Un câmp metodologic

Atelierul de Metodologie își propune să fie un spațiu în care se problematizează în științele socio-umane relația dintre situația cercetătorului ca subiect cunoscător și producția de cunoaștere. Atelierul pornește de la premiza că metodologia nu este un domeniu separat de practicile academice, izolată de epistemologie și asumpțiile ontologice. Metodologia nu este un domeniu tehnic, un domeniu al virtuozității. Chiar daca a fost adesea construita ca ceva autonom, continua să fie un loc al alianțelor, al conflictelor, al tensiunilor, care produce atât deschideri, cât și închideri ale spațiilor posibile ale gândirii și ale imaginarului de cercetare. Forumul de Metodologie urmăreşte crearea unui câmp de discuții epistemologice-metodologice, în care sunt făcute vizibile şi puse în discuție diferitele opţiuni metodologice / epistemologice / ontologice mobilizate în cercetare. Consensul nu este căutat aici, ci mai degrabă scopul său este crearea unui câmp de poziționări relative la o serie de probleme fundamentale legate de modul în care cunoaștem şi generăm cunoaștere. A face explicite practicile noastre de cercetare are ca miză tocmai o sociologie reflexivă cât mai variată, vie şi interesantă în mediul de cercetare din România.

Agenda Cluj 2014: își propune să pună în discuție printr-o serie de ateliere în 27 Nov. 2014, o epistemologie a dezenclavizării Europei de Est. Modul în care sunt înseriate istoric, implicit sau explicit, procesele contemporane produce selecții epistemice asupra întrebărilor de cercetare și instrumentelor pe care le putem construi. În ciuda faptului că multe concepte care descriau socialismului și narativele legate de sfârșitul acestuia au fost construite într-o cheie critică, în acest moment au mai degrabă efecte de estompare a înțelegerilor nuanțate și critice ale prezentului. Au efectul straniu de a sugera că istoria începe cu capitalismul; ca și cum am inversa teza lui Fukuyama, istoria ar începe cu căderea socialismului și triumful capitalismul post-1990. Spațiul est-european pare să fi fost până în 1990 adormit, fără lupte dintre clase, fără alianțe de putere și creștere, fără competiție, fără acumulare și transnaționalism. Istoria începe cu capitalismul dinamic, influențele globale, inegalitățile post-fordiste și cadrele instituționale occidentale care această regiune să se trezească, să se reintegreze în circuitele globale. Regiunea pare că în ultimii douăzeci de ani a recuperat timpul pierdut, s-a sincronizat cu lumea capitalismului occidental, lumea lui „acum”. Regiunea a fost defectă, iar acum încearcă să se repare în ciuda tuturor lanțurilor istoriei. Invităm participanții să căutăm împreună contururile unui câmp epistemic post-defect.