Home Membri
PDF Print E-mail

Traian Rotariu, Profesor Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca
Tel&Fax: +40-264-42.46.74 , ext: 102


CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Metodologia cercetării sociologice
Demografie

Limba de predare: română

 

PUBLICAŢII

Cărţi publicate 

Rotariu, T. Demografie şi sociologia populaţiei. Structuri şi procese demografice, Iaşi, Polirom, 2009, 308p.
Rotariu, T., Iluţ, P., Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Teorie şi practică. Ediţia aII-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Polirom, 2006, 280 p.

Rotariu Traian - Demografie şi sociologia populaţiei. Fenomene demografice, Iaşi: Polirom, 2003, 357 p.

Rotariu, T. - Iluţ, P. - Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Teorie şi practică. Iaşi: Polirom, 1997, 216 p.

Rotariu Traian - Şcoala şi mobilitatea socială în ţările capitaliste dezvoltate, Bucureşti: Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1980, 258 p.


Lucrări colective coordonate

Rotariu, T. (coord) et al. Mişcarea naturală a populaţiei între 1901-1910, Transilvania. Vol. I. Evenimente demografice, 598 p., vol. II., Cauze de deces, 300p. , Cluj, Ed. Presa Clujeană, 2005

Rotariu, T., Comşa, M. (coord.), Alegerile generale 2004. O perspectivă sociologică, Cluj, Eikon, 2005, 198 p., ISBN 973-7833-35-X

Iluţ, P., Nistor, L., Rotariu, T. (coord.), România socială. Drumul schimbării şi al integrării europene, Vol. I-III, Cluj, Eikon, 2005, ISBN 973-7833-25-2

Rotariu, T. (coord.) et al. Recensamântul din 1910, Vol. II, Populaţia după ocupaţii, în Seria Studia Censualia Transsilvanica, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2006, 628 p.

Rotariu, T, BOLOVAN, S.P., Bolovan, I. (coord.), Populaţia României. Trecut, prezent şi viitor, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2006, 588 p.

Rotariu, T. (coord.), Mezei, E., Semeniuc, M., Recensământul din 1900, Vol II. Populaţia după ocupaţii, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2006, 646 p.

Rotariu, T. (coord.) et al. - Recensământul agricol din 1895, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Cluj: Ed. Presa Universitară Clujeană, vol. I-II, 2004

Rotariu, T. (coord) et al. - Recensământul din 1850, ediţia a II-a, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Cluj: Ed. Presa Universitară Clujeană, 2004, 581 p.

Rotariu, T. (coord.) et al. - Recensământul din 1941, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Cluj: Ed. Presa Universitară Clujeană, 2002, 380 p.

Rotariu, T. (coord.) et al. - Recensământul din 1900, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Bucureşti: Ed. Staff, 1999, 710 p.

Rotariu, T. (coord.) - Bădescu, G. - Culic, I. - Mezei, E. - Mureşan, C. - Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi: Polirom, 1999, 334 p.

Rotariu, T. (coord.) et al. - Recensământul din 1910, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Bucureşti: Ed. Staff, 1999, 714 p.

Rotariu, T. (coord.) et al. - Recensământul din 1857, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Bucureşti: Ed. Staff, 1997, 280 p.

Rotariu, T. (coord.) et al. - Recensământul din 1857, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Bucureşti: Ed. Staff, 1997, 582 p.

Rotariu, T. (coord.) et al. - Recensământul din 1880, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Bucureşti: Ed. Staff, 1997, 458 p.

Rotariu, T. - Iluţ, P. (coord.) - Sociologie, Cluj-Napoca: Ed. Mesagerul, 1996, 39 3p.

Rotariu, T. (coord) et al. - Expunerea minorilor la abuz şi neglijare, Cluj-Napoca: Ed. Comprex, 1996, 96 p.

Rotariu, T. (coord) et al. - Recensământul din 1850, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Bucureşti: Ed. Staff, 1996, 414 p.

Rotariu,T. - Roth, A. - Poledna, R. (coord.) - Studii weberiene, Cluj-Napoca: Ed. Clusium, 1995, 284 p.


Coautor la volume colective apărute în străinătate

Borlandi, M., Boudon, R., Cherkaoui, M., Valade, B., Dictionnaire de la pensée sociologique, Paris, Presses Universitaires de France, 2005, 770 p., ISBN 2 13 051689 0


Lucrări colective, coautor

Atal, Y. - Syalai, J. - Todorova, S. - Rotariu, T. - Popescu, L. - Sulaberidye, A. - Prigorov, G. - Pronin, S. - Nyamsuren, T. - Poverty in transition and transition in poverty: recent developments in Hungary, Bulgaria, Romania, Georgia, Russia, Mongolia, Paris: UNESCO, New York: Berghahn Books; 1999, 256 p. ISBN: 92-3-103-575-3;1-57181-192-3

Zamfir, C. - Vlăsceanu, L. (coord.) - Dicţionar de sociologie, Bucureşti: Ed.Babel, 1993, 769 p.

Rotariu, T. - Badina, O. - Dumitru, D. - Neamţu, O. (coord.) - Buciumi - un sat din ţara de sub munte, Bucureşti: Ed. Academiei, 1970, 410 p.


Cursuri universitare

Rotariu, T. - Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică, Cluj: Universitatea din Cluj, 1986, 1991 şi 1994, 346 p.


Traduceri

Boudon, Raymond - Texte sociologice alese, Bucureşti: Humanitas, 1990, 381 p.


Volume îngrijite

Marica, George Em. - Studii sociologie, Cluj: Fundaţia Culturală Română, 1997, Selecţie, studiu introductiv (în colaborare cu Gh. Cordoş)


Studii în reviste şi culegeri

Rotariu Traian - „A Few Critical Remarks on the Culturalist Theories on Fertility with Special View on Romania’s Situation” in Romanian Journal of Population Studies, nr.1, 2009, p.11-32

 

Rotariu Traian - „O privire succintă asupra divorţialităţii în România şi a contribuţiei acesteia la constituirea femiliilor monoparentale”, în Petru ILUŢ (coord.), Familia monoparentală în România şi fenomene conexe, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 61-78

 

Rotariu Traian - „Câteva observaţii în legătură cu utilizarea termenilor de „cantitativ” şi „calitativ” în literatura metodologică din ştiinţele sociale”, în  Colocviul internaţional de ştiinţe sociale, ACUM 2008, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2009, p. 343-351

 

Rotariu Traian - „Marital and Extramarital Fertility in Latter-Day Romania” în A. Fauve-Chamoux, I. Bolovan (coord.), Families in Europe between 19th and 21th Centuries. From the Traditional Model to Contemporary  PACS, Cluj, Cluj University Press, 2009
Rotariu Traian - Considerations on the Role of School in Social Mobility, în Studia, Sociologia, nr. 2, 2004, p. 17-36

Rotariu Traian - Îmbătrânirea demografică şi unele efecte sociale ale ei, în Sociologie Românească, vol. IV, Nr. 4, 2006, p. 76-93

Rotariu Traian - Interaction of Social and Political Processes, Guest Editors' Introduction, in International Journal of Sociology, vol.36, no.1, 2006, p. 3-9

Rotariu Traian - Romania and the Second Demographic Transition, in International Journal of Sociology, vol. 36, no.1, 2006, p. 10-27

Rotariu Traian - Sondajul la ieşirea de la urne – Exit-poll, în T. Rotariu, M. Comşa (coord.), Alegerile generale 2004. O perspectivă sociologică, Cluj, Eikon, 2005, p. 9-26

Rotariu Traian - Câteva consideraţii statistice asupra alegerilor, în T. Rotariu, M. Comşa (coord.), Alegerile generale 2004. O perspectivă sociologică, Cluj, Eikon, 2005, p. 27-44 (în colab. cu Mircea Comşa)

Rotariu Traian - Fraudarea alegerilor?, în T. Rotariu, M. Comşa (coord), Alegerile generale 2004. O perspectivă sociologică, Cluj, Eikon, 2005, p. 45-72 (în colab. cu Mircea Comşa)

Rotariu Traian - Aspecte privind structura populaţiei României după starea civilă, în P. Iluţ (coord.), Dimensiuni ale familiei actuale din România, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 49-66

Rotariu Traian - Câteva aspecte privind mişcarea naturală a populaţiei Transilvaniei, în primul deceniu al sec. al XX-lea, în S.P. Bolovan, I. Bolovan, C. Pădureanu (coord.), Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVI-XXI), Cluj, Presa Universitară Clujeană,2007, p. 31-54 (în colab. cu E. Mezei)

Rotariu Traian - Evoluţia structurilor etnice şi confesionale din Transilvania, 1850-2002, în Iluţ, P., Nistor, L., Rotariu, T. (coord.), România socială. Drumul schimbării şi al integrării europene, Vol. I, Cluj, Eikon, 2005, p. 367-380

Rotariu Traian - «A doua tranziţie demografică» - o analiză critică a conceptului, în Rotariu, T., Bolovan,S.P., Bolovan,I. (coord), Populaţia României. Trecut, prezent, viitor, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 455-479

Rotariu Traian - Despre unele consecinţe sociale ale îmbătrânirii demografice, în Coman, C. (coord.) Colocviul internaţional de ştiinţe sociale. ACUM 2006, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2007, p. 5-18

Rotariu Traian - Riscuri demografice în V. Sorocovschi (coord.), Riscuri şi catastrofe, Nr. 1/2004, Cluj-Napoca: Casa cărţii de ştiinţă, p. 173-189

Rotariu Traian - Sondajul. Câteva reflecţii asupra unei metode controversate, în Caiete Sociologice, nr 1 / 2003, p. 13-27

Rotariu Traian - Câteva consideraţii asupra evoluţiei mortalităţii, pe baza studiilor demografice recente în Annales Universitatis Apulensis, Seria Sociologie, 2 / 2002, pp. 3-10

Rotariu Traian - Despre oportunitatea adoptării în România a unor măsuri de politică demografică, în Annales Universitatis Apulensis-seria Sociologie, nr.1 / 2001, pp. 3-10

Rotariu Traian - Sinkende Geburtenraten in Rumänien, în Der Donauraum, (Wien) 4 / 2001, pp. 74-88

Rotariu Traian - The Social Construction of Romanian Poverty: The Impact of Ethnic and Gender Distinction în Emigh, R. J. şi Szelényi, I. (eds.), Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition, Praeger, Westport/London, 2001, pp. 123-156 (în colab. cu N. Magyari, E. Magyari-Vincze, L. Popescu)

Rotariu Traian - Evoluţia populaţiei şi a reţelei de localităţi în Transilvania în perioada 1880-1910, în Studia, Histora, nr. 1-2 / 2000, pp. 101-121 (în colab. cu E. Mezei, M. Semeniuc)

Rotariu Traian - Structura etnică a Transilvaniei la finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în conformitate cu datele recensămintelor din epocă, în Studia, Socologia, nr. 1-2 / 1999-2000, pp. 3-22

Rotariu Traian - The impact of economic restructuring in mono-industrial areas: strategies and alternatives for the labor conversion of the formerly redundant in the Jiu Valley, Romania, în Studia, Socologia, nr. 1-2 / 1999-2000, pp. 23-41 (coautor, cu D. Chiribucă, M. Comşa, V. Dâncu)

Rotariu Traian - Recent Demographic Development in Romania în Kucera, T. , Kucerova, O.V., Opara, O.B., Schaich, E. (Eds.), New Demographic Face of Europe, Springer, 2000, pp. 267-286 (în colab. cu C. Mureşan)

Rotariu Traian - Starea demografică a României, în context european. Posibile politici demografice şi consecinţele lor în E. Zamfir, I. Bădescu, C. Zamfir (coord.), Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie, Bucureşti: Ed. Expert, 2000, pp. 193-213

Rotariu Traian - Consideraţii asupra migraţiei interne din România (1948-1996), în vol. Lucrările ştiinţifice ale Universităţii din Petroşani, Ştiinţe socio-umane, Petroşani: Ed. Universitas, 1999, pp.12-33, (în colab. cu E. Mezei)

Rotariu Traian - Asupra unor aspecte ale migraţiei interne din România, în Sociologie Românească, nr. 3/1999, pp. 5-37 (în colaborare cu E. Mezei)

Rotariu Traian - Poverty in Romania în Yogesh Atal (ed.), Poverty in Transition and Transition in Poverty, New York, Oxford: Berghahn Books; Paris: Unesco Publishing, 1999, pp. 102-199 (în colab. cu L. Popescu)

Rotariu Traian - Binnenmigration und Bevökerungsprozesse in Rumänien în Wilfried Heller (coord.), Migration und sozioökonomische Transformation in Südosteuropa (Südosteuropa – Studien, Band 59), München: Südosteuropa-Gesellschaft, 1997 (în colab. cu R. Poledna)

Rotariu Traian - Internal migration in Romania, în Wilfried Heller (coord.), Romania: Migration, Socio-economic Transformation and Perspectives of Regional Development, (Südosteuropa – Studien, Band 62), Südosteuropa-Gesellschaft, München, 1997 (în colab. cu E. Mezei)

Rotariu Traian - Îmbătrânirea demografică a ruralului (în colab. cu E. Mezei) în Satul românesc contemporan (coord. Maria Fulea et al.), Bucureşti: Editura Academiei Române, 1996, pp. 145-158

Rotariu Traian - Evoluţia structurii etnice şi confesionale a populaţiei judeţului Covasna, între 1850 şi 1992 (în colaborare cu Maria Semeniuc şi Mezei Elemér), în Angvstia, 1,/ 1996, pp. 273-289

Rotariu Traian - Funcţiile municipiului Cluj-Napoca în teritoriu. Prezent şi perspectiva anului 2010, în Studia, Sociologia, nr. 1-2, 1995-1996, pp. 3-22 (în colabsorare cu V. Dâncu)

Rotariu Traian - Consideraţii asupra mărimii şi posibilelor evoluţii demografice, în Studia, Sociologia, nr. 1-2, 1995-1996, pp. 23-32

Rotariu Traian - Invăţământul superior între inerţie şi schimbare (în colaborare cu Maria Dan, Mezei Elemér şi Veres Eikö), în Revista de Cercetări Sociale, anul 2, nr. 1 / 1995, pp. 51-64

Rotariu Traian - Stratification sociale et restructuration des sociétés de l'Europe de l'Est, în Les Balkans et l'Europe face aux nouveaux défis, Actes du colloque de l'AISLF, 3-6 mars 1994, Sofia, Paris: IRESCO, 1995, pp. 65-72

Rotariu Traian - The Family Farm in Romania Today: Present and Future Perspectives (în colaborare cu Andrei Roth), în Estern European Countryside, nr. 1/1995, Torun, Polonia, pp. 113-121

Rotariu Traian - Evoluţia populaţiei Munţilor Apuseni, în Sabin Manuilă. Istorie şi demografie. Studii privind societatea românească între secolele XVI-XX (coord. S.Bolovan şi I.Bolovan), Cluj-Napoca: Fundaţia Culturală Român/Centrul de Studii Transilvane, 1995, pp. 96-112

Rotariu Traian - Elet a Nyugati Kárpátokban - A hagyományos életforma változásainak néhány kérdés (în colaborare cu Ion Aluaş şi Mezei Elemér) în HITEL. Erdélyi Szemle, 3-4, mai-august, 1994, p. 34-63

Rotariu Traian - Aspecte demografice în Transilvania la începutul secolului al XX-lea, în Sociologie Românească, Serie Nouă, IV, nr. 2/ 1993, pp. 171-186

Rotariu Traian - Destructure and Restructure of Agriculture in Romania în Studia, Sociologia-Politologia, 38, nr. 1/ 1993, pp. 15-24

Rotariu Traian - De la Malthus la Weber. Controlul naşterilor şi raţionalitatea societăţilor moderne, în Studia. Sociologia-Politologia, 38, nr. 2 / 1993, pp. 3-12

Rotariu Traian - L'enseignemet sociologique de Cluj. Présent et perspectives în vol. Rencontre internationale sur l'enseignemet de la sociologie, Cluj (Roumanie), 11-13 avril 1992. Actes, Cluj-Paris: AISLF, 1992, pp. 67-82 (în colab. cu I. Aluaş)

Rotariu Traian - Învăţământul sociologic clujean, în Studia, Sociologia-Politologia, 36, nr.1-2 / 1991, pp. 131-139

Rotariu Traian - Studiu introductiv la vol. Raymond Boudon, Texte sociologice alese, Bucureşti: Ed. Humanitas, 1990, pp. 5-24, (în colab. cu I. Aluaş)

Rotariu Traian - Funcţiile şcolii în noile condiţii democratice din România, în Studia, Sociologia-Politologia, 35, nr. 1/ 1990, pp. 3-11

Rotariu Traian - O anchetă rurală asupra mobilităţii potenţiale şi a percepţiei diferenţelor de mod de trai în Studia, Sociologia - Politologia, 35, nr.1/ 1990, pp. 31-42, (în colab. cu Alin Teodorescu)

Rotariu Traian - Notă asupra unor proceduri de estimare a migraţiei nete, în Studia, Sociologia- Politologia, 35, nr. 2/1990, pp. 36-45

Rotariu Traian - Familii rurale şi mod de trai în Stiluri de viaţă. Dinamica lor în societatea contemporană (coord. I. Rebedeu şi C. Zamfir), Bucureşti: Ed. Academiei, 1989, pp. 116-135 (în colab. cu I. Aluaş)

Rotariu Traian - Rezultate ale unor investigaţii privind absenţele studenţilor de la activităţile didactice în vol. Tineret, educaţie, participare, Buşteni: Centrul de Cercetări pentru Problemele Tineretului, 1988, vol.III, pp. 222-237

Rotariu Traian - Influenţa fertilităţii asupra evoluţiei demografice a României în Viitorul social, 80, nr.3/1987

Rotariu Traian - Types de familles rurales,în Studia, Philosophia, 32, nr.1, 1987

Rotariu Traian - Adalekok az eletminoseg sociologiai vizsgalatahoz în Korunk, 45, nr.9 / 1986

Rotariu Traian - Concepţia acţionalistă a lui Raymond Boudon în Viitorul Social, septembrie-octombrie, 1985

Rotariu Traian - Schimbări sociodemografice în profil zonal în Viitorul Social, septembrie-octombrie, 1985 (în colab. cu A. Maier)

Rotariu Traian - L'évolution démographique d'une zone rurale montagneuse în Summaries of papers for the XII-th Europian for Rural Sociology, Budapesta, 1983

Rotariu Traian - Tendinţe în evoluţia fertilităţii populaţiei tinere din R.S.R., în vol. Tineret, angajare, responsabilitate socialistă, Cluj: Comitetul jud. UTC, 1983

Rotariu Traian - Dificultăţi metodologice în studierea fenomenelor de conştiinţă socială, în vol. Dimensiuni ale formării şi dezvoltării conştiinţei socialiste a tineretului, Cluj: Comitetul UTC, 1979

Rotariu Traian - Apariţia numerelor lui Stirling de speţa II într-o cercetare privind mobilitatea teritorială potenţială a populaţiei în Studia, Philosophia, nr.2 / 1979 (în colab. cu C. Iancu)

Rotariu Traian - Procesul de urbanizare în judeţul Cluj în Tribuna propagandistului, nr.3-4, sept.,1979 (în colab. cu I. Aluaş, Gh. Elkan, C. Iancu)

Rotariu Traian - A Model concerning the relation between the development of the school system and the index of social mobility, în Revue Roumaine des Sciences Sociales, Série Sociologie, Tome 22 / 1978

Rotariu Traian - Modelarea antrenamentului sportiv, în Studia, Philosophia, 1974 (în colab.cu G. Tomuţa)

Rotariu Traian - Influenţa factorilor mediu de provenienţă, origine socială şi pregătire şcolară asupra reuşitei la admiterea în învăţământul superior, în Studia, Sociologia, 1974, p.71-80

Rotariu Traian - Este posibilă analiza matematică a cauzalităţii în sociologie?, în Studia, Sociologia, 1973

Rotariu Traian - Consideraţii despre mărimea eşantionului în vol. Probleme sociologice ale tineretului, Cluj: Comitetul UTC, 1972

Rotariu Traian - Structura veniturilor locuitorilor din Gîrbou, în Studia, Sociologia,1971

Rotariu Traian - Migraţia socio-teritorială a locuitorilor din satul Buciumi, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Sociologia, 1970 (în colab. cu I. Aluaş)

Rotariu Traian - Contribuţii la cunoaşterea profilului spiritual al liceenilor în vol. Tineretul - factor de schimbare, Bucureşti: Centrul de Cercetări pentru Problemele Tineretului, 1970 (în colab. cu I. Aluaş)

Rotariu Traian - Raportul dintre populaţie, eşantionare şi eşantion în sociologie, în Revista de filosofie, nr.8/ 1970 (în colab. cu A. Mihu)

Rotariu Traian - Relaţia cadru didactic - student, văzută de studenţi, în Studia,Sociologia, 1970 (în colab. cu A. Mihu)

Rotariu Traian - Analiza de dependenţă; foloasele şi limitele utilizării ei în sociologie în vol. Metode şi tehnici ale sociologiei, (Coord. M. Constantinescu), Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică, 1970

Rotariu Traian - Integrarea socială a absolvenţilor învăţământului superior, în Lupta de clasă, nr.12/ 1969 (în colab. cu N. Kallos, A. Roth)
Last Updated on Sunday, 14 February 2010 10:15