Explorarea și vizualizarea datelor complexe

Home / Programe postuniversitare / Explorarea și vizualizarea datelor complexe

Postuniversitar A: Explorarea și vizualizarea datelor complexe

Scopul programului este să pregătească cursanții în producerea și punerea în valoare a datelor de la stabilirea obiectivelor unei investigații la colectarea și explorarea datelor relevante și apoi sistematizarea, analiza și raportarea acestora. Prin urmare, cursanții vor putea înțelege și gestiona cu succes întregul ciclu al lațului de valoare al datelor. Prin parcurgerea acestui program, cursanții vor acumula cunoștințele teoretice și competențe practice de a colecta, integra și interoga date, precum și de a realiza analize statistice și a comunica rezultatele într-un mod cât mai clar și coerent.


– Credite: Cursul postuniversitar oferă un număr de 14 credite transferabile (ETC)

– Durata programului: 23 Octombrie 2017 – 2 Februarie 2018.

– Perioada de înscriere: 10-16 octombrie.

– Taxa de școlarizare: 3000 de lei.

Subvenții pentru plata taxei de școlarizare: În anul universitar 2017/2018 se acordă 10 subvenții pentru plata taxei de școlarizare. Cursanții care beneficiază de aceste subvenții nu vor trebui să plătească taxa de școlarizare.


CURS I: Bazele statisticii

Introducere

Scopul acestui curs este să ajute participanții să își îmbunătățească capacitatea de luare a deciziilor pe baza analizei datelor în cadrul unei organizații. Cursul introduce participanții în tematica modelelor statistice, pentru că ele joacă un rol cheie în a formula ipotezelor legate de legăturile care pot fi regăsite în date, descrierea tendințelor și formularea predicțiilor. Cunoașterea statistică trebuie suplimentată, în același timp, de înțelegerea modelului de business, a indicatorilor de performanță cheie și a produselor din portofoliu companiei pentru a da sens modelelor statistice. Pornind de la modelul statistic organizația va schimba indicatorii de performanță, iar echipa de analiști va transforma modelele pentru a se conforma noilor obiective. Cursul urmărește formarea abilităților de a crește viteza de adaptare a modelelor.

Prin participarea la acest curs, participanții vor acumula cunoștințele teoretice și competențele practice necesare în lucrul cu datele, dar și informații care le va permite să înțeleagă semnificația datelor și perspectivele rezultate.

Tutore: Norbert Petrovici

Obiective:

– Sintetizarea şi agregarea unui set de date;
– Modelarea relației dintre două componente dintr-un set de date;
– Explicarea variației comune în setul de date;
– Predicție și modelare pe baza datelor existente;
– Înțelegerea modului de interpretare a datelor;
– Vizualizarea datelor și raportarea analizelor în mod intuitiv

Abilități dobândite:

– Practici organizaționale de colectării și integrare a datelor;
– Capacitatea de a sintetiza și interpreta informațiile oferite de o variabilă;
– Capacitatea de a înțelege variațiile simultane a unor atribute;
– Înțelegerea procedurilor de a construi modele predictive;
– Abilitatea de a reprezenta grafice univariate și bivariate

Agenda:

Sesiunea 1: Agregarea unui set simplu de date;
Sesiunea 2: Variația într-un set simplu de date;
Sesiunea 3: Forma pe care o iau datele și vizualizarea lor;
Sesiunea 4: Relații între două variabile;
Sesiunea 5: Relații între două variabila calitative;
Sesiunea 6: Relații între o variabila calitativă simplă și una cantitativă;
Sesiunea 7: Relații între o variabila calitativă complexă și una cantitativă;
Sesiunea 8: Relația dintre două variabile cantitative;
Sesiunea 9: Analiza trendurilor;
Sesiunea 10: Predicția unui trend;
Sesiunea 11: Modele de predicție cu mai mulți predictori;
Sesiunea 12: Modele de predicție cu predictori speciali.


CURS II: Baze de date și business intelligence

Introducere

Scopul acestui curs este să ajute participanții să se familiarizeze cu conceptele principale de funcționare a bazelor de date și să prezinte funcționarea componentelor principale care însumează o soluţie de Business Intelligence. Cursanții vor dobândi abilității de a abstractiza a structurilor și a fluxurilor de date. Economia datelor face ca un caz să nu indice prea multe, dar o colecție mare de cazuri poate să permită găsirea recurențelor în date într-un mod care să facă vizibile informații neașteptate despre clienți, utilizatori, produse și procese de business. Cursul discută modele diferite de integrare a datelor pentru Business Intelligence și arhitecturile tipice de integrare a datelor pentru a putea să fie accesate și prelucrate rapid pentru extragerea o valoarea adăugată cât mai mare.

Prin parcurgerea acestui curs, participanții își vor creşte capacitatea de a lucra cu soluții de baze de date și vor dezvolta abilitatea de a alege cele mai bune tehnologii informaţionale pentru a implementa diferite tipuri de soluții de Business Intelligence

Tutore: Petru Vîrlan

Obiective:

– Analiza sistemelor și metodelor de modelare conceptuală a datelor.
– Înțelegerea principiilor de funcționare a bazelor de date relaţionale,
– Capacitatea de integrare și accesare a datelor relaționale;
– Înțelegerea conceptelor de arhitectură și design a bazelor de date;
– Înțelegerea conceptelor fundamentale ale soluţiilor de Business Intelligence;
– Parcurgerea unor exemple de bune practici de dezvoltare a solutţilor Business Intelligence;
– Analiza şi evaluarea performantei sistemelor de Business Intelligence.

Abilități dobândite:

– Capabilitatea de a înţelege structura unei baze de date, dependințe și fluxuri de date;
– Capacitatea de a construi diagrame care sa reprezinte conceptual fluxuri de date și soluţii de prezentare a datelor sau rapoartelor;
– Posibilitatea de a conduce sesiuni de strângere de informaţii de la utilizatorii finali pentru implementarea soluţiilor de Business Intelligence;
– Posibilitatea de a abstractiza structura unui sistem de Business Intelligence;
– Capabilitatea de determina criteriile principale de evaluare a unei soluţii de Business Intelligence, de a conduce sesiuni de analiza şi de a pregăti documentaţie amănunţită;
– Posibilitatea de a alege cele mai bune metode de implementare a bazelor de date sau a soluţiilor de Business Inteligence, conform specificaţiilor utilizatorilor finali.

Agenda:

Sesiunea 1. Noțiuni de analiză a sistemelor informaţionale
Sesiunea 2. Metode de analiză a sistemelor informaţionale
Sesiunea 3. Modelarea conceptuală a datelor: modelul entitate-relaţie
Sesiunea 4. Modelarea conceptuală a datelor: modelul dimensional
Sesiunea 5. Baze de date relaționale
Sesiunea 6. Concepte și metode de extragere, transformare şi încărcare a datelor
Sesiunea 7. Componentele unui sistem Business Intelligence
Sesiunea 8. Exemple de sisteme sisteme Business Intelligence
Sesiunea 9. Roluri, responsabilităţi și noţiuni de management de proiecte
Sesiunea 10. Conceperea și implementarea soluţiilor de Business Intelligence
Sesiunea 11. Evaluarea soluţiilor de Business Intelligence de pe piață
Sesiunea 12. Tehnici de analiză a sistemelor


CURS III: Limbaje de interogare structurate și Visual Basic pentru aplicații

Introducere

Scopul acestui curs este să ajute participanții să cunoască principalele metode de manipulare a datelor (selectare, filtrare, unire, agregare, modificare), precum și capacitatea de a construi interfețe pentru colectarea lor (macro-uri, ferestre de dialog, integrare cu bazele de date). Modul în care vor fi dezvoltate aceste abilitățile sunt prin intermediul SQL (limbaje de interogare structurate) și VBA (visual basic), cele mai populare instrumente folosite în acest moment în comunitățile de specialiști. Datele colectate necesită un audit continuu pentru a putea verifica calitatea lor pe măsură ce noi valuri de date se adaugă sau se actualizează. Analistul are nevoie de o serie de tehnici de verificare acuratețea datelor, de găsire a erorilor, de a găsi rapid cazurile și atributelor, de a selecta, agrega și dezagrega date.Toate aceste operațiuni cu cât sunt mai automatizate măresc productivitatea analistului.

Prin înscrierea la acest curs, participanții vor acumula cunoștințele de gestiunea datelor și vor parcurge exemple de bune practici prin care datele pot fi depozitate, structurate și accesate pentru a maximiza utilizabilitatea lor.

Tutore: Rodica Lung

Obiective:

– Crearea și modificarea bazelor de date folosind limbajul SQL;
– Utilizarea metodelor de accesare și interogare a bazelor de date folosind limbajul SQL;
– Stăpânirea programării VBA pentru Office;
– Formularea ferestrelor de dialog pentru colectarea de date;
– Crearea și înregistrarea de macro-uri;
– Dezvoltarea de aplicații VBA pentru constituirea de baze de date și integrarea lor cu SQL.

Abilități dobândite:

– Capabilitatea de a accesa baze de date folosind limbajul SQL;
– Capacitatea de a efectua operațiile uzuale asupra bazelor de date folosind SQL: selectare, filtrare, modificare, unire tabele, agregare date, etc.
– Abilitatea de a înregistra, rula, și programa macro-uri în programele Office;
– Abilitatea de a scrie programe VBA folosind structuri de bază de programare;
– Capacitatea de a crea formulare și ferestre de dialog pentru aplicații Office;
– Abilitatea de a accesa VBA pentru Word, Excel și PowerPoint și integrare cu SQL.

Agenda:

Sesiunea 1. Introducere în SQL și baze de date relaționale
Sesiunea 2. Instrucțiunea SELECT
Sesiunea 3. Subinterogare folosind WHERE
Sesiunea 4. Subinterogare în FROM și SELECT
Sesiunea 5. Operatori JOIN
Sesiunea 6. Agregare de date
Sesiunea 7. Modificarea datelor folosind SQL
Sesiunea 8. Introducere în Visual Basic for Applications
Sesiunea 9. Macro-uri: înregistrare, rulare, manipulare
Sesiunea 10. Editorul VB; ferestre de dialog simple
Sesiunea 11. Variabile, constante, obiecte
Sesiunea 12. Structuri de bază de programare în VBA
Sesiunea 13. Formulare și ferestre de dialog
Sesiunea 14. Depanare: VBA pentru diferite programe Office


CURS IV: Dashboard-uri digitale și vizualizare date

Introducere

Scopul acestui curs este să ajute participanții să folosească graficele sau diferitele instrumente de vizualizare pentru a transmite utilizatorilor finali sau decidenților din organizație descoperirile statistice deja făcute. Vizualizarea devine cu atât mai relevantă cu cât este integrată într-un scenariu de business prin intermediul unui dashboard interactiv. Datele pot spune o poveste relevantă, care să lege împreună rezultatele statistice și proiectele de dezvoltare ale utilizatorilor sau decidenților.

Prin parcurgerea acestui curs, participanții dobândesc abilități practice de a transforma date mari sau relații statistice complexe în reprezentări inteligibile și vor acumula cunoștințele teoretice de a parametriza relațiile modelate statistic pentru a putea să integreze analizele în povești interactive prin interfețe responsive pentru utilizator.

Instructori:

Daniela Manațe și Andreea Mărginean

Obiective:

– Parametrizarea unor relații statistice;
– Înțelegerea opțiunilor de vizualizare a datelor și a tipurilor de grafice
– Selecția editorială a datelor și compunerea unei povești din date
– Manipularea elementelor de anatomie a vizualizării
– Alegerea instrumentelor potrivite de vizualizare în funcție de obiectivele editoriale
– Înțelegerea elementelor de vizualizarea a datelor în mediul online
– Folosirea vizualizării de date pentru analiza comportamentului individual online
– Utilizarea vizualizării de date pentru alegerea publicului după interese, statut și căutările întreprinse

Abilități dobândite:

– Capacitatea de a înțelege rezultatele statistice și a face o selecție pentru a le reprezenta
– Abilitatea de a construi o poveste pe baza datelor și parametrizarea lor
– Capabilitatea de a stăpâni elementele reprezentărilor vizuale și a le folosi în funcție de interes în diferite instrumente specializate
– Abilitatea de a construi dashboarduri interactive
– Înțelegerea elementelor unui dashboard interactiv pentru mediul online
– Capacitatea de a folosi dashboardurile online pentru a analiza comportamentul online
– Capacitatea de a folosi dashboardurile online pentru a alege publicurile dorite

Agenda:

Sesiunea 1. Vizualizarea datelor: Cum se creează tablouri de bord (dashborduri) eficiente
Sesiunea 2. Conectarea și îmbinarea mai multor surse de date pentru a crea o vizualizare (instrumente în Tableau)
Sesiunea 3. Clasificarea tipurilor de grafice, folosirea lor eficientă și calcule avansate (instrumente avansate în Tableau)
Sesiunea 4. Formularea unei povești din date și publicarea unui dashboard (instrumente în Tableau)
Sesiunea 5. Reprezentarea datelor și interactivitate (instrumente în PowerBI)
Sesiunea 6. Anatomia vizualizării: conectare, reprezentare și partajare (instrumente în Google Data Studio)
Sesiunea 7. Agregarea și utilizarea datelor din mediul online
Sesiunea 8. Analiza publicului din mediul online (Google Analytics: public, achiziţie, comportament, conversii)
Sesiunea 9. Personalizarea unui tablou de bord (Google Analytics)
Sesiunea 10. Alegerea publicului tinta dupa cautarile intreprinse online (Google AdWords)
Sesiunea 11. Alegerea publicului tinta dupa interese si statut (Facebook Ads & LinkedIn Ads)
Sesiunea 12. Optimizarea rezultatelor (Metode calitative & cantitiave)


Powered by: