Home Membri
PDF Print E-mail

Péter László, Lector Univ. Drd.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa web:
http://peter.adatbank.transindex.ro/

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Sociologia opiniei publice (kozvelemeny)
Sociologia saraciei si a problemelor sociale (Szegenyseg)

Limba de predare: maghiară

 

PUBLICAŢII

 

Books

Péter László (2002) A közvélemény szociológiája (Sociology of Public Opinion). Csíkszereda: Alutus Kiadó p. 1.224. ISBN 973-99756-9- p. 1-224

Péter László (2006) Vázlatok a szegényég szociológiájához (Sociological Aspects Of Poverty). Cluj: Cluj University p. 1.-231. ISBN 973-610-418-4 p. 1-232


Studies

Péter László (1997) “Az egyetemről magyar diák szemmel” (The University Seen by the Hungarian Students). In. Korunk 1997/4, pp. 112.-119. ISSN 1222-8338 co-author László Nándor Magyari

Péter László (1998) “Discursuri nationaliste in mass media” (Nationalist Discourse in the Media). In. Cluj: Caietele Tranzitiei, EFES, 1997/1, reprinted in 1998/1 p. 261-268, p. 88.-91. ISSN 1453-3561

Péter László (1999) „Multiculturalism: Functii si Disfunctii. Reflectii asupra termenului” (Multiculturalism: Functions and Dysfunction. Considerations Upon the Term). In Reflectii asupra diferentei. Horvath, I. – Culic I. – Stan, V. (eds.) Cluj: Limes Publishing House p. 13.-22. ISSN 973-98962-7-8

Péter László (1999) „Multiculturalism: Functions and Dysfunction. Considerations Upon the Term”. In. Reflections on difference Focus on Romania. Horvath, I. – Culic I. –Stan, V. (eds.) Cluj: Limes Publishing House p. 25.-35. ISSN 973-98962-8-6

Péter László (2000) “Sfera publica la Habermas”, (Public Sphere in The Perception of Habermas). Cluj: Studia, Universitas Babes-Bolyai, XLII-XLIII. p. 145-154. ISSN 1224-8703

Péter László (2000) “Civil Kurázsi. A Babes-Bolyain tanuló diákok politikai és állampolgári kultúrája” (Civic Courage – Civic Culture Among BBU Students). Cluj: Maw Weber College co-authors: Kiss, T. –Kiss. D. – Solyom, Z. –Heredi, Z. –Csata, Z. – Plainer, Zs. p. 1.-32. ISSN: 1224-104N

Péter László (2000) „Civil Kurázsi – Egyetemisták és civil társadalom Kolozsváron” (Civic Courage-Public Sphere and Students) In. A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben (The Role of Civic Culture in Community). Somai J. (ed.) Kolozsvar: Alapítvány az Erdélyi Magyar Szervezetekért, p. 109. -115. ISBN 973-0-02265-8

Péter László (2002) „Hisszuk, hiszen látjuk?! Politikai reklám-klippek elemzése.” (Study of Political Clips) In. A politikai közvélemény szociológiája (The Sociology of Public Opinion). Csikeszerda: Alutus Kiadó p. 186.-200. ISBN 973-99756-9- co-author Pásztor Gyöngyi

Péter László (2002) „A kolozsvári BBTE diákjainak médiafogyasztási mintái” (Media Consumption Patterns – The Case of Clujean Students). In. Budapest: Médiakutató, 2002/4 p. 53.-64. ISSN 1586-8389 co-author Pásztor Gyöngyi

Péter László (23) „Az újszegények túlélési életstratégiái” (Surviving strategies of the New Poor). In. UBB-Erdélyi Társadalom, 2003/1 p. 25.-51. ISSN 1583-6347

Péter László (2003) „A szociológia átmenete vagy az átmenet szociológiája” (The Sociology of Transition and the Transition of Sociology” In. UBB-Erdélyi Társadalom, 2003/1 p. 163.-167. ISSN 1583-6347

Péter László (2004)„Kolozsvári diákok: jelen és jövő” (Clujean Students: Past and Future Studenţii clujeni: trecut, prezent şi viitor) In. Korunk, 2003/4 p. 102-106 ISSN 7212 coautor Pásztor Gyöngyi

Péter László (2003) „Elszegényedés és szegregálódás egy ipari kisvárosban” (Impoverishment and Segregation in a Mono-Industrian Town). In. WEB Szociológiai folyóirat 2003/11. p. 21-28 ISSN 1224-404X

Péter László (2003) „Szegénység-kutatásokban felhasznalható adatok és adatfelvételek Romániában” (Studies and Data on Poverty). In. WEB Szociológiai folyóirat 2003/11. p. 55-58 ISSN 1224-404X

Péter László (2003) „A Völgy világa, avagy találkoztam moldvaiakkal, akik emberek lettek” (The World of Valley). In. UBB-Erdélyi Társadalom 2003/2 p. 121-124 ISSN 1583-6347

Péter László (2003) „Az Aranykorszak örökösei?” A politikai szellem fenomenológiája” (The Heirs of Golden Age. The Phenomenology of Poilitical Spirit / The Case of Clujean Students). In Bardi Nándor/Fedinec Csilla (eds.) Ethnopolitika (Ethnopolitics) Budapest: Teleki László Intézet, p. 206-236, ISBN 963-86388-5-0

Péter László (2003) „Kollektív emlékezés, mint politikai rítus. Esettanulmány az Aradi vértanúkra való megemlékezés kapcsán” (Collectice Remembering as Politica Rite. A Casy Study). In Budapest: Pro Minoritate, 2003/3 p. 114-129 ISSN 1216/9927

Péter László (2004) „Célt-tévesztve” (Mark: Missed). In. UBB-Erdélyi Társadalom 2004/2 p. 263.-265. ISSN 1583-6347

Péter László (2004) „Elemzési kísérlet a kolozsvári munkanélküli fiatalok pénzszerzési gyakorlatairól„ (Sociological Study on the Economical Informal Strategies in the case of Unemployed). In. WEB Szociológiai folyóirat 2004/2. 14. co-author Hancz Imola p. 65.-74. ISSN 1224-404X

Péter László (2004) „Mátrixok, hálózatok, közösségek” (Networks, Communities and Matrixes) In. WEB Szociológiai folyóirat 2004/2 14., p. 119.-123. ISSN 1224-404X

Péter László (2004) „Ha már egyszer csángó vagy, meg kell tanulj boldogulni.” Egy moldvai falu lakóinak identitásépítési stratégiái” (Identity and Ethnicity. The Case of a Poor Moldavian Community). In. Budapest: Pro Minoritate 2004/3-4 p. 123-146 ISSN 1216/9927 co-author Simon Boglárka

Péter László (2005) „Szegény romák identitásépítő gyakorlatai” (Identity Building Practicies of the Roma Poor). In. UBB-Erdélyi Társadalom 2005/1 p. 29.-52. ISSN1583-6347

Péter László (2006) „How Extreme Marginalization Generates Ethnicity?” In. Heller, Wilfried & Peter Jordan & Thede Kahl & Josef Sallanz (ed.) Ethnizität in der Transformation. Zur Situation nationaler Minderheiten in Rumänien. Wien-Berlin: Lit Verlag p. 99-118 ISBN 3-8258-9590-3

Péter László (2006) „Elszegényedési folyamatok Kolozsváron” (Impoverishment Processes in Cluj). In Korunk p. 13.-22. ISSN 1222-8338 co-author Olah Norbert

Péter László (2006) „Feltalálni a múltat. Etnikai közösségek mediatizált megjelenítése a az archeológiai ásatások példáján” (Re-Inventig the Past”. Ethnic Comminities in The Media during the Archaeological Diggins – The Case of Cluj. In. UBB-Erdélyi Társadalom 26/2 ISSN1583-6347 p. 21-40

Péter László (2006) „Kolozsvár Márka – útban egy posztmodern város felé?” (Cluj Brand – Toward a Post-Modern City?) In. UBB-Erdélyi Társadalom 26/2 ISSN1583-6347 co-author Pásztor Gyöngyi p. 41-58

Péter László (2007) “Ghetou si ghetoizare” (Ghetto and Ghettoisation) In Zamfir, Catalin – Stanescu, Simona (2007) (coord) Enciclopedia dezvoltarii sociale (Dictionary of Social Development). Iasi: Polirom, co-author Pásztor Gyöngyi p.279-281 ISBN 978-973-46-0702-0

Péter László (2007) “Inegalitati de locuire” (Housing Inequalities) In Zamfir, Catalin – Stanescu, Simona (2007) (coord) Enciclopedia dezvoltarii sociale (Dictionary of Social Development). Iasi: Polirom, co-author Pásztor Gyöngyi p.315-316 ISBN 978-973-46-0702-0

Péter László (2007) “Segregare sociala si spatiala” (Social and Spatial Segregation) In Zamfir, Catalin – Stanescu, Simona (2007) (coord) Enciclopedia dezvoltarii sociale (Dictionary of Social Development). Iasi: Polirom, co-author Pásztor Gyöngyi p.530-535 ISBN 978-973-46-0702-0


For further information and to download texts please see: http://peter.adatbank.transindex.ro

Last Updated on Monday, 26 March 2012 15:42