Colectarea datelor

Home / Portofoliu / Colectarea datelor

Colectarea datelor este prima etapă majoră în lanțul de valoare al datelor într-o organizație și este format din trei pași.

1. Stabilirea obiectivelor: Primul pas în lanțul de valoare al datelor precedă analiza și constă în stabilirea obiectivelor de business de către o unitate de decizie. Pentru a putea evalua dacă organizația a înaintat în atingerea obiectivelor este nevoie de stabilirea indicatorilor cheie de performanță. Cursul formează abilitatea analistului de a înțelege obiectivele de business, indicatorii cheie și să își imagineze ce fel de date sunt nevoie în a atinge indicatorii de performanță.

2. Identificarea punctelor de articulație: Orice organizație ar trebui să se adapteze și să îmbunătățească indicatorii de performanță pentru a-și atinge obiectivele. Însuși indicatorii de performanță trebuie să fie transformați continuu pentru a permite o adaptare flexibilă la nevoile piețelor. Cursul dezvoltă competențele analistului de a identifica modalitățile de cuantificare a indicatorilor cheie de performanță și punctele de articulație adecvate organizaționale astfel încât să nu colecteze date fără sens.

3. Colectarea de date: O abilitatea suplimentară cheie a analistului, care este formată în acest curs, este aceea de a găsi surse noi de date, din locuri diverse și să le integreze în moduri în care ele pot fi interconectate. Economia datelor face ca un caz să nu indice prea multe, dar o colecție mare de cazuri poate să permită găsirea recurențelor în date într-un mod care să facă vizibile informații neașteptate despre clienți, utilizatori, produse și procese de business. Cursul discută modele diferite de integrare a datelor pentru business intelligence și arhitecturile tipice de integrare a datelor pentru a putea să fie accesate și prelucrate rapid pentru extragerea o valoarea adaugată cât mai mare.