Coordonatori doctorate şi temele de interes

Publicat in Doctorat

Temele propuse de coordonatorii de doctorat acoperă fenomene sociale diverse, printr-o abordare atât teoretico-fundamentală, dar și aplicativ-intervențională.

 

Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő

Tematică: Problematica drogurilor din perspectiva socială; Sănătatea şi boala in context social; Educația și problemele specifice ale școlilor; Adaptarea socială și școlară.

Prof. dr. abil. Chiribucă Dan

Tematică: Sociologia comunicării și mass media; Impactul social al tehnologiei informațiilor și comunicării.

Prof. dr. abil. Culic Irina

Tematica: Sociologia statului; Migrația internațională; Studii de cetățenie; Sociologie politică comparată; Naționalism și etnicitate; Fundamente epistemologice și metodologice ale cercetării sociale; Sociologie istorică.

 

Prof. dr. Roth Maria

Tematica: Grupuri marginalizate și discriminare, cu accent pe cercetări din domeniul sociologiei copilăriei și tineretului; Educația și sănătatea copiilor; Violența și societatea.

Prof. dr.  abil. Mureșan Cornelia

Teme: Demografia familiei, Cercetarea cursului vieții. Tematică: Relații între generații și relații de gen; Parcursuri sociale și traiectorii: familie și rezidență, educație și muncă,  infracțiune și recidivă, etc.

Conf. dr. abil. Dégi László Csaba

Tematica: Sănătatea şi boala în context social; Asistența psihosocială în oncologie; Prevenirea bolilor neoplazice; Cancerul și munca.

Conf. dr. abil. Veres Valér

Tematica: Populație, structură socială și identitate                                           

Subteme :
I. Structură socială și identitate etnonațională, relațiile intergrup
II. Fenomene demografice, motivele și consecințele scăderii numărului populației
III. Transformare și dezvoltare socială; studiul situației tinerilor

Pentru participare la admitere candidatul va depune un proiect de cercetare pe tema propusă de
candidat, cu următoarele elemente obligatorii:titlul proiectului de cercetare, descrierea temei de cercetare, ipoteze și/sau întrebări de cercetare, referințele cu care tema intră în dialog; conceptele și teoriile de bază sau care dorește să  comenteze critic; sursele empirice pe care va fi bazată teza, metodologia cercetării: descrierea concisă a metodei, elementele, metodele principale, cercetări similare, bibliografie inițială)
Pentru examenul scris, candidatul trebuie să aleagă o subtemă, cu bibliografia aferentă.

Conf. dr. abil. Mihai–Bogdan Iovu

Tematica: Abuzul și neglijarea copiilor; Drepturile copiilor; Politici educaționale pentru învățământul superior

Conf. dr. abil. Maria-Carmen Pantea

Tematica: Studii de tineret. Sociologia muncii și angajării

[1] Volumele pot fi consultate la biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială