Locuri disponibile 2018

Publicat in rest
SociologieAntropologieResurse umaneAsistenţă socială
 • linia română: 50 la buget, 73 la taxă, 2 locuri pentru etnici
 • linia maghiară: 9 la buget, 21 la taxă
 • linia română: 20 la buget, 30 la taxă
 • linia maghiară: 8 la buget, 17 la taxă
 • linia română: 70 la buget, 55 la taxă
 • linia maghiară: 16 la buget, 14 la taxă
 • linia română: 86 la buget, 57 la taxă, 2 locuri pentru etnici, 5 locuri bugetate pentru persoane cu dizabilităţi senzoriale sau motorii sau proveniţi din case de copii/centre de plasament
 • linia maghiară: 15 la buget, 20 la taxă

 

Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie

SociologieAntropologieResurse umaneAsistenţă socială
 • linia română: 10 la buget, 72 la taxă
 • linia maghiară: 1 la buget, 20 la taxă
 • linia română: 9 la buget, 29 la taxă
 • linia maghiară: 3 la buget, 17 la taxă
 • linia română: 2 la buget, 18 la taxă
 • linia maghiară: 1 la buget, 5 la taxă
 • linia română: 13 la buget, 42 la taxă, 1 loc bugetat pentru persoane cu dizabilităţi senzoriale sau motorii sau proveniţi din case de copii/centre de plasament, * locuri pentru rromi
 • linia maghiară: 10 la buget, 19 la taxă

Locuri libere pentru candidaţi din mediul rural: 2 bugetate.

Înscrierile pentru sesiunea din septembrie se fac în perioada 10. 09 – 15. 09. 2018, luni – vineri între orele 9,00 – 15,00 şi sâmbăta între orele 9,00 – 12,00.