Proiecte de cercetare

Publicat in Proiecte de cercetare, sticky

Proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale pe teme precum: dezvoltarea locală rurală şi urbană, muncă şi organizaţie, inegalităţi, participare şcolară şi educaţie, devianţă, sociologie electorală, politici sociale, violenţă domestică, protecţia copilului, comportament adictiv, servicii sociale, relaţii interetnice, migraţie, comunităţi marginalizate, schimbări sociale şi globalizare.

 

Forme alternative de religiozitate, dezvoltare personala și tehnici neo-liberale de constituire a sinelui: munca și spiritualitate in Romania (lect.dr. Sorin Gog, lect.dr. Anca Simionca), 2015-2017, UEFISCDI PN-II-RU-TE-2014

 

Connections: Road Infrastructure Developments and Diasporas in and around Romania (lect.dr. Florin Faje), 2015, ERSTE STIFTUNG/Vclei Dom, Contract Nr. 2/2015

 

European Union and the ethno-political construction of Roma Diaspora: human rights, citizenship and social inclusion (lect.dr. Sorin Gog), 2015, ERSTE STIFTUNG CNMP/ESTROM, Contract Nr. 13/2015

 

United Networks. Iniţiative integrate pentru incluziunea socială a categoriilor marginalizate (lect.dr.Cristina Raţ, conf.dr.Veres Valer, drd.Andrada Tobias), 2015-2016, În colaborare cu Asociaţia Caritas – Asistemţă Socială, finanţat prin programul Norway Grants CORAI și FRDS, mecanismul SEE, contract nr. 05/H/SEE/30.04.2015

http://www.caritas-ab.ro/ro/unitednetworks

 

Schimbare şi stabilitate în comportamentul electoral în România (prof.dr. Mircea Comşa), 2013-2014, Grant naţional UEFISCDI

IDEI-PCE, Contract: PN-II-ID-PCE-2011-3-0669

 

Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară – Dealurile Clujului Est (conf.dr. Rudolf Poledna), 2013-2014, Contract AM POS Mediu ROSCI0295

 

Pilot Study: Developing a Common Methodology for Reference Budgets (lect.dr. Cristina Raţ), 2014-2015, Contract internaţional cu Applica Sprl, Belgia – finanțat de Comisia Europeană, Contract: 2248/05/02.2014

https://referencebudgets.eu

 

Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Constituirea socială și culturală a „ghetourilor ţigăneşti” în România în context european (Director: prof.dr. Enikő Vincze, FSE-UBB. Colaboratori: lect.dr. Norbert Petrovici, lect.dr. Cristina Raţ, lect.dr. Anca Simionca), 2013-2014, Grant naţional UEFISCDI, Contract nr.: PN-II-ID-PCE-2011-3-0354

https://sparex-ro.eu

 

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca, 2014-2020 (prof.dr. Traian Rotariu, prof.dr. Dan Chiribucă, lect.dr. Norbert Petrovici, lect.dr. Cristina Raţ), 2013-2014, Colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, fără finanţare

http://cmpg.ro

 

Ethnicity and Migration: A Social Historical Account of Romanian Immigration to Canada (prof.dr. Irina Culic), 2012, Grant al Academiei Române, Contract POSDRU 89/15/5/61104

 

Cercuri de afaceri locale în spații statale globale. Regimuri spațiale politice și economice de acumulare (lect.dr. Norbert Petrovici), 2012, Grant CNCSIS II, Contract nr. 422/2012,

 

Evaluarea participativă a situaţiei sociale şi economice din zona Pata-Rât şi Cantonului, Cluj-Napoca (lect.dr Cristina Raţ), 2012, Colaborare cu United Nations Development Program (UNDP)

 

DEMOCHANGE and European Cities (conf.dr. Rudolf Poledna), 2012, Grant European, Contract 16943/D9ER

 

Status, Social Change and Development in Rural Migrants Communities from Romania (conf.dr. Gabriel Troc), 2012, Grant al Academiei Române, Contract POSDRU 89/15/5/61104

 

Career Flexibility beetween Personal Choice and Precariousness. The case of IT and HR professionals in Romania (lect.dr. Anca Simionca), 2012-2014, ERSTE STIFTUNG, Contract 2/2014