Manipularea datelor

Home / Portofoliu / Manipularea datelor

Manipularea datelor este a doua etapă majoră în lanțul de valoare al datelor într-o organizație și este format din doi pași.

Interfețe de colectare: Analistul inspectează datele și căuta corelații cu obiectivele de business în vederea unor recomandări pentru cei ce iau decizii. De aceea expertiza analistului joacă un rol foarte important în a contribui la succesul afacerii prin modul în care caută asocierile relevante. Cursul introduce participanții în tematica modelelor statistice, pentru că ele joacă un rol cheie în a formula ipoteze cu caracter științific care pot fi testate în mod adecvat pentru a evita capcana corelațiilor lipsite de sens și a predicțiilor care nu sunt susținute pe datele colectate. Cunoașterea statistică trebuie suplimentată, în același timp, de înțelegerea modelului de business, a designului de produs și a indicatorilor de performanță pentru a da sens modelelor statistice pentru dezvoltarea organizației.

Curățare de date: Datele colectate necesită un audit continuu pentru a putea verifica calitatea lor pe măsură ce noi valuri de date se adaugă sau se actualizează. Analistul are nevoie de o serie de tehnici de verificare acuratețea datelor, de găsire a erorilor, de a găsi rapid cazurile și atributelor, de a selecta, agrega și dezagrega date.Toate aceste operațiuni cu cât sunt mai automatizate măresc productivitatea analistului.