Home Membri
PDF Print E-mail

Iulian Pah, Conferenţiar Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Statistica socială şi analiza datelor

Limba de predare: română

 

 
PUBLICAŢII

 

Volume de autor

Pah Iulian - Tehnici de analiză a datelor cu SPSS, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, 268 p.

Pah Iulian - Introducere în SPSS, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2004, 157 p.


Volume colective

Pah, I. -Ilea, L. - Metode şi tehnici de programare, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, 166 p.

Rotariu, T. - Semeniuc, M. - Pah, Iulian - Recensământul din 1857, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Editura Staff, Bucureşti, 1997, 280 p.

Rotariu, T. - Semeniuc, M. - Pah, I. - Mezei, E. - Recensământul din 1857, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită în Seria Studia Censualia Transilvanica, Editura Staff, Bucureşti, 1997, 583 p.


Lucrări publicate în volume colective

Pah Iulian - Rolul tehnologiilor informatice în educaţia specială, în Societate şi handicap, Bucureşti, 2000, pp. 52-58

Pah Iulian - Calitatea vieţii în programele prospective ale secolului XXI vizând deficienţa, în V. Preda (coord.), Orientări teoretico-praxiologice în educaţia specială, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, pp. 167-176

Pah Iulian - Evaluarea calităţii vieţii la persoanele valide la persoanele deficiente, în V. Preda (coord.), Orientări teoretico-praxiologice în educaţia specială, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, pp. 148-166

Rotariu, T. - Dan, M. - Pah, I. - Veres, E. - Învăţământul superior între inerţie şi schimbare, în A. Niculau (coord.), Cîmpul universitar între inerţie şi schimbare, editura Publirom, Iaşi, 1997, pp. 173-187

Olten, R. - Tiniş, A. - Pah, I. - Determinarea nevoilor de recalificare a tineretului aflat în şomaj şi găsirea de resurse pentru satisfacerea acestora, în Popescu, L., M. Roth (coord.), Asistenţa socială ca activitate de mediere în societate, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1995, pp. 220-225

Băican, E. - Pah, I. - Determinaţii psiho-sociale ale natalităţii, contracepţiei şi avortului în municipiul Cluj-Napoca, în Popescu, L., M. Roth (coord.), Asistenţa socială ca activitate de mediere în societate, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1995, pp. 164-170


Lucrări publicate în reviste

Moisil, I. - Pah, I. - Bărbat, B. - Popa, E. - Multi-agent Based Virtual Learning Environment. A Socio-Cultural Approach, în Journal WSEAS Transaction on Information Science and Applications, Issue 1, Volume 4, January 2007, ISSN 1790-0832, pp. 30-35

Moisil, I. - Bratu, I. - Popa, E. - Pah, I. - Todericiu, R. - Multimedia software for religion classes – a user oriented approach, în 7th EUROPEAN CONFERENCE E-COMM-LINE 2006, Bucharest, September 18-19, 2006

Moisil, I. - Pah, I. - Bărbat, B. - Popa, E. - Socio-Cultural Modeling of the student as the main actor of a virtual learning environment, în Proceedings of the 8th WSEAS International Conference MMACTEE, October 16-18, Bucharest, 2006, pp. 119-123

Ilea, L. - Pah, I. - Inegalitatea mediilor şi calculul radicalilor, în Gazeta de informatică, noiembrie 2000, vol. 10/7, p. 30

Arion, M. - Calaghan, M. - Pah, I. - World Wide Web Technology for Distance Learning, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Psychologia-Pedagogia, XLII, 1-2, 1997, pp. 131-136


Lista lucrărilor comunicate

a. Participare cu comunicări la simpozioane, congrese naţionale:

Bora Emil, Pah Iulian, Terheş Rodica, Arkossy Csaba - Sistem pentru gestiunea unei colecţii de cunoştinţe medicale asociată cu dicţionar polyglot - Al XI‑le Simpozion naţional de Informtică medicală MEDINF’88, Craiova, 21-22 octombrie 1998, rezumate

Pah Iulian - (în colaborarea cu C. Arcossy, I. Oprişa) - Programarea şi urmărirea colaborărilor interne prin module interconectate pe diferite sisteme de calcul (Felix şi Micro), CONDINF '89, iunie 1989, Cluj-Napoca

Pah Iulian - (în colaborarea cu C. Arcossy, R. Terheş) - Instrumente software dedicate proiectării şi programării structurate, CONDINF '89, iunie 1989, Cluj-Napoca

Pah Iulian - (în colaborare cu I. Contraşiu, I. Costelaş) - Tratamentul ulcerului duodenal cu etoxzolamida, al XII-lea Simpozion de Informatică Medicală, 21-22 septembrie 1989, Constanţa

Pah Iulian - (în colaborarea cu E. Bora şi I. Costelaş) - Consideraţii cu privire la utilizarea modelelor matematice şi a prelucrării automate a datelor în domeniul cercetării medicale, Al XII-lea Simpozion Naţional de Informatică Medicală, 21-22 septembrie 1989, Constanţa

Pah Iulian - (în colaborarea cu E. Bora, R. Terheş, C. Arcossy) - Sistem pentru gestiunea unei colecţii de cunoştinţe medicale asociate cu dicţionar poliglot, MEDINF '88, octombrie 1988, Craiova

Pah Iulian - (în colaborarea cu C. Arcossy, R. Terheş) - BABEL - Editor de glosar asociat cu dicţionar poliglot, CONDINF '88, iunie 1988, Cluj-Napoca

Pah Iulian - (în colaborarea cu C. Arcossy, R. Terheş) - Generarea loturilor de fabricaţie asistate de calculator, CONDINF '88, iunie 1988, Cluj-Napoca

Pah Iulian - (în colaborarea cu R. Terheş, V. Igna) - REAPRO - Aplicaţie pentru urmărirea operativă a producţiei, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Informatica şi dezvoltarea economico-socială a României”, octombrie 1984, Bucureşti

Pah Iulian - Unele aspecte privind implementarea produselor program refolosibile - noiembrie 1983, Centrul Teritorial de calcul Electronic, Arad

Pah Iulian - Despre axiomatizarea geometriei euclidiene - Sesiunea de comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, aprilie 1974, Cluj-Napoca


b. Participare cu comunicări la simpozioane, congrese internaţionale

Pah Iulian - Învăţământul la distanţă - o nouă strategie a universităţii ?, Lyon (Franţa), 2000

Pah Iulian - Învăţământul deschis la distanţă în ţările Europei de Est, Lyon (Franţa), 1999

Pah Iulian - Noile tehnologii ale informaţiilor şi comunicării, Lyon (Franţa), 1998

Pah Iulian - Funcţii pedagogice şi comunicarea mediată de calculator, Leicester (Anglia), 1997

Buzás G. - Milaş, D. - Reznicek, A., - Perşa F. - Pah I. - Costelaş I. - Puşcaş I. - Giant duodenal ulcers: clinical features and therapy with carbonic anhydrase inhibitors, în XXI. Ceskoslovenský Gastroenterologický Kongres, Karlovy Vary, 4 – 8 XII, 1988, Sbornik souhrnu sympoziálnich a vybraných pŕednášek, p. 253

Pah Iulian - (în colaborarea cu I. Costelş) - Metode de determinare a constantei de disociere, Al II-lea Simpozion Internaţional de Gastroenterologie, 15-16 octombrie, 1987, Pecs, Ungaria

D. Milaş, G. Buzás, A. Reznicek, L. Voicu, I. Pah, I., Costelaş, I. Puşcaş - Factors influencing the relapse rate of gastro-duodenal ulcers treated with carbonic anhydrase inhibitors, în XX‑th Czechoslovak Congres ob Gastroenterology, Koišce September 23 – 26, 1986, Abstracts, p. 262

V. Chis, L. Sturzu, O. Nagy, C. Fulger, I. Costelaş, I. Pah, R. Terheş, L. Butiri, I. Puşcaş - The values of zinc in the gastric juice, the serum and the urine of healthy subjects and in patiens whit gastroduodenal affections, la International Symposium „Progress in the Pathphysiology and Treatement af Gastric and Duodenal Ulcers” – Abstact Book – October 1‑6, 1985, Felix – Romania, p.65

Livia Voicu, I. Puşcaş, Olimpia Naghy, V. Chiş, I. Costelaş, I. Pah, Maria Gal, Constanţa Fulger - Calcaemia and histamine-stimulation of gastric secretion in duodenal ulcer patients, în International Symposium „Progress in the Pathphysiology and Treatement af Gastric and Duodenal Ulcers” – Abstact Book – October 1-6, 1985, Felix – Romania, p. 343

Puşcaş, Doina Sturzu-Năstase, I. Pah, P. Contraşiu, I. Costelaş, R. Terheş, D. Breazu, I. Ciupe, I. Pop, Mioara Butan, I. Marinescu - Antibiotics, Acetazolamide and gastric acid secretion in man, în International Symposium „Progress in the Pathphysiology and Treatement af Gastric and Duodenal Ulcers” – Abstact Book – October 1-6, 1985, Felix – Romania, pp. 253-254


Lista contractelor de cercetare ştiinţifică şi a studiilor realizate cu ocazia finalizării unor faze contractuale

Noua tehnologie a informaţiei şi comunicării (NTIC) în contextul învăţământului la distanţă (ID) – un sistem tutorial inteligent (STI), 2004-2006, proiect tip A, CNCSIS, Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca

Instrumente media şi hipermedia în educaţie, raport de sinteză, 2004

Impactul tehnologiei informaţiilor şi comunicării asupra cursului Statistică socială şi prelucrarea datelor. Elemente de informatică – un experiment pilot, raport de sinteză, 2003

Cercetări sociologice în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării, 2001- 2003, proiect tip A, CNCSIS, Universitatea „Babes-Bolyai”

Abordare psihosocială a tehnologiei informaţie şi comunicării, proiect Tip C, MEC, CNCSIS, Univeritatea „Babes-Bolyai”, 2001-2002, Cluj-Napoca

Optimizarea cercetărilor-acţiune privind educaţia persoanelor cu deficienţe senzoriale prin intervenţie precoce, compensare tehnică şi instruire asistată de calculator, 2000-2002

Studiu privind populaţia, resursele de muncă şi mobilitatea populaţiei în zona Turda, 1995; beneficiar: SUAT Turda

Studiu privind condiţiile de viaţă, calitatea locuirii şi şomajul în municipiul Turda, 1995; beneficiar: SUAT, Turda

Opţiuni ale populaţiei din municipiul Turda privind dezvoltarea urbanistică", 1995; beneficiar: SUAT, Turda

Prognoze privind evoluţia populaţiei din zona Turda, 1995; beneficiar: SUAT, Turda

Baza de date socio-demografice asupra localităţilor din Transilvani, 1995-1999

Impactul noii legi a învăţământului asupra învăţământului superior românesc, 1994

Restructurarea sistemului de activităţi şi impactul său asupra sistemului de învăţământ din România, 1994

Evoluţia structurilor etnice şi confesionale în Transilvania (1850-1992), 1993-1994; beneficiar: Ministerul Învăţământului

Studiu: Ancheta socio-profesională în zona protejată a oraşului Sighişoara, 1992

Studiu: Evaluarea posibilităţilor de reintegrarea a şomerilor pe domenii de activitate

Studiu: Consideraţii teoretice cu privire la problematica şomajului. Tipuri de şomaj

Studiu: Întocmirea unei tipologii preliminare a şomajului pe baza datelor oficiale existente în anul 1991; ancheta preliminară în mediul urban privind percepţia fenomenului de şomaj de către salariaţi şi şomeri

Studiu: Particularităţile acţiunii de înregistrare a populaţiei din Transilvania la recensământul din 1857. Structura confesională a populaţiei

Studiu referitor la dinamica socio-demografică a reţelei de localităţi din judeţul Maramureş din secolul al XVIII-lea până astăzi şi în perspectiva anilor 2015”, 1990-1991; beneficiar: Prefectura Maramureş

Instrumente software specifice microcalculatoarelor PC, Documentaţie de programare, 1990

Studiu privind dinamica demografică (1784-2020) a localităţilor şi zonelor funcţionale, principalii parametri actuali, studiul tipologiei, gradul de viabilitate în judeţul Harghita, 1990-1992

Studiu: Evoluţia istorică a reţelei de aşezări în judeţul Harghita

Studiu: Mişcarea potenţială în judeţul Harghita

Studiu: Mişcarea naturală şi migratoare. Evoluţia populaţiei rurale din judeţul Harghita

Studiu: Dinamica socio-economică a reţelei de localităţi din judeţul Maramureş, din secolul al XVIII-lea până azi şi în perspectiva anilor 2015, 1990-1991

Colecţie de subrutine privind planificarea si urmărirea producţiei realizate pe micro, Documentaţie de programare, Raport de implementare, 1987, 1989

Model conceptual primar al realizării produselor informatice prin tehnologie interactivă, 1989

Pachet de programe privind evidenţa personalului şi calculul salariilor, Documentaţie de programare, Raport de implementare, 1986

Pachet de programe privind disciplina contractuală a desfacerii şi urmărirea realizării producţiei, Documentaţie de programare, Raport de implementare, 1984, 1985

Pachet de programe privind disciplina contractuală a desfacerii, Documentaţie de programare, Raport de implementare, 1982, 1983

Pachet de programe privind gestiunea mijloacelor fixe şi calculul amortizării, Documentaţie de programare, Raport de implementare, 1980, 1981

Pachet de programe privind programarea şi urmărirea producţiei, Documentaţie de programare, Raport de implementare, 1979

Pachet de programe privind fundamentarea ştiinţifică a planului şi gestiunea stocurilor, Documentaţie de programare, Raport de implementare, 1979

Pachet de programe privind evidenţa materialelor în întreprinderi industriale, Raport de implementare, 1976, 1977

Pachet de programe privind evidenţa financiar-contabilă în întreprinderi de construcţii montaj, Documentaţie de programare, Raport de implementare, 1977

Colecţie de subrutine matematice pentru calculatoarele din gama Felix FC, Documentaţie de programare, Raport de implementare, 1976

Last Updated on Sunday, 14 February 2010 11:31