Masterat: Analiza Datelor Complexe

Publicat in Stiinta datelor
DescriereCursuriObiectiveÎnscriereContact

Scopul acestui program este de a le oferi cursanților abilitățile necesare pentru a deveni anliști date sau cecetători date, pregătindu-i pentru o carieră în știința datelor.  Prin înscrierea la acest masterat veți acoperi trei tipuri de cunoștiințe distincte necesare acestei une cariere în acest domeniu:

(1) Limbajele de programare necesare gestionării datelor și construcția unor depozite de date: SQL, Python, R; Power Querry, VBA, DAX.

(2) instrumentele de explorare vizuală a datelor: tipuri de grafice, dahsborduri, infografice și forme de raportare, prin tooluri specializate precum Excel, PowerBI, Tableau, QView, Cognos, Pajek, ArcGis.

(3) instrumente de analiză statistica predictivă, analiză dimensională, data minning, analiză de rețea, analiză text nestructurat și algoritmi de machine learning, prin tooluri precum: Excel, SPSS, R, JASP, Modeler, RapidMiner.

De-a lungul acestui masterat cursurile vor acoperi aspecte de teoria segmentării populaților la nivel urban şi regional, național și global, precum teorii ale proceselor care produc diferitele forme de segmentare.

Tip program: masterat

Cât durează?

 • Programul durează 2 ani, cursurile încep în luna Octombrie a fiecărui an.
 • Cursurile sunt în 2 zile pe sătpămână de la ora 17 la 21.
 • La sfârșitul programului absolvenții vor fi certificați cu o diplomă acreditată de către Ministerul Educației și Învăţământului.

Cât costă?

 • Programul are 10 locuri bugetate de către Ministerul Educației și Învăţământului;
 • Programul are 20 locuri plătite la 2600 lei per an. Plata se poate face o singură dată la începutul cursului sau în două rate.

Nivelul:

 • Cursurile apelează la gândirea logică;
 • Nu necesită cunștiințe prealabile de statistica
 • Nu presupune cunoștiințe de matematică;
 • Nu este nevoie de cunoaștere prealabilă a unor limbaje de programare.

SEMESTRUL 1> EXPLORAREA DATELOR

1. Limbaje de interogare structurate

Tutor: Petru Vîrlan / Betfair

2. Baze de date și explorarea lor prin vizualizare

Tutor: Norbert Petrovici / UBB-Sociologie

3. Bazele statisticii 

Tutor: Adrian Ludușan / UBB-Studii Europene

4. Sisteme informaționale geografice și analiza socio-economică spațială

Tutori: Ciprian Moldovan / UBB-Geografie

 

SEMESTRUL 2> ANALIZA DATELOR

5. Analiza predictivă și dimensională

Tutor: Cristian Pop / UBB-Sociologie

6. Programare statistica în Python

Tutor: Radu Lazin / 8X8

8. Tehnici de data mining

Tutor: Paul Brie / Evozon

9. Practică profesională

Intershipuri în firme de specializate paternere ale programului

 

SEMESTRUL 3> SEGMENTAREA DATELOR ȘI A POPULAȚIEI

10. Metodologia cercetării sociale

Tutor: Traian Rotariu / UBB-Sociologie

11. Analiza spațială a procese sociale și economice

Tutor: Norbert Petrovici / UBB-Sociologie

12. Dezvoltare socială și globalizare

Tutor: Florin Faje / UBB-Sociologie

13. Economia politica a datelor mari

Tutor: Irina Culic / UBB-Sociologie

 

 

SEMESTRUL 4> ANALIZA CONECTIVITĂȚII

14. Programare statistică in R

Tutor: Ionuț Amota / AdLogica

15. Analiză de rețele sociale

Tutor: Csata Zsombor / UBB-Sociologie

16. Modele computerizate de analiză a datelor calitative

Tutor: Călin Goina / UBB-Sociologie

17. Stagiu de cercetare și elaborarea lucrării de disertație

 

Obiective:

 • Colectarea și structurarea datelor într-o organizație;
 • Sintetizarea și agregare a datelor;
 • Descoperirea trendurilor și a codepedentelor;
 • Integrarea unor date diverse pentru a facilita analiza lor;
 • Găsirea datelor necesare în pachete mari de date;
 • Vizualizarea datelor și raportarea analizelor în mod intuitiv;
 • Vizualizare datelor de trafic si a utilizatorilor online.

 

Abilitați dobândite

 • Gestiunea fluxurilor organizaționale pentru a folosi datele în modelul de business;
 • Abilități organizaționale de a colecta și integrare a datelor;
 • Capacitatea de integra coerent date dispersate
 • Abilitatea de a transforma în date informații diverse în formate diverse
 • Sintetiza și interpretarea informațiilor din date;
 • Înțelegerea procedurilor de a construi modele predictive;
 • Abilitatea de a reprezenta grafice univariate și bivariate

 

Beneficii ale programului

 • Înțelegerea procesului de colectare și organizare a datelor;
 • Aptitudinea de integra seturi de date diverse;
 • Capacitatea de a căuta în date sau seturi de baze de date integrate;
 • Capacitatea de agrega date de mărimi diferite;
 • Aptitudinea de a înțelege legăturile din seturile de datelor;
 • Posibilităților de a vizualiza datele într-un mod inteligibil.

ÎNSCRIEREA

Admiterea la studii postuniversitare este deschisă tuturor absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, în limita locurilor și la specializările acreditate la universitate. Admiterea se organizează în luna octombrie 2017, conform calendarului de la pag. 2.

Absolvenții unor programe master pot concura în aceleași condiții ca și absolvenții unor programe nivel licență, condițiile de admitere și posibilitatea de a ocupa un loc subvenționat (scutire de plata taxei de școlarizare) fiind identice.

Candidații vor completa și semna un formular de înscriere cu date generale și îl vor depune  la sediul facultății în perioada înscrierii.

La ÎNSCRIERE pentru admitere la STUDII POSTUNIVERSITARE, candidatul va depune un DOSAR cu următoarele acte:

 • Copia Xerox a diplomei de bacalaureat;
 • Copia Xerox a diplomei de licență și copia suplimentul la diplomă pentru absolvenții de dinainte de 2017; pentru absolvenții promoției 2017 numai copia Xerox a adeverinței de licență;
 • Copia Xerox a certificatului de naștere;
 • Copia Xerox a cărții de identitate;
 • CV tip Europass sub formă tipărită și în format electronic (1-3 pagini)
 • Cei care candidează pentru subvenție la plata taxei de școlarizare vor atașa în mod obligatoriu, în format pe hârtie și electronic (CD) proiectul de cercetare conform structurii indicate în secțiunea „III. Criterii pentru acordarea subvenției pentru taxa de școlarizare”.

Criterii de admitere

Criterii de admitere, identice pentru absolvenții unor programe de licență și/sau master:

 1. Media de licență – 100% din media de admitere;
 2.  CV tip Europass – calificativ ADMIS/RESPINS.

Criterii de departajare la medii egale de admitere:

–  Interviu cu candidații care sunt în situația de a fi departajați.

Subvenții de școlarizare

În cazul în care se acordă subvenții pentru taxa de școlarizare care se vor distribui în ordinea descrescătoare a unui punctaj mediu calculat conform următoarelor criterii:

(1) Media de licență (40%)

(2) Proiect de cercetare conform structurii indicate (60%)

Criterii de departajare în caz de medii egale:

(1) proiect de cercetare conform structurii indicate

(2) Interviu cu candidații care sunt în situația de a fi departajați.

Structura proiectului de cercetare pentru acordarea subvenției pentru taxa de școlarizare:

 • Proiectul va avea minim 1,500 de cuvinte și maxim 2,000 de cuvinte.
 • Proiectul va consta în prezentarea unui cercetări posibile în funcție de interesele de cercetare a candidatului, pe un set de date la alegere, existent sau proiectat. Setul de date va trebui descris succint în proiect.
 • În proiectul se va specifica întrebarea de cercetare, obiectivelor de cercetare, metodologia cercetării, datele pe baza cărora se poate face cercetarea, tehnicile posibile de analiză și utilizatorii finali pentru care această cercetare ar fi utilă.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea se face direct la sediul facultății, secretariat, cam.203, et.II, prin depunerea formularului de înscriere semnat și a celorlalte documente menționate în dosarul de înscriere prezentat la punctul I.

Candidații care concurează pentru subvenția la taxa de școlarizare vor depune în mod obligatoriu, în format fizic și electronic, proiectul de cercetare conform structurii indicate.

Înscrierea are loc la sediul facultății, în 1-15 septembrie, de luni până vineri între orele 9-15.

REZULTATUL ADMITERII

După terminarea perioadei de înscriere și procesarea datelor, în data de 17 octombrie 2017 se vor afișa listele cu candidații admiși la sediul facultății și, respectiv, a celor care vor beneficia de subvenția pentru taxa de școlarizare.

CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT PRIN CONCURS

În perioada 17-19 Octombrie 2017 se operează confirmarea locului obținut la concursul de admitere. Confirmarea locului obținut prin concurs se va face telefonic – 0264/424674 sau prin mail demian.florina13@gmail.com. Pentru cei admiși pe locurile cu taxă se efectuează plata primei tranșe din taxa de școlarizare sau a întregii taxe de școlarizare și aducerea chitanței în secretariat. Plata se poate face la cam. 2 – parter.

Pentru anul universitar 2017/2018, taxa de școlarizare este de 3000 lei. Taxa poate fi achitată în întregime la confirmarea locului sau se poate achită în 2 rate a câte 1500 RON. Prima rata va fi la confirmarea locului și a doua rată în 4 decembrie 2017.

Pentru informații suplimentare puteți contacta responsabilul de program:

Norbert Petrovici
Conferențiar universitar doctor
Departamentul de Sociologie
norbertpetrovici@socasis.ubbcluj.ro