Recrutare şi contractare 350 de asistenţi sociali, în cadrul POCU/460/4/6/126924

Publicat in Anunțuri

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale implementează, alături de agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţia Socială proiectul Dezvoltarea Sistemului de Asistenţă Socială pentru Combaterea Sărăciei şi a Excluziunii Sociale, POCU/460/4/6/126924, pe o durată de 36 de luni din aprilie 2019 până în martie 2022. Prin implementarea activităţilor prevăzute în cererea de finaţare, proiectul contribuie la consolidarea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială de a iniţia, coordona şi de a implementa măsuri de prevenire şi combatere a situaţiilor marginalizate prin furnizarea de resurse umane adecvate şi formarea acestora, precum şi îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale personalului care activează în sectorul asistenţei sociale la nivel naţional, contribuind astfel la consolidarea reţelei de asistenţă socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populaţiei.

Proiectul se va derula în 7 regiuni: Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Vest, cuprinzând localităţile selectate în urma metodologiei de selecţie. Astfel în regiunea de dezvoltare Nord-Vest au fost identificate comunităţile din următoarele localităţi: Cluj (Călăţele, Luna, Măguri-Răcătău, Palatca, Petreştii de Jos, Valea Ierii), Bihor (Abram, Abramut, Balc, Batar, Budureasa, Cherechiu, Ciumeghiu, Dobreşti, Finis, Holod, Husasău de Tinca, Ineu, Rabagani, Sacadat, Simian, Şoimi, Şuncuiuş, Tauteu, Tinca), Bistriţa-Năsăud (Bistriţa Bârgăului, Budacu de Jos, Budeşti, Căianu Mic, Ciceu-Mihăieşti, Dumitra, Dumitrita, Ilva Mare, Josenii Bârgăului, Lechinţa, Livezile, Petru Rareş, Rebrişoara, Sant, Silivaşu de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie, Telciu, Tiha Bârgăului, Tirlisua, Urmeniş, Zagra), Maramureş (Ardusat, Cerneşti, Poienile de Sub Munte, Suciu de Sus), Sălaj (Bocşa, Buciumi, Cizer, Fildu de Jos, Gârbău, Horoaţu Crasnei, Marca, Meseşenii de Jos, Mirsid, Nuşfalău, Românaşi, Sig, Valcău de Jos), Satu-Mare (Andrid, Botiz, Cauas, Craidorolţ, Dorolţ, Medieşu Aurit, Socond, Tarna Mare, Tiream).

Conform cererii de finanţare, grupul ţintă al proiectului este format din persoanele care vor fi recrutate pentru a profesa în cadrul celor 350 de servicii publice de asistenţă socială şi cărora le lipseşte resursa umană adecvată, respectiv asistenţi sociali cu studii superioare având specializarea de asistenţă socială. Asistentul social va fi încadrat cu cel puţin 2 ore în organigrama autorităţii administraţiei publice locale, iar pentru cele 6 ore va avea contract de subvenţie grup ţintă încheiat cu MMJS.

Totodată, personalul angajat în cadrul proiectului va beneficia de o componentă de formare/perfecţionare profesională şi de un modul de formare în format e-learning.

În metodologia de selceţie şi recrutare a asistenţilor sociali elaborată în cadrul proiectului sunt prevăzute condiţiile generale şi condiţiile specifice de angajare în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ teritoriale. Condiţiile generale sunt cele prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului  cadru privind stabilirea principiilor generrale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice de angajare a asistentului social sunt următoarele:

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvire cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în asistenţă socială;
  • experienţă profesională minimă în specialitatea studiilor – minim 1 an*;
  • înscriere în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali sau declaraţie pe proprie răspundere că până la semnarea contractului individual de muncă va prezenta înregistrarea sa în CNAS, în caz contrar examenul/concursul este declarat nul.

 

Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale

 

 

* Conform art. 10, alin. 2 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare