Locuri disponibile 2018

Publicat in rest

DISTRIBUȚIA LOCURILOR PE CONDUCĂTORI DE DOCTORAT
admitere la doctorat pentru anul universitar 2018-2019

 

Școala doctorală SOCIOLOGIE
(Facultatea de Sociologie
și Asistență socială)

Nr. crt.

Categorie loc

Număr locuri

Coordonatori

1.

Buget cu bursă și cu frecvență

5

Prof. dr. Culic Irina

Prof. dr. Roth Maria

Conf. dr. Pantea  Maria

Conf. dr. Dégi László Csaba

Conf. dr. Veres Valér

2.

Buget fără bursă și cu frecvență redusă

4

Prof. dr. Chiribucă Dan

Prof. dr. Comșa Mircea

Prof. dr. Mureșan Cornelia

Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő

3.

Buget cu bursă pentru rromi

2

Prof. dr. Roth Maria

4.

Români de pretutindeni cu bursă

1

Conf. dr. Veres Valér

5.

Români de pretutindeni fără bursă

1

Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő

6.

Cu taxă (cu frecvență și cu frecvență redusă)

11

Fiecare coordonator