Home Membri
PDF Print E-mail

Marius Lazăr, Conferenţiar Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Teorii sociologice
Sociologia artei şi literaturii
Sociologia vieţii cotidiene

Limba de predare: română

 

 
PUBLICAŢII

 

Articole publicate în ţară

Lazăr Marius - Cluj 2003 – Metastaza ostentaţiei. Imagini în alb-negru din Clujul tricolor (Metastasis of ostentation. Black and white illustrations from the tricolor city), Cluj-Napoca: IDEA. arts+society, 15-16, 2003, pp. 125-134

Lazăr Marius - Perceptii identitare şi relaţii interenice în Secuime. Elemente pentru o “deconstrucţie” şi o “reconstrucţie” în Interethnic Relations in Post-Communist Romania, (Eds) Năstasă, L.; Salat, L., Cluj Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală

Lazăr Marius - La genese de la "litterature nationale" et le champ de la traduction. Le cas roumain, în New Europe College Yearbook 1999-2000, Bucureşti, 2003, pp. 263-292


Articole publicate în străinătate

Lazăr Marius - "Academisches" und “nicht-akademisches” Denken. Die Philosophie in Rumänien zwischen den beiden Weltkriegen, în Jahrbuch für Universitätsgeschichte, Stuttgart: Ed. Franz Steiner Verlag , 4/2001, pp. 68-82


Volume publicate

Lazăr Marius - Paradoxuri ale modernizării. Elemente pentru sociologie a elitelor culturale româneşti, Cluj Napoca: Ed. Limes, 2002, 304 p.


Coautor

Lazăr Marius – Cerclet Denis - Patrimoine et dialogue entre les cultures a Cluj (Roumanie), Lyon, 2003, 2 vol.

Culic Irina - Horváth, I - Lazăr, M., - Etnobarometer, Cluj Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 2000

Last Updated on Sunday, 14 February 2010 11:25