Home Membri
PDF Print E-mail

Elemér Mezei, Conferenţiar Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Statistica socială şi analiza datelor
Demografie

Limba de predare: maghiară

 

PUBLICAŢII

 

Articole apărute în ţară

Mezei Elemér - Kászonszék történeti demográfiája, în Korunk, 2/2002, pp. 85-97

Mezei Elemér - Észrevételek Tóth Pál Péter Szórványban című könyve kapcsán, în: Erdélyi Múzeum, 3-4/2002, pp. 263-286


Cursuri universitare

Mezei Elemér - Veres V. - Társadalomstatisztika, 2001, Cluj Napoca: Ed. Presa Universitară Clujeană, 194 p.


Coautor

Mezei Elemér - Rotariu Traian - Az utóbbi években történt változások a falusi és városi népesség korösszetételében. În Erdélyi Társadalom, 2004. Nr.1, pp. 55-68

Rotariu Traian (coord.) - Semeniuc Maria - Mezei Elemer - Recensământul agricol din 1895. Transilvania. Vol. 1 şi 2, Cluj-Napoca: Ed. Presa Universitară Clujeană, 404 p + 607 p.(neraportat în anul 2003)

Rotariu Traian (coord.) - Semeniuc Maria - Mezei Elemer - Recensământul din 1850. Transilvania. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană, 560 p.

Mezei Elemér - Rotariu, T - Semeniuc, M. - Recensământul din 1941. Transilvania, 2002, Cluj Napoca: Ed. Presa Universitară Clujeană, 381 p.

Mezei Elemér - Roth, M. - Poledna S. - Baican E. - Bujan, L. - Consumul de alcool şi droguri de către elevi în contextul cercetării securităţii comunitare. Raport parţial de cercetare, în Copii de azi sunt părinţi de mâine, 9/2002, pp. 31-35

Mezei Elemér - Vincze M. - Vidékfejlesztési lehetőségek egy Bánffyhunyad környéki kistérségben, în Erdélyi Múzeum, 2001/1-2, pp. 134-152

Poledna Rudolf - Mezei E. - Neubesiedlung ehemals sächsischer Ortschaften în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Sociologia , Cluj-Napoca, 1–2/1999-2000, pp. 42-105

Rotariu Traian - Mezei, E. - Semenviuc, M. - Evoluţia populaţiei şi a reţelei de localităţi în Transilvania în perioada 1880-1910, în: Studia, Historia, 1-2/2000, pp. 101-121

Last Updated on Friday, 19 February 2010 05:19