Home Membri
PDF Print E-mail

Réka Geambaşu, Asistent Univ. drd.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Introducere în antropologie (seminar)
Metodologia cercetării antropologice
Gen şi muncă

Limba de predare: maghiară

 

PUBLICAŢII

 

Volume (co-autor):

A rurális bevándorlók. Az elsőgenerációs kolozsvári városlakók társadalma (Imigranţii rurali. Comunitatea imigranţilor rurali din Cluj) – co-autori: Csedő Krisztina, Ercsei Kálmán şi Pásztor Gyöngyi, Editura Scientia, Cluj 2004


Studii şi articole ştiinţifice apărute în reviste şi volume:

Vitalitatea şcolii de la Chicago – co-autori: Petru Iluţ, Laura Nistor – Sociologie Românească, primăvară 2005

A „tusványosi táborlakók” ifjúsági státusának és politikai beállítottságának vizsgálata (Analiza statutului şi a orientării politice a „locuitorilor taberei de la Tusványos) – co-autor: Ercsei Kálmán – Erdélyi Társadalom 2004/2

Hová lett a szocialista család? (Unde a dispărut famila socialistă?) – Korunk, 3/2004

A kolozsvári elsőgenerációs városlakók életmódmintái (Patternurile de mod de trai al imigranţilor rurali din Cluj) – Volumele de conferinţă RODOSZ 2004

A kolozsvári elsőgenerációs városlakók (Aspecte ale modului de trai ai imigranţilor rurali din Cluj) – co-autori: Csedő Krisztina, Ercsei Kálmán şi Pásztor Gyöngyi) – Erdélyi Társadalom 2/2004

Rethinking Rural Immigrant Culture – Performing Identities. Conference Volume. Ed. Enikő Magyar-Vincze – Petruţa Mîndruţ. EFES, Cluj, 2004

Imigranţii rurali: capital material şi reţele sociale – Studia Universitatis Babeş-Bolyai 1/2004

Szociálpolitika Romániában a szocializmusban és a piacgazdaságra való átmenet időszakában (Politici sociale române în socialism şi în perioada tranziţiei către economia de piaţă) – WEB 11/2003

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar hallgatóinak politikai beállítottsága és értékorientációja (Studenţi şi valori politice) – co-autor: Pásztor Gyöngyi – “Etnopolitică. Relaţii de interese comunitare, individuale şi internaţionale în Europa Centrală” (volumul conferinţei anuale a Fundaţiei Teleki László), 2003

A kolozsvári roma elit kialakulásának folyamata (Procesul social al formării elitei romilor din Cluj) – în Erdélyi Társadalom 1/2003

„Nőiesség”. „Női szerepek”. Dekonstruálható kategóriák? („Feminitate”. „Roluri feminine”. Posibilităţile deconstrucţiei acestor categorii) – RODOSZ 2003

Cultura ca sistem ideatic şi ca hegemonia sensurilor dominante în două lucrări ale lui Gail Kligman: “Nunta mortului” şi “Politica duplicităţii” – în Anuarul Institutului de Folclor, Cluj, 2003

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem romákra vonatkozó „pozitív diszkriminációs” oktatáspolitikájának lehetséges értelmezései (Posibilele modalităţi de interpretare ale politicii educaţionale numite “discriminare pozitivă” din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”) In: Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról (Sociological Studies About the Youth of Transylvania) Ed. by Sorbán Angella, Sapientia Volumes, Cluj, 2002

A kolozsvári Báthory Líceum végzős diákjainak politikai beállítottsága (“Orientarea politică a elevilor claselor terminale din liceul clujean Báthory”) – Co-author: Pásztor Gyöngyi In: WEB 10/2002, Cluj


Recenzii

Comunităţile ceangăilor: teren al intersectărilor intereselor politice şi ştiinţifice etnografice – în Anuarul Institutului de Folclor, Cluj, 2003

Dekonstrukció és intézménylétesítés (Deconstrucţie şi instituţionalizare) – în Erdélyi Társadalom 1/2003

A teljesség igényével… A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének 2000. és 2001. évi Történeti Demográfiai Évkönyvének recenziója (Către o abordare totalizantă a publicaţiilor de demografie istorică.) Recenzie – Korunk 2002/2

A demográfiai átmenet elméleti kerete és romániai sajátosságai Cornelia Mureşan: Evoluţia demografică a României. Tendinţe vechi, schimbări recente, perspective (1870-2030) c. tanulmánya alapján (Cadrul teoretic şi caracteristicile româneşti ale tranziţiei demografice pe baza studiului Corneliei Mureşan: Evoluţia demografică a României. Tendinţe vechi, schimbări recente, perspective (1870-2030)) – Demográfia 2001/1-2, Budapesta


Prezentări susţinute la conferinţe şi sesiuni de comunicări

Prezentarea: “Rural-Urban Migration and the Creation of “The New Socialist Man” in the Communist Romania”
Conferinţa/Workshopul: Berlin Roundtables Migration into cities: patterns, processes and regulation
Oranizator: Irmgard Coninx Foundation şi the Institute for Migration Research and Intercultural Studies (Osnabrück University)
Data, locul: 25-27 octombrie 2007, Berlin

Prezentarea: “Building Socialism and “The New Socialist Man”. Some Aspects of the Romanian Socialist Urbanisation. The Case of Cluj/Kolozsvár/Klausenburg”
Conferinţa/Workshopul: Work-in-Progress
Oranizator: Centre on Migration Policy and Society din cadrul Unversităţii Oxford
Data, locul: 7 iunie 2007, Oxford

Prezentarea: “The Urban-Rural Divide. Rural Immigrants in Romanian Cities”
Conferinţa/Workshopul: Eastern Europe, Russia, and Central Asia: Defining Ourselves and Being Defined: Globalization, Regionalism and Multiculturalism
Oranizator: Center for Russian and East Europea Studies (REES) és Graduate Student Organization for the Study of Europe and Central Asia (GOSECA)
Data, locul: 23-25 februrie 2007, Pittsburgh, Pennsylvania

Prezentarea: “Rural-Urban Migration in Romania: Changes in the Population of Cluj-Napoca, Romania, 1948-2002”
Conferinţa/Workshopul: Romanian and Moldovan Research Group
Oranizator: School of Slavonic and East European Studies, University College, London
Data, locul: 26 ianuarie 2007, Londra

Prezentarea: The Dynanimcs of Social Network Management among Rural Immigrants
Conferinţa/Workshopul: Urban Life and Culture in Southeast Europe
Oranizator: International Association for Southeast European Anthropology – InASEA
Data, locul: 26-29 mai 2005, Belgrad

Prezentarea: The “Target Group”. Students about the Gender Issue
Conferinţa/Workshopul: ATHENA-meeting
Oranizator: ATHENA
Data, locul: 27-29 ianuarie 2005, Thessaloniki

Prezentarea: “Imigranţii Rurali din Cluj. Capital Social şi Reţele Sociale”
Conferinţa/Workshopul: România Socială
Oranizator: Asociaţia Sociologilor Români
Data, locul: 7-8 mai 2004, Cluj

Last Updated on Sunday, 14 February 2010 14:20