Analiza Datelor Complexe

Home / Analiza Datelor Complexe

Planul de învățământ (2018-2020)


(S1) Gestionarea datelor / Data warehouses Credite Cadrul didactic și afilierea
1 Bazele statisticii (Introduction in Statistics) 7 Cristi Pop (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)
2 Limbaje de Interogare Structurate si Visual Basic pentru Aplicații (SQL & VBA) 8 Rodica Lungu (Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor)
3 Baze de date si Business Intelligence (Data warehouses & business intelligence) 8 Petru Vârlan (Sectorul privat – Betfair)
4 Dashboard-uri și vizualizare date [practica profesională](Data visualization and Digital Dashboards) 8 Andreea Mărginean (Sectorul privat – Evozon) & Daniela Cristina Manate (Sectorul privat – Cognetics)
(S2) Exploatarea datelor / Data discovery
1 Tehnici de data mining (Data mining) 7 Mircea Comșa (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)
2 Economia politica a datelor mari (Political economy of the big data) 6 Irina Culic (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)
3 Inegalități Sociale si analiza critica a politicilor publice (Social inequalities and public policy critical analysis) 7 Cristina Raț (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)
4 Curs opțional (Elective course)
(S3) Analiza datelor – cartografierea datelor / Data analysis – Mapping data
1 Metode cantitative avansate de analiză a datelor [metode de co dependență] (Advance Quantitative Methods of Data Analysis [co-dependency methods]) 8 Irina Culic (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)
2 Sisteme informaționale geografice și analiza socio-economică spațială (GIS & socio-economical spatial analysis) 6 Ciprian Moldovan (Facultatea de Geografie)
3 Analiza spațială a procese sociale și economice (Spatial analysis of Social and Economic processes) 6 Norbert Petrovici (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)
4 Dezvoltare socială și globalizare (Social development and globalization) 6 Florin Faje (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)
5 Practică profesională (Professional practice) 6
(S4) Analiza datelor – analiza conectivității / Data analysis – connectivity analysis
1 Programare statistică in R (Statistical programing in R) 8 Dorina Lazăr (Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor) & Ionuț Amota (Sectorul privat – Aslogica)
2 Analiză de rețele sociale (Social Network Analysis) 8 Csata Zsombor (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)
3 Modele computerizate de analiză a datelor calitative (Computer driven qualitative data analysis) 8 Călin Goina (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)
4 Stagiu de cercetare și elaborarea lucrării de disertație (Write-up seminar) 6