Selecţie Erasmus+ 2018 – 2019 pentru studenţi

Publicat in Anunțuri, Erasmus+

Selecţia studenţilor – nivel LICENŢĂ, MASTER ŞI DOCTORAT va avea loc în data de 19 Octombrie 2018, ora 11,00 în Clădirea Mărăști.

 

Pentru a putea participa la concursul de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 •  să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut bugetat sau cu taxă;
 •  să fi absolvit cel puţin anul I de studii pentru nivelul licenţă
 •  să fie integraliști după ultima sesiune
 •  să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se studiază la universitatea parteneră, pentru care candidează.

Grantul ERASMUS+ este un suport financiar, care se poate adăuga bursei naţionale, cu scopul  acoperirii parţiale a cheltuielilor pe care le implică perioada de studiu în străinătate.

Înscrierea la concursCriterii de selecţieProbe de concurs

Conţinutul dosarului:

 •   Fişa candidatului
 •    Declaraţie tip (Formularele şi informaţii suplimentare le găsiţi pe pagina informativă a Oficiului ERASMUS+ al UBB: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php)
 •   Scrisoare de motivaţie
 •   Curriculum Vitae, model european
 •   Adeverinţă de note – este suficientă specificarea mediei notelor obţinute pe semestrele parcurse / foaie matricolă. Studentii din anul I, nivel licență, vor prezenta adeverinţa cu media notelor din sesiunea de iarnă.
 •   Certificat de competenţă lingvistică – pentru limba în care se va studia la universitatea parteneră (sunt acceptate certificatele lingvistice eliberate de Centrul Lingua, Alpha sau certificatele internaționale, Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.) – această cerință nu se aplică studenților sau absolvenților de la Facultatea de Litere
 • Fotocopii diplome care să ateste activități extrașcolare, voluntariat, activități de cercetare.

Scrisoarea de motivație şi CV-ul vor fi redactate în limba în care se va studia la universitatea parteneră.

Dosarele de candidatură se depun la Secretariatul Departamentului Sociologie, secretar responsabil ERASMUS+ – Mihaela Albu, mihacristea@yahoo.com , sediul Facultăţii, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: Vineri, 19 Octombrie, Ora 10,00.

Coordonator  ERASMUS+ – Lect. Univ. Dr. Florin Fajeflorin.faje@gmail.com

 

Concursul urmează să verifice şi să confirme:

 • un nivel de cunoştinţe de specialitate corespunzător şi adaptat exigenţelor universităţii gazdă
 • stăpânirea limbii în care se va studia (exprimare scrisă şi orală, de specialitate), corespunzător cel puţin nivelului “BINE” – condiţie prealabilă
 • capacitatea de a folosi cunoştinţele şi de a efectua muncă de cercetare

Concursul va cuprinde următoarele probe:

 • Evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV)
 • Interviul individual

Probele se vor desfăşura în limba de studiu a universităţii primitoare.
Comisia de concurs va cuprinde minim 3 membri.
Candidaţii admişi fără loc sunt consideraţi rezerve.