Selecţie Erasmus+ 2018

Publicat in rest

Selecţia studenţilor – nivel licenţă va avea loc în data de 20 Aprilie 2018, ora 10,00 în Clădirea Mărăști.

Înscrierea la concursCriterii de selecţieProbe de concurs

Conţinutul dosarului:

 • Fişa candidatului
 • Declaraţie tip (Formularele şi informaţii suplimentare le găsiţi pe pagina informativă a Oficiului ERASMUS+ al UBB: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php)
 • Scrisoare de motivaţie
 • Curriculum Vitae, model european
 • Adeverinţă de note – este suficientă specificarea mediei notelor obţinute pe semestrele parcurse/foaie matricolă. Studentii din anul I, nivel licență, vor prezenta adeverinţa cu media notelor din sesiunea de iarnă.
 • Certificat de competenţă lingvistică – pentru limba în care se va studia la universitatea parteneră (sunt acceptate certificatele lingvistice eliberate de Centrul Lingua, Alpha sau certificatele internaționale, Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.) – această cerință nu se aplică studenților sau absolvenților de la Facultatea de Litere
 • Schiță de proiect ( 1-2 pagini, tematica proiectului la liberă alegere) redactată în limba în care se va studia
 • Fotocopii diplome care să ateste activități extrașcolare, voluntariat, activități de cercetare

Scrisoarea de motivație, CV-ul, schița de proiect vor fi redactate în limba în care se va studia la universitatea parteneră.
Dosarele de candidatură se depun la secretariat cam. 203, secretar responsabil ERASMUS+ – Mihaela Albu, mihacristea@yahoo.com, sediul Facultăţii, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: Joi, 19 Aprilie, ora 1600.

Coordonatori ERASMUS+:

lect. univ. dr. Florin Faje – florin.faje@gmail.com
conf. univ. dr. Norbert Petrovici – norbertpetrovici@gmail.com

Concursul urmează să verifice şi să confirme:

 • un nivel de cunoştinţe de specialitate corespunzător şi adaptat exigenţelor universităţii gazdă
 • stăpânirea limbii în care se va studia (exprimare scrisă şi orală, de specialitate), corespunzător cel puţin nivelului “BINE” – condiţie prealabilă
 • capacitatea de a folosi cunoştinţele şi de a efectua muncă de cercetare

Concursul va cuprinde următoarele probe:

 • Evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV)
 • Interviul individual și prezentarea schiței de proiect

Probele se vor desfăşura în limba de studiu a universităţii primitoare.
Comisia de concurs va cuprinde minim 3 membri.
Candidaţii admişi fără loc sunt consideraţi rezerve.