Home Membri
PDF Print E-mail

Cristina Faludi, lector univ. dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-128
400604 Cluj-Napoca

Curriculum Vitae

 

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Statistică socială şi analiza computerizată a datelor

Metode de asistenţă socială în munca cu grupul

Consiliere şcolară şi educaţională

Comportament sexual şi reproductiv la tineri

Demografie legată de fertilitate şi îmbătrânire


Limba de predare: română

 


PUBLICAŢII

Articole ştiinţifice publicate în volume colective în străinătate

 

Mureşan, C., Oaneş/Faludi, C. (2007), Romania, in Billari, F.C., Caltabiano, M., Dalla Zuanna, G. (Eds.), Sexual and affective behaviour of students. An international research, Padova, Cleup Editrice, pp. 177-200.

 

Bernardi, L., Oaneş/Faludi, C. (2007), Knowledge of HIV/AIDS and Sexual Behaviour at Risk among Students in International Perspective, in Billari, F.C., Caltabiano, M., Dalla Zuanna, G. (Eds.), Sexual and affective behaviour of students. An international research, Padova, Cleup Editrice, pp. 333-357.

 

Articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară

 

Oaneş/Faludi, C. (2010). Debut of the Sexual and Contraceptive Life of Romanian Female Student. A Qualitative Study, Romanian Journal of Population Studies, Vol. IV, No. 2, Cluj University Press, pp. 23-43.

 

Hărăguş, M., Oaneş/Faludi, C. (2009), The Growth in Non-Marital Fertility and Other Related Behaviours in Romania after 1989, Romanian Journal of Population Studies, Vol. III, No. 1, Cluj University Press, pp. 45-71.

 

Oaneş/Faludi, C. (2007), The Debut of Sexual and Contraceptive Life of Romanian Women, Romanian Journal of Population Studies, Vol. I, No. 1-2, Cluj University Press, pp. 61-91.

 

Roth-Szamoskozi, M., Berszan, L., Diaconescu, M., Hărăguş, P.T., Mezei, E., Rebeleanu, A., Rusu, D.O., Szabo, B., Hărăguş, M., Oaneş/Faludi C., Steinebach, C., Kösler, E. (2006), Die Evaluirung der Hauskrankenpflegedienste der Caritas: Entwilckung, Zielsetzungen und Methoden, Studia Universitatis Babes-Bolyai, seria Sociologia, Presa universitară clujeană, pp. 95-110.

 

Oaneş/Faludi, C. (2003), Alternative la modelul familiei nucleare şi schimbări ale comportamentului legat de fertilitate în Europa postbelică şi în societatea românească de după 1990, Studia Universitatis Babes-Bolyai, seria Sociologia, XLVII, Presa universitară clujeană, pp. 149-167.

 

Lucrări ştiinţifice în volume colective apărute în ţară

 

Hărăguş, M., Oaneş/Faludi, C. (2008), Fertilitatea non-maritală şi comportamente conexe în România după 1989, în Bolovan, I., Mureşan, C., Hărăguş, M. (Coord.), Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie. Volum omagial Traian Rotariu (coordonatori ). Presa Universitară Clujeană, pp. 99-132.

 

Faludi, C. (2012), Profile psiho-socio-economice în rândul femeilor vârstnice, în Mureşan, C. (Coord.), Situaţia vârstnicilor în România, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 111-136.

 

Oaneş/Faludi, C. (2005), Gospodăria între continuitate şi schimbare. Studiu asupra mărimii, structurii şi relaţiilor din gospodărie în judeţul Cluj, în Mureşan, C. (Coord.), Ancheta pilot Generaţii şi Gen la Cluj. Diferenţe de gen şi intergeneraţionale în comportamentul reproductiv şi de parteneriat familial, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 45-63.

 

Lucrări apărute în volume ale conferinţelor din ţară

 

Dégi, C.L., Vincze, A., Roth, M., Hărăguş, P.T., Mezei, E., Oaneş/Faludi, C. (2007), Calitatea vieţii şi sănătatea mintală a consumatorilor de droguri şi a persoanelor cu risc de adicţie, în Abraham P., Bojiţă M. (Coord.), Impactul integrării României în Uniunea Europeană din perspectiva reducerii cererii şi ofertei de droguri ilicite. Tratamentul adicţiilor. Provocări şi oportunităţi, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, pp. 126-150.

 

Oaneş/Faludi, C. (2006), Diferenţe intergeneraţionale privind debutul vieţii sexuale, în Bolovan I., Rotariu T. (Coord.), Populaţia României. Trecut, prezent, viitor, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 480-502.

 

Oaneş/Faludi, C. (2005), Aspecte ale comportamentului sexual la studenţi, în Iluţ P., Nistor L., Rotariu T. (Coord.), România socială. Drumul schimbării şi al integrării europene, Cluj-Napoca, Editura Eikon, pp. 277-288.

 

Oaneş/Faludi, C. (2004), Factori care influenţează sexualitatea şi stereotipuri de gen la adolescenţi, în Studii şi cercetări în domeniul ştiinţelor sociale, Academia Română – Vol. 12, Cluj-Napoca,  Editura Argonaut, pp.204-216.

 

Suporturi de curs

 

Mureşan, C., Oanes/Faludi, C., Hărăguş, P.T. (2006), Statistica sociala si analiza datelor (II). Suport de curs pentru învăţamânt la distanţă, 70 p.

 

Mureşan, C., Oaneş/Faludi, C. (2004), Prelucrarea statistica a datelor. Suport de curs pentru învăţamânt la distanţă 58 p.

 

 

Membru/ cercetător în proiecte de cercetare

 

Octombrie 2011-2014 - Proiectul IDEI de cercetare exploratorie Understanding family change from a life course perspective. Romania in European context, finanţat de CNCS-UEFISCDI, dir. conf. univ. dr. Cornelia Mureşan.

 

Octombrie 2011-2014 - Proiectul IDEI de cercetare exploratorie Rezultantele adolescenţie. O viziune longitudinală privind influenţele contextului social asupra tranziţiilor de succes către viaţa adultă, finanţat de CNCS-UEFISCDI, dir. prof. univ. dr. Maria Roth.

 

Septembrie 2009-2012 - cercetător şi coordonator zonal în Proiectul Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN), finanţat de Comisia Comunităţilor Europene, prin linia de finanţare FP7-HEALTH-2007-B, coordonat de Institutul pentru Sănătatea Copilului şi a Familiei din Atena, în care partener naţional este UBB, coord. ştiinţific pentru România, prof. univ. dr. Maria Roth.

 

2009-2010 - Proiectul ADEM din cadrul Programului Leonardo da Vinci, Gerontological Qualification Programmes, de educare şi formare a personalului calificat în abordarea pacienţilor cu demenţă, coordonat de Klaus Mathes, Germania, dir. conf. univ. dr. Denizia Gal.

 

2007-2010 - Proiectul Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare, Programul Parteneriate în Domeniile Prioritare, Proiecte Complexe, dir. prof. univ. dr. Maria Roth.

 

2007-2010 - Metodologie de evaluare a impactului politicilor familiale asupra comportamentului şi evoluţiei structurilor familiale în plan regional şi national. Programul Parteneriate in Domeniile Prioritare – Proiecte Complexe, grant nr. 91-039, dir. conf. univ. dr. Cornelia Mureşan.

 

2005 - Demografie si stiluri de viata, contract CERES, dir. prof. univ. dr. Traian Rotariu.

2005 - Plan de dezvoltare a judeţului Cluj, contract cu Consiliul Judeţean Cluj, dir. prof. univ. dr. Traian Rotariu.

 

2005 - Evaluarea serviciilor de îngrijire la domiciliu ale organizaţiei Caritas, finanţat de statul german şi Caritas International, dir. prof. univ. dr. Maria Roth-Szamoskozi.

 

2002-2004 - Impactul transformarilor politice, sociale, economice, culturale si ideationale asupra evolutiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. Romania in perspectiva comparativa internationala, CNCSIS 2002-2004, grant nr. 30/1232, 42/155, 98/155 si 30/155, dir. conf. univ. dr. Cornelia Mureşan.

 

2002 - Survey on university student sexual behaviour and reproductive health, contract cu Max-Planck Institute for Demographic Research, Rostock Germania, 2002-2003, dir. conf. univ. dr. Cornelia Mureşan.

 

Last Updated on Tuesday, 08 April 2014 13:00