguş Paul Teodor, Distribuţia sarcinilor domestice în cuplurile din România. Intre ideologie de gen şi negociere bazată pe resurse, Dimensiuni ale familiei actuale din România, PUC: Cluj-Napoca, Editor: Petru Iluţ, 2007, P.221-244


Mureşan, C., Hărăguş, P.T. (2015), Norms of Filial Obligation and Actual Support to Parents in Central and Eastern Europe, Romanian Journal of Population Studies, IX(2):49-81


Șoș Ionela, Hărăguş Paul Teodor (2013), Rezultate ale unui studiu longitudinal al ieşirii copilului din plasamentul la asistentul maternal profesionist, Revista de Asistenţă Socială, no 2, 69-89


Hărăguş, P. T., Roth, M., Damean, D.  (2010). The measurement of the Social Dimensions of School Success. A validity study of the Romanian Version of the School Success Profile, Studia Sociologia. LV. June, 1. 31-56.


Hărăguş Paul Teodor, - Folosirea timpului şi distribuţia sarcinilor domestice în familia din România, PUC: Cluj-Napoca, 2010, 299 p.


Mureşan Cornelia, Hărăguş Paul Teodor, Hărăguş Mihaela, Schroder Christine, România: Childbearing metamorphosis within a changing context., Demographic Research, 19, 2008, P.855 – 906


Hărăguş Paul Teodor, Diferenţe în folosirea timpului în Europa, Stări şi fenomene ale spaţiului domestic în România, PUC: Cluj-Napoca, Editor: Petru Iluţ, 2008, P. 223-268


Hărăguş, P.T. – "Convergence and Divergence. The Cases of Romania and Sweden", în Studia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia, nr.1-2/2004.


Hărăguş, P.T. – "Distribuţia sarcinilor domestice", în C. Mureşan (coord.) - Ancheta pilot Generaţii şi Gen la Cluj. Diferenţe de gen şi intergeneraţionale în comportamentul reproductiv şi de parteneriat familial, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2005


Hărăguş, P.T. – "Dilema muncă-familie", în C. Mureşan (coord.) - Ancheta pilot Generaţii şi Gen la Cluj. Diferenţe de gen şi intergeneraţionale în comportamentul reproductiv şi de parteneriat familial, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2005


Hărăguş, P.T. – "Folosirea timpului si sarcinile domestice in Europa", în Studia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia, nr. 2/2005


Hărăguş, P.T. – "Diviziunea sarcinilor domestice în familia conjugală din Romania", în P. Iluţ, L. Nistor, T. Rotariu (coord.) - România socială. Drumul schimbării şi al integrării europene, Editura Eikon, Cluj-Napoca 2005


Hărăguş, P.T. – "Distribuţia sarcinilor domestice în cuplurile din România. Între ideologie de gen şi negociere bazată pe resurse", în P. Ilut (coord.) Dimensiuni ale familiei actale din Romania, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2007


Mureşan, C.; Hărăguş, P.T.; Hărăguş, M., Schroder, C. - „Romania: Childbearing metamorphosis within a changing context", în Thomaš Frejka et al. (Eds.) Childbearing trends and policies (în curs de apariţie).

Last Updated on Thursday, 05 May 2016 08:45