Home Membri
PDF Print E-mail

Rudolf Poledna, Conferenţiar Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Sociologie urbană
Paradigme sociologice

Limba de predare: română

Curriculum Vitae

 

PUBLICAŢII

 

Monografii, tratate publicate în edituri recunoscute

Sint ut sunt, aut non sint? Transformări sociale la saşii ardeleni, după 1945. O analiză sociologică din perspectivă sistemică, 2001, Cluj: Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN 973-8095-98-0, 257 p.

Studii weberiene, Cluj-Napoca: Editura Clusium, 1995, ISBN: 973 - 555 - 076 – 8, 300 p., (coordonator împreună cu Rotariu Traian şi Roth Andrei)


Articole publicate în reviste de specialitate

Anale sau Buletine ştiinţifice ale universităţilor

Georg Weber – Zwischen "Beharrung und Einfůgung", in Medalion Georg Weber, Ed. Fundaţiei pentru studii europene, 2003, 93 p.

Neubesiedlung ehemals sächsischer Ortschaften (coautor Elemer Mezei), 2002, in: : Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Sociologia, anul XLIV-XLV, nr. 1 – 2, 1999-2000, pp. 42 – 105

Alternative la privarea de libertate din perspectiva asistenţei sociale (coautor Sorina Poledna), în: Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane prezentate la sesiunile ştiinţifice anuale 1995-1996, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de cercetări socio-umane, 1997, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, pp. 119 - 123 (ISBN 973-97647-9-7)

Receptarea sociologiei lui Max Weber în România (sau Cât de paradigmatică este sociologia românească?), in: Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă), Sociologie-Politologie, 1997, Tomul I, Iaşi: Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, pp. 47 - 56, ISSN 1453-0805

Vorbemerkungen zu einem Forschungsprojekt (coautor Sorina Poledna), 1994, în: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Sociologia-Politologia, XXXIX, nr. 1 - 2, pp. 75 - 84

Infracţionalitatea între pedeapsă şi alternative. o abordare sistemico-funcţionalistă a intervenţiei de tip asistenţă socială (coautor Sorina Poledna), 1994, în: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Sociologia-Politologia, XXXIX, nr. 1 - 2, pp. 85 - 96

Analiza operei weberiene în paginile revistei Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie ,in: Studia nr. 2/1981


Articole publicate în volume

Capitalul socio-cultural şi spaţiul construit, 2000, în: Patrimoniul construit şi societatea, Cluj: Editura Utilitas, pp. 63 – 66 (226 pagini), (ISBN 973-9377-17-3

Concepţia lui Georg Simmel despre sociologie şi societate (postfaţă), 1999, in: Simmel Georg, Religia (traducere de Camil Mureşan), Cluj-Napoca: Editura Dacia, pp. 98 - 119, ISBN 973-35-0792-X (120 p.)

Urbanul în viziunea lui Max Weber, în volumul Studii weberiene, Cluj-Napoca: Editura Clusium, 1995, pp. 218 - 229


Traduceri

Textele traduse fac parte din volumul Studii weberiene, 1995, Editura Clusium, Cluj-Napoca, (300 p.)

Rolf Eickelpasch: Între Kant şi Nietzsche. Note despre etica personalităţii la Max Weber, pp. 30-42

Balint Balla: Progresul spre socialism, comunismul sovietic: recunoaşteri târzii datorate lui Weber, pp. 57-76

Anton Sterbling: Problematica judecăţilor de valoare în ştiinţele sociale, p. 111 - 128

Markus Schroer: Orientări etice şi estetice ale vieţii între modern şi postmodern, p. 161 171

Klaus Kraemer: Schimbarea profilurilor de habitus. Despre conceptul de “conducere a vieţii” la Max Weber, pp. 172 - 183

Georg Kneer: Conceptul de înţelegere la Max Weber, pp. 195 - 201

Christian Giordano: Sociologia weberiană a dominaţiei şi interperetarea etnologică a fenomenelor politice în societăţile spaţiului mediteranean, pp. 202 - 217

Last Updated on Monday, 15 February 2010 09:53