Home Concurs Olimpiada voluntarilor
Olimpiada voluntarilor PDF Print E-mail

CONCURSUL NAȚIONAL "OLIMPIADA VOLUNTARILOR"

Ediția 2017

 

REZULTATUL CONCURSULUI ...
 

Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a, ciclul liceal.

 

Regulament concurs ...

Fișă de înscriere ...

Data limită înscrieri:
5 APRILIE 2017

Înscrieri prin e-mail, la adresa:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Subiectul mesajului:
Concurs Olimpiada Voluntarilor

Organizator:
Departamentul de Asistență Socială

 

 


 

Concursul este organizat anual de către Departamentul de Asistență Socială al Facultății de Sociologie  al Universității Babeș-Bolyai. Prima ediție a concursului s-a desfășurat în anul universitar 2014-2015. Câștigătorii concursului sunt recompensați cu premii, dar și prin avantaje la examenul de admitere la secția de Asistență Socială, care să le servească la asigurarea unei poziții favorabile  din punctul de vedere al obținerii unei burse de studii.

Tematica

„Olimpiada Voluntarilor” este un concurs de eseuri care are ca subiect descrierea unor activități de voluntariat în domeniul psihosocial, realizate de elevi în cadrul unor programe de voluntariat organizate de școli, servicii sociale, ONG-uri sau organizate și conduse de către elevii înșiși.

Obiective

Concursul încurajează participarea elevilor la activități de voluntariat, acumularea de experiențe privind modalităţile de întrajutorare a semenilor și reflecția la aceste activități.

Voluntariatul adolescenților este o formă importantă de participare la viața cotidiană, care este încurajată în România de către Ministerul Tineretului și Ministerul învățământului, dar care nu este formal creditată. În afara stimulării voluntariatului, olimpiada din acest domeniu creează o formă de recunoaștere a activităților de voluntariat, de popularizare, valorificare dar și de creditare a experiențelor rezultate prin implicarea în acţiuni de voluntariat.

Diseminare

Concursul va fi popularizat pe site-ul facultății, pe pagina de face-book a departamentului de Asistență Socială, la nivelul Inspectoratelor școlare, precum și prin Consiliile elevilor.

Participare

Concursul este deschis în mod gratuit tuturor elevilor din clasele a XI-a și a XII-a din ciclul liceal și se desfășoară la nivel național.

Derulare

Participanții la concurs vor depune un portofoliu, sau vor trimite în format electronic către secretariatul facultății un dosar care să conțină:

1. Formularul de înregistrare completat (de pe site-ul facultății, secțiunea concursuri pentru liceeni), care să conțină adresa poștală și electronică de contact a elevului, precum și numărul de telefon.

2. Una sau mai multe adeverințe privind activitățile de voluntariat realizate (in format fizic sau scanat), care să conțină numele instituției/organizației la care s-a desfășurat activitatea, conținutul activității și evidența a cel puțin 20 de ore de activități la care a participat elevul;

3. Un eseu cu următoarea structură:

- Descrierea scopului activității la care a participat elevul, descrierea beneficiarilor activității (copii, vârstnici, persoane cu dizabilități, orice fel de persoane sau comunități vulnerabile, orice alte activități cu efect direct sau indirect asupra persoanelor din comunitate)

- Descrierea efectului direct sau indirect al activității desfășurate asupra beneficiarilor

- Descrierea rolului elevului în cadrul activității desfășurate și a contribuției proprii la realizarea obiectivelor programului

- Analiza propriilor experiențe dobândite în urma desfășurării activităților, cu menționarea aspectelor învățate și a relațiilor cu ceilalți actori în cadrul programului; se va descrie modul în care activitatea a contribuit la îmbogățirea înțelegerii problemelor sociale  sau personale cu care se confruntă oamenii din societatea contemporană.

- Analiza critică a experiențelor trăite, observații privind posibila continuare a activităților, sau eventualele schimbări sugerate pentru îmbunătățirea programului.

Etapele și probele concursului

Etapa I: Înregistrarea dosarului de concurs la secretariatul facultății sau trimis electronic către comisia de concurs, care să cuprindă cele 3 documente menționate. Data limită de primire a portofoliilor și a înscrierii la concurs: 5 aprilie 2017. Toți participanții la concursul de eseuri, indiferent de calificativul obținut, vor primi Diplomă de participare la Olimpiada Voluntarilor în prima etapă a concursului și materiale informative privind specializarea Asistență Socială.

Etapa a II-a: Fiecare din cei trei membri ai Juriul concursului va selecta cele mai bune 12 eseuri pentru etapa a II-a a concursului, pe care le vor ordona de la 1 la 12. Cei cu punctajul cel mai mare vor primi Premiul I, II și III, separat pentru elevii din clasa a XII-a şi clasa a XI-a. Se pot acorda mai multe premii I, II și III, în funcție de prestanța concurenților. Concurenții care au primit note mari (nota 9,00 minim), dar s-au clasat sub premianți, vor putea primi Mențiune. Se pot acorda mai multe mențiuni, în funcție de prestanța concurenților. Rezultatele concursului se afișează pe site-ul facultății în termen de cel mult cinci zile de la data desfășurării acestuia (10 aprilie, 2017).

Etapa III:  Concurenții aflați pe primele 12 locuri conform jurizării vor fi invitați să își prezinte eseurile la Departamentului de Asistență Socială. Prezentarea va fi organizată în perioada 24-28  aprilie 2017, în cadrul unuia dintre evenimentele dedicate zilelor Porților Deschise ale Facultății de Sociologie și Asistență Socială,  într-o zi care va fi anunțată ulterior.

Premiile obținute și certificatele de participare vor fi înmânate elevilor în ziua susținerii lucrărilor, ele fiind înregistrate în evidențele secretariatului Facultății de Sociologie și Asistență Socială. În cazul în care participanții la concurs nu pot veni la faza de susținere a eseurilor, premiile vor putea fi ridicate la sediul Facultății de Sociologie și Asistență socială.

Juriul concursului va fi format în prima fază de jurizare din minim trei cadre didactice ale Departamentului de Asistență socială, desemnați de către Directorul de departament, în urma consultării colectivului departamentului.

Premii și avantaje la admitere:

- Concurenții elevi în clasa a XII-a care au obținut Premiul I, II sau III care se înscriu la specializarea Asistență Socială vor obține nota de concurs 10 în sesiunea de Admitere din anul în care s-a organizat concursul sau în următorul an.

- Concurenţii elevi în clasa a XI-a care au obținut Premiul I, II sau III care se înscriu la specializarea Asistență Socială vor obține nota de concurs 10, în sesiunea de Admitere din anul imediat absolvirii sau în anul următor.

- Concurenții care au obținut Mențiune, indiferent dacă sunt elevi în clasa a XII-a sau în clasa a XI-a, se pot înscrie la specializarea Asistență Socială și nota lor de concurs se va calcula drept media aritmetică dintre media la Bacalaureat și nota 10. Acest avantaj este valabil în sesiunea de Admitere din anul în care s-a organizat concursul sau în anul următor.

Participarea la concurs este gratuită.

Elevii cu dizabilități motrice sau senzoriale doritori să participe sunt rugați să informeze organizatorii în timp util despre facilitățile necesare pentru participarea lor la concurs.

Înscrierea se realizează prin e-mail, la adresa: demian.florina@yahoo.com, până la data de 5 aprilie.

Eseurile pot fi depuse în limba română, maghiară sau într-o limbă de circulație internațională.

În subiectul mesajului, concurenții sunt rugați să indice: Olimpiada Voluntarilor

Fișa de înscriere completată și eseul se trimit ca fișiere text (Word sau Pdf) atașate, denumite astfel:

Nume elev.Prenume elev.Eseu

Nume elev.Prenume elev.Fisa_inscriere

Nume elev.Prenume elev.Adeverinta1 (sau Adeverință2…n)

 


 

Last Updated on Monday, 10 April 2017 11:35