Masterat: Analiza Datelor Complexe

Publicat in Stiinta datelor
DescriereCursuriObiectiveÎnscriereContact

Scopul acestui program este de a le oferi cursanților abilitățile necesare pentru a deveni analiști date sau cercetători date, pregătindu-i pentru o carieră în știința datelor.  Prin înscrierea la acest masterat veți acoperi trei tipuri de cunoștiințe distincte necesare unei cariere în acest domeniu:

(1) Limbajele de programare necesare gestionării datelor și construcția unor depozite de date: SQL, Python, R; Power Querry, VBA, DAX.

(2) instrumentele de explorare vizuală a datelor: tipuri de grafice, dahsborduri, infografice și forme de raportare, prin tooluri specializate precum Excel, PowerBI, Tableau, QView, Cognos, Pajek, ArcGis.

(3) instrumente de analiză statistică predictivă, analiză dimensională, data minning, analiză de rețea, analiză text nestructurat și algoritmi de machine learning, prin tooluri precum: Excel, SPSS, R, JASP, Modeler, RapidMiner.

De-a lungul acestui masterat cursurile vor acoperi aspecte de teoria segmentării populațiilor la nivel urban şi regional, național și global, precum teorii ale proceselor care produc diferitele forme de segmentare.

Tip program: masterat profesional

Precondiţii:

 • Cursurile apelează la gândirea logică;
 • Nu necesită cunoștiințe prealabile de statistică;
 • Nu presupune cunoștiințe de matematică;
 • Nu este nevoie de cunoaștere prealabilă a unor limbaje de programare.

SEMESTRUL 1> EXPLORAREA DATELOR

1. Limbaje de interogare structurate

Petru Vîrlan / Betfair

2. Baze de date și explorarea lor prin vizualizare

Norbert Petrovici / UBB-Sociologie

3. Bazele statisticii 

Adrian Ludușan / UBB-Studii Europene

4. Sisteme informaționale geografice și analiza socio-economică spațială

Ciprian Moldovan / UBB-Geografie

 

SEMESTRUL 2> ANALIZA DATELOR

5. Analiza predictivă și dimensională

Cristian Pop / UBB-Sociologie

6. Programare statistica în Python

Radu Lazin / 8X8

8. Tehnici de data mining

Paul Brie / Evozon

9. Practică profesională

Intershipuri în firme de specializate paternere ale programului

 

SEMESTRUL 3> SEGMENTAREA DATELOR ȘI A POPULAȚIEI

10. Metodologia cercetării sociale

Traian Rotariu / UBB-Sociologie

11. Analiza spațială a procese sociale și economice

Norbert Petrovici / UBB-Sociologie

12. Dezvoltare socială și globalizare

Florin Faje / UBB-Sociologie

13. Economia politica a datelor mari

Irina Culic / UBB-Sociologie

 

 

SEMESTRUL 4> ANALIZA CONECTIVITĂȚII

14. Programare statistică in R

Ionuț Amota / AdLogica

15. Analiză de rețele sociale

Csata Zsombor / UBB-Sociologie

16. Modele computerizate de analiză a datelor calitative

Călin Goina / UBB-Sociologie

17. Stagiu de cercetare și elaborarea lucrării de disertație

 

Obiective:

 • Colectarea și structurarea datelor într-o organizație;
 • Sintetizarea și agregarea datelor;
 • Descoperirea trendurilor și a codependenţelor;
 • Integrarea unor date diverse pentru a facilita analiza lor;
 • Găsirea datelor necesare în pachete mari de date;
 • Vizualizarea datelor și raportarea analizelor în mod intuitiv;
 • Vizualizarea datelor de trafic și a utilizatorilor online.

 

Abilități dobândite

 • Gestiunea fluxurilor organizaționale pentru a folosi datele în modelul de business;
 • Abilități organizaționale de a colecta și integra date;
 • Capacitatea de a integra coerent date dispersate;
 • Abilitatea de a transforma în date informații diverse în formate diverse;
 • Sintetizarea și interpretarea informațiilor din date;
 • Înțelegerea procedurilor de a construi modele predictive;
 • Abilitatea de a construi grafice univariate și bivariate.

 

Beneficii ale programului

 • Înțelegerea procesului de colectare și organizare a datelor;
 • Aptitudinea de a integra seturi de date diverse;
 • Capacitatea de a căuta în date sau seturi de baze de date integrate;
 • Capacitatea de a agrega date de mărimi diferite;
 • Aptitudinea de a înțelege legăturile din seturile de date;
 • Posibilitatea de a vizualiza date într-un mod inteligibil.

ÎNSCRIEREA

Admiterea la studii masterale este deschisă tuturor absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, în limita locurilor și la specializările acreditate la universitate.

La ÎNSCRIERE pentru admitere la masterat, candidatul va depune un DOSAR cu următoarele acte:

 • Copia Xerox a diplomei de bacalaureat;
 • Copia Xerox a diplomei de licență și copia suplimentului de diplomă pentru absolvenții de dinainte de 2017; pentru absolvenții promoției 2017 numai copia Xerox a adeverinței de licență;
 • Copia Xerox a certificatului de naștere;
 • Copia Xerox a cărții de identitate;
 • CV tip Europass sub formă tipărită și în format electronic (1-3 pagini)
 • Adeverinţă medicală (apt pentru facultate);
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională.

Criterii de admitere

Admiterea studenţilor – Criterii de selecţie:

 • 60%: Media de licenţă
 • 40%: Scrisoare de motivaţie + Proiect de cercetare SAU sinteza lucrării de licenţă (maxim 15 pagini)

Criterii de departajare la medii egale de admitere:

–  Interviu cu candidații care sunt în situația de a fi departajați.

 Înscrierea candidaţilor între: 11-17 iulie 2018

Anunţarea rezultatelor concursului 20 iulie 2018

 

Pentru informații suplimentare puteți contacta responsabilul de program:

Norbert Petrovici
Conferențiar universitar doctor
Departamentul de Sociologie
norbertpetrovici@socasis.ubbcluj.ro