Masterat european în drepturile copiilor

DescriereCariereObiectiveDiscipline de studiuCondiţii de admitereContact

Programul masteral se adresează în primul rând absolvenţilor de ştiinţe socio-umane (asistenţă socială, psihologie, pedagogie, sociologie, drept, teologie), dar şi tuturor acelora care, prin natura profesiei, interacţionează direct  cu copiii. Parcurgerea programului urmează să echipeze absolvenţii cu un set de cunoştinţe şi deprinderi necesare înţelegerii copilului şi copilăriei din perspectivă interdisciplinară, cu accent pe modalitatea în care Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului poate fi implementată în practică.
Cunoscând importanţa investiţiei sociale în copii şi copilărie, în societatea română contemporană, la fel ca în toate ţările lumii este mare nevoie de profesionişti    dedicaţi promovării şi protejării drepturilor copilului. Livrarea serviciilor sociale destinate copiilor şi familiilor este axată din ce în ce mai mult pe abordarea bazată pe drepturi . Absolvenţii vor avea posibilităţi de angajare ulterioară ca specialişti în instituţii publice şi private din ţară şi din străinătate, precum şi în institute de cercetare. Masterul European în Drepturile Copilului face parte din Reţeaua Europeană de Mastere în Drepturile copilului (www.enmcr.net). Acest lucru asigură colaborare şi schimburi europene între cadrele didactice şi studenţii înscrişi la acest master precum şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor de studii.

Specialişti în asistenţă socială şi consiliere, care oferă îndrumare şi consiliere copiilor și familiilor, grupurilor, comunităţilor şi organizaţiilor ca răspuns la dificultăţile personale şi sociale ale copiilor, Asistent social (în cadrul DGASPC și SPAS-uri pentru copii, asistent social în organizaţii naţionale şi internaţionale active în domeniul drepturilor copiilor), Consilier pentru adolescenți în domeniul adicţiilor; Asistent social cu competenţă în sănătatea mintală a copiilor; Specialist în evaluarea copiilor și tinerilor cu dizabilităţi; Instructor – educator pentru activităţi de resocializare; Cercetător în asistenţa socială; Asistent de cercetare în asistenţa socială; Cercetător în sociologie; Asistent de cercetare în sociologie; Consilier de reintegrare socială şi supraveghere a copiilor; Consilier şcolar; Pedagog școlar; Mediator școlar.

 

SEMESTRUL 1

1. Drepturile copiilor și societatea (engl.)
2. Sociologia copilăriei
3. Istoria familiei și copilăriei
4. Curs opțional 1

SEMESTRUL 2

1. Dezvoltarea adolescentului: caracteristici și mecanisme
2. Copiii, educația și incluziunea școlară (lb.engleză)
3. Protecția copilului împotriva violenței
4. Curs opțional 2
5. Curs opțional 3

SEMESTRUL 3

1. Metode cantitative avansate de analiză a datelor
2. Dezvoltarea copilului: caracteristici și mecanisme
3. Politici familiale și bunăstarea familiei
4. Practică și supervizare (1)
5. Curs opțional 4

SEMESTRUL 4

1. Metodologia cercetării calitative în asistența socială
2. Stagiu de cercetare pentru lucrarea de disertaţie
3. Practică și supervizare (2)
4. Etica cercetărilor cu copiii

Pe parcursul  celor 4 semestre se aleg în total 4 discipline opţionale generale și de specialitate. Acestea pot fi selectate dintre cele nominalizate în planul de învățământ.

Admiterea studenţilor – Criterii de selecţie:

  1. Media generală la examenul de licenţă – 60% din nota finală
  2. Scrisoare de motivaţie ataşată la Curriculum Vitae – 40% din nota finală

 Înscrierea candidaţilor între: 11-17 iulie 2018

Anunţarea rezultatelor concursului 20 iulie 2018

Persoană de contact: prof. univ. dr. Maria Roth
Director/responsabil al programului de masterat