Home Membri
PDF Print E-mail

Éva László, Asistent Univ. drd.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Metode de asistenţă socială: munca cu grupul
Practică profesională (III)

Limba de predare: maghiară

 

 
PUBLICAŢII

Articole publicate în ţară

Roth-Szamosközi Maria, Antal Imola, Dávid-Kacsó Ágnes, Bodrogi Éva: „Bevezetés a gyermekvédelembe”/ „Întroducere în protecţia copilului”, 2006, Presa Universitară Clujeană, 2006, Cluj-Napoca, 196 pag.

Bodrogi Éva, Veres Valér: “Analiza de management Consiliului Local din Odorheiu-Secuiesc”, raport de cercetare, publicat de Fundaţia Pentru o Societate Deschisă, 1999, Cluj-Napoca, 64 pag.

Bodrogi Éva, Bumbuluţ Sorina: „Consilierea- principii, etape, abilităţi”, în “GHID DE LUCRU -evaluare şi intervenţie în cazurile de abuz sexual”, publicat de AFIV-ARTEMIS, 2003, pag. 61-74

Antal Imola, Bumbuluţ Sorina, László Éva, Petrov Ljubomir, Piroska judit, Koblicica Claudia: „Prevenirea abuzului sexual la copii”, Buletinul Informativ “Dezvăluiri”, nr 11, 2006, Cluj-Napoca, pag 1-16

Bodrogi Éva: „Obstacolele dezvăluirii şi raportării violurilor”, Buletinul Informativ “Dezvăluiri”, nr 10, 2006, Cluj-Napoca, pag. 6-9

Bodrogi Éva: „Repere pentru munca în grup cu copii victimizati prin abuz sexual”, Buletinul Informativ “Dezvăluiri”, nr 9, 2004, Cluj-Napoca, pag. 8-11

Bodrogi Éva, Bumbuluţ Sorina: ”Consilierea în cazurile de abuz /violenţă”, Buletinul Informativ “Dezvăluiri”, nr 8, 2004, Cluj-Napoca,

Bodrogi Éva, Dávid-Kacsó Ágnes: “Rolul profesorilor şi educatorilor în intervenţia primară în cazurile de abuz sexual asupra copiilor”, Buletinul Informativ “Dezvăluiri”, nr 6, 2002, Cluj-Napoca, pag. 10-14

Antal Imola, Bodrogi Éva, Sorina Bumbuluţ, Narcisa Radu: “Violenţa domestică- Cum vedem noi”, Buletinul Informativ “Dezvăluiri”, nr 5, 2001, Cluj-Napoca, pag. 1-21

Bodrogi Éva: “Rolul şi importanţa cercetării în domeniul violenţei împotriva femeilor” Buletinul Informativ “Dezvăluiri”, nr 3, 2000, Cluj-Napoca, pag. 4-8

Bodrogi Éva, Maria Diaconescu, David-Kacsó Ágnes: “Agresiunea fizică şi abuzul sexual suferit de liceenii din Cluj-Napoca”, Buletinul Informativ “Dezvăluiri”, nr 2, 2000, Cluj-Napoca


Publicaţii în volume de conferinţă:

Bodrogi Éva, Radu Narcisa: „Traficul de fete; aspecte juridice şi psihologice”- seminar regional „Abuzul şi exploatarea sexuală a copiilor”, Cluj, 2002, pag. 35-37

Bodrogi Éva, Bertóti Csilla: “Trăirile personale ale consilierei din adăpost”- conferinţa internaţională est-europeană “Abuzul şi violenţa sexuală-perspective psihologice, sociale, culturale şi juridice”, Cluj, 2000, pag. 8-9

Bodrogi Éva, Milchiş Gabriela: “Munca în adăpost cu fetele care au suferit violenţă sexuală” - conferinţa internaţională est-europeană “Abuzul şi violenţa sexuală-perspective psihologice, sociale, culturale şi juridice”, Cluj, 2000, pag. 9-10
Last Updated on Sunday, 14 February 2010 08:16