Regulament disertaţie

Publicat in Susţinere disertaţie masterat

Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat