Home Membri
PDF Print E-mail

Gabriel Troc, Conferenţiar Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Introducere în antropologie; Antropologie socială; Cercetare de teren în antropologia aplicată; Postmodernism şi gândire critică; Minoritatea rromilor în Europa Centrală şi de Est

Limba de predare: română

 

PUBLICAŢII

 

Cărţi de autor

 

Postmodernismul în antropologia culturală, Polirom, Iaşi, 2006, 355 pg.

 

 

Cărţi editate

 

Întâlniri multiple. Antropologi occidentali în Europa de Est (împreună cu Eniko Magyari-Vincze şi Colin Quigley), EFES, Cluj, 2000, 415 pg.

 

Culture, Multiculturalism, Interculturalism (împreună cu Nicolae Păun), EFES, Cluj, 2006,106 pg.

 

Enciclopedia Bibliei (editor coordonator), Editura Logos, Cluj, 1997, 355 pg.

 

 

Manuale

 

Introducere în antropologie, Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, UBB, 2008, 73 pg.

 

Abordări ale postmodernismului, Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, UBB, 2005, 84 pg.

 

 

Studii publicate (selecţie)

 

The Roma in Post-Socialist Eastern Europe: Marginalization and Resistance, în Journal of the Department of English, Vidyasagar University, nr. 1/2009,  Medinipur, West Bengal

 

Multicultural Organization of European Universities, în Studia Europaea,  No. 2/ 2006, Cluj-Napoca

 

Roma/Gypsy Reactive Culture, în Studia Europaea, No. 1/2005, Cluj-Napoca

 

Postmodernismul în antropologie, în NOEMA, vol. IV, nr. 1/ 2005, Academia Română, Bucureşti

 

“După blocuri”, sau despre starea actuală a cartierelor muncitoreşti, în Idea. Artă şi Societate, nr. 15-16/2003, Cluj-Napoca

 

A State of Despair: Roma (Gypsy) Population During Transition. Transylvanian case studies, în Studia Europaea, XLVII, nr. 1-2/ 2002, Cluj-Napoca

 

Reason in Constantin Noica’s Work, în vol. Ladislau Gyémánt (coordonator), “European Traditions and Experiences”, EFES, Cluj-Napoca, 1999

 

Exorcism şi vindecare în Biserica Ortodoxă, în Caietele Tranziţiei, Nr. 2-3/1998,

Cluj-Napoca

 

 

CONFERINŢE PUBLICE

 

Le post-modernisme en anthropologie, Université Victor Segalen, Département d’anthropologie, mai/2004

 

Les tsiganes en Roumanie, Université Victor Segalen, Département d’anthropologie, aprilie/2005

 

Roma/Gypsy Reactive Culture, Center for the Roma Integration, Bruxelles, mai/2006

 

Between Radical Exclusion and Conditional Integration: A Case Study of Roma Communities from Romania, University of Oregon, Department of Anthropology, februarie/2008

 

The Roma in Post-socialist Eastern Europe: Marginalization and Resistance, UCLA, Center for European and Eurasian Studies, martie/2008

 

Roma Economic Strategies in Post-socialist Romania, UCLA, Department of Anthropology, februarie/2009

 

 

 

PODCASTS

 

Roma Economic Strategies in Post-socialist Romania

http://www.international.ucla.edu/podcasts/article.asp?parentid=105311

 

The Roma in Post-Socialist Eastern Europe: Marginalization and Resistance

http://www.international.ucla.edu/euro/podcasts/article.asp?parentid=89980

Last Updated on Sunday, 14 February 2010 11:43