István Horváth

Departament: Conducere

Titlu: Profesor Doctor Universitar

Adresa:Clădirea Plugarilor, str. Dostoievsky, nr. 34

Birou:

Email:ihorvath66@hotmail.com; istvan.horvath@ubbcluj.ro

Functia: Consiliul facultății;

BioInteresePredarePublicațiiProiecte

 

Am început studiile elementare în 1972 la Sînsimion și am luat bacalaureatul în 1984 la liceul industrial numărul 2 (actualul Liceu Tehnologic „Joannes Kajoni”) din Miercurea Ciuc.

În 1987 m-am înscris la specializarea filozofie-istorie a Universității din Cluj, unde în 1989 toamna am luat ca specializare secundară sociologia. După licența din 1991 am obținut diploma de filozofie-sociologie.

Din toamna lui 1991 mi-am început cariera universitară, ca preparator, la nou structurată catedră de sociologie a Universității Babeș-Bolyai, începând să seminarizez la materiile de introducere în sociologie și teorii sociologice clasice, incluse de atunci în norma mea. În curând am preluat materia, pe atunci introdusă în curricula de sociologie: sociologia etnicității și a relațiilor interetnice. Momentul a fost consonant cu interesele mele de cercetare de atunci, marcând orientarea mea de cercetător, lista mea de publicații și activitatea mea de instituționalizare a cercetării.

Titlul de doctor a fost obținut în 2002 cu o teză cu titlul LIMBĂ, ETNICITATE, IDENTITATE, având ca și conducător inițial pe profesorul Gáll Ernő, teza fiind finalizată și susținută cu profesorul Vasile Muscă. Preocuparea, și desigur cursul bazat pe teza de doctorat comunicare, sociolingvistică și politici lingvistice fiind inițiat (și neîntrerupt de) atunci.

Activitatea mea în domeniul instituționalizării cercetării l-am început în 1993, devenind membru fondator al Centrului de Cercetare a Relațiilor Interetnice, un atelier de cercetare care a funcționat deopotrivă ca laborator în cadrul catedrei de sociologie și asociație de cercetare. În acest cadru am activat ca cercetător, director adjunct, director coordonator de programe de cercetare până în 2007. În cadrul mai multor programe instituționale și colaborări internaționale am avut oportunitatea să abordez mai multe aspecte din domeniul cercetării etnicității și relațiilor interetnice: căsătorii mixte etnic, etno-politică, sondaje privind relațiile interetnice, multilingvism minoritar, precum și migrația etnică. În legătură cu această ultimă preocupare de cercetare am dezvoltat cursul masteral de migrație internațională și piața muncii.

Dincolo de aspectele legate strict predare și cercetare am fost activ și în ceea ce privește managementul academic. Am fost între primii angajați la linia maghiară de la sociologie, asumând mai multe aspecte de gestionare și management academic. Mai mult, mă număr între fondatorii revistei de sociologie în limbă maghiară Erdélyi Társadalom (Societatea Transilvană), care funcționează din 2003 și al cărui redactor șef am fost la început. În 2001 am devenit prodecan la nou înființata Facultate de Sociologie și Asistență Socială (până în 2007-ig), devenind în 2013  profesor universitar în cadrul acesteia.

Din 2007 conduc Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale o instituție publică înființată în anul respectiv la Cluj.

 • studiul etniilor
 • migraţia
 • sociolingvistică
 • Teorii sociale I
 • Migraţie internaţională şi globalizarea pieței muncii
 • Migraţia internatională
 • Antropologie lingvistică și sociolingvistică
 • Conducere doctorat
TitluCitat deAnul
The culture of migration of rural Romanian youth
I Horváth
Journal of ethnic and migration studies 34 (5), 771-786, 2008
1332008
Facilitating Conflict Transformation: Implementation of the Recommendations of the OSCE high commissioner on National Minorities to Romania, 1993-2001
I Horváth
IFSH-Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, 2002
662002
Migration and its consequences for Romania
I Horváth, R Gabriel Anghel
Südosteuropa 57 (4), 386, 2009
422009
From the unitary to the pluralistic: fine-tuning minority policy in Romania
I Horváth, A Scacco
Diversity in action: local public management of multi-ethnic communities in …, 2001
332001
A romániai magyarok kétnyelvűsége: nyelvismeret, nyelvhasználat, nyelvi dominancia. Regionális összehasonlító elemzések
I Horváth
Erdélyi Társadalom, 171-198, 2005
202005
A romániai magyar kisebbség Magyarországra irányuló mozgása
H István
Korunk 2, 31-48, 2002
172002
Diversity recognition and minority representation in Central and Southeast Europe: a comparative analysis
IG Székely, I Horváth
Nationalities Papers 42 (3), 426-448, 2014
162014
Kisebbségszociológia: alapfogalmak és kritikai perspektívák
H István
Kolozsvári Egy. K., 2006
142006
Az erdélyi magyarok kétnyelvűsége: nyelvvmenntés és inntegráció között?
I Horváth
Erdélyi Társadalom, 7-23, 2003
132003
Depopulating semi-periphery? Longer term dynamics of migration and socioeconomic development in Romania
H István, K Tamás
Demográfia 58 (5), 91-132, 2015
12*2015
Migraţia internaţională a cetăţenilor români după 1989
I Horváth
Inerţie şi schimbare. Dimensiuni sociale ale tranziţiei în România, 199-222, 2012
11*2012
Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási migrációja, 1990–2000
I Horváth
Erdélyi társadalom 2 (02), 59-84, 2004
112004
Migrációs hajlandóság az erdélyi magyarság körében–2003 október
I Horváth
Erdélyi Társadalom 1 (02), 39-53, 2003
112003
Social impact of emigration and rural-urban migration in central and eastern Europe
I Alexe, I Horváth, R Noica, M Radu
Final Country Report Romania. Elaborat în cadrul unui proiect iniţiat de …, 2012
82012
Rom sau țigan. Dilemele unui etnonim în spațiul românesc
I Horváth, N Lucian
Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2012
82012
Introducere [Introduction]
I Horváth, RG Anghel
Sociologia migrației. Teorii și studii de caz românești [The sociology of …, 2009
82009
Focus migration: country profile Romania
I Horváth
Bundeszentrale für politische Bildung, Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut …, 2007
72007
Dimensiuni ale familiei actuale din România
P Iluţ
Presa Universitară Clujeană, 2007
72007
Ethnobarometer: Interethnic Relations in Romania
I Culic, I Horváth, M Lazăr
Cluj-Napoca: Ethnocultural Diversity Resource Center, 2000
72000
Romania. Country Profile
I Horvath
Focus migration 9, 2007
62007
Vezi toate articolele

Membru al unei echipe de cercetare:

 • Membru în echipa de cercetare în perioada 2006-2008, în proiectul CEEX Disparități în utilizarea serviciilor de sănătate în regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Patternuri și cauze socioeconomice, director de proiect prof. univ. dr. Livia Popescu.
 • Asistent interdisciplinar – management ştiinţific în perioada 2011-2012, în proiectul POSDRU Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală.
 • Partener principal Filiala Cluj Napoca a Academiei Române.