Toate Administrativ şi tehnic Director Şcoala Doctorală Consiliul facultăţii Secretariat Departamentul de Sociologie Departamentul de Asistență Socială Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară
Profesor Doctor Universitar
Departamentul de Sociologie
Profesor Doctor Universitar
Departamentul de Sociologie
Profesor Doctor Universitar
Departamentul de Sociologie
Conferentiar Doctor Universitar
Departamentul de Sociologie
Conferentiar Doctor Universitar
Departamentul de Sociologie
Conferentiar Doctor Universitar
Departamentul de Sociologie
Conferentiar Doctor Universitar
Departamentul de Sociologie
Lector Doctor Universitar
Departamentul de Sociologie
Lector Doctor Universitar
Departamentul de Sociologie
Lector Doctor Universitar
Departamentul de Sociologie
Lector Doctor Universitar
Departamentul de Sociologie
Conferentiar Doctor Universitar
Departamentul de Asistență Socială