Modelare relațională a datelor

Home / Programe postuniversitare / Modelare relațională a datelor
(III) Analiza datelor – cartografierea datelor (Data analysis – Mapping data) Credite Trainer (Instituția)
1 Sisteme informaționale geografice și analiza socio-economică spațială (GIS & socio-economical spatial analysis) 6 Ciprian Moldovan (Facultatea de Geografie)
2 Analiza spațială a procese sociale și economice (Spatial analysis of Social and Economic processes) 6 Norbert Petrovici (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)
3 Analiză de rețele sociale (Social Network Analysis) 8 Csata Zsombor (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)
4 Modele computerizate de analiză a datelor calitative (Computer driven qualitative data analysis) 8 Călin Goina (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)