Explorarea datelor

Home / Portofoliu / Explorarea datelor

Explorarea datelor este a treia etapă majoră în lanțul de valoare al datelor într-o organizație și este format din doi pași.

Modelarea datelor: Analistul inspectează datele și căuta corelații cu obiectivele de business în vederea unor recomandări pentru cei ce iau decizii. De aceea expertiza analistului joacă un rol foarte important în a contribui la succesul afacerii prin modul în care caută asocierile relevante. Cursul introduce participanții în tematica modelelor statistice, pentru că ele joacă un rol cheie în a formula ipoteze cu caracter științific care pot fi testate în mod adecvat pentru a evita capcana corelațiilor lipsite de sens și a predicțiilor care nu sunt susținute pe datele colectate. Cunoașterea statistică trebuie suplimentată, în același timp, de înțelegerea modelului de business, a designului de produs și a indicatorilor de performanță pentru a da sens modelelor statistice pentru dezvoltarea organizației.

Optimizarea modelelor: Lanțul de valoare al datelor este un proces care se repetă, ceea ce aduce îmbunătățirea continuă a modelelor, atât din punct de vedere al obiectivelor de business, cât și din punctul de vedere al modelelor predictive. Pornind de la modelul statistic organizația va schimba indicatorii de performanță iar echipa de analiști va transforma modelele pentru a se conforma noilor obiective. Cursul urmărește formarea abilităților de a crește viteza de adaptare a modelelor. O viteză mai mare de repetare a fiecărui ciclu va permite o adaptare flexibilă mai mare și modele predictive responsive.