Nou!!! Masterat Asistenţă Socială şi Economie Socială – învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă

Publicat in Noutăți

Ideea de bază a acestui program masteral este transpunerea cunoştinţelor de specialitate ale domeniului economico-administrativ în practica organizațiilor sociale şi a activităţii de asistenţă şi incluziune socială în general. Această specializare este cu atât mai relevantă în contextul României, cu cât sectorul economiei sociale este puțin dezvoltat, legislația în domeniu încă nu a fost promulgată iar dezvoltarea întreprinderilor de economie socială este în consonanța cu evoluțiile de la nivelul Uniunii Europene.
Programul este interdisciplinar şi se adresează absolvenților de asistență socială, științe economice, sociologie, științe juridice, știinţe politice și administrative, științele comunicării, dar și specialiștilor aflați deja în sistemul de asistență socială.
Sintetizăm câteva aspecte incluse în oferta de formare: cunoştinţe despre economia socială şi asistenţa socială; cunoştinţe de management financiar, contabilitate şi analiza costurilor; dezvoltarea capacităţii de analiză a problemelor şi politicilor sociale; competenţe de muncă în proiecte interculturale; pregătire în implementarea şi evaluarea programelor şi serviciilor sociale; empowerment pentru a transforma spiritul antreprenorial în acţiune antreprenorială;  oportunităţi de interacţiune cu modele de bună practică în domeniul economiei sociale din Europa (lectori internaţionali şi stagii de formare la instituţii europene partenere) dar şi spaţii de învăţământ şi cercetare în laboratoare amenajate şi echipate.
Oportunităţile profesionale sunt variate: managementul întreprinderilor sociale, coordonarea  organizaţiilor neguvernamentale, consilierea în domeniul economiei sociale, coordonarea şi evaluarea serviciilor sociale şi a programelor de dezvoltare economico-socială, consultanţă pentru proiecte europene, managementul proiectelor, dezvoltarea antreprenoriatul social.
Este un Joint master derulat în colaborare cu instituţii de învăţământ superior din Uniunea Europeană: University of Applied Scieces- FH Campus Wien (Austria), University of Applied Sciences, Munchen (Germania), Institut Regional de Travail Social  Poitiers (Franţa), Universitatea  Debrecen (Ungaria), Universitatea Ostrava (Cehia), University of Applied Sciences, Lucern (Elveţia).

 

Mai multe informaţii …

https://www.facebook.com/MASTER.ASES/