Corina Iulia Voicu

Departament: Departamentul de Asistență Socială

Titlu: Lector Doctor Universitar

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 303

Email:corina.voicu@socasis.ubbcluj.ro

BioInteresePredarePublicaţiiProiecte

Corina Voicu este lector universitar în cadrul Departamentului de Asistență Socială, asistent social principal și președintele Asociației Alternative Umanitare; preocupată de domeniul protecției copilului, în care a activat ca asistent social și a participat la proiecte de cercetare; cu publicații în domeniul managementului organizațional, în care și-a realizat studiile doctorale.

 • asistenţă socială
 • management
 • vârstnici
 • protecţia copilului
 • Statistică socială şi analiza computerizată a datelor
 • Sistemul de asistenţă socială şi practica de specialitate (I)
 • Teorii şi metode în asistenţa socială
 • Tutorial de cercetare pentru lucrarea de licenţă
 • Practică de specialitate (II)
 • Managementul serviciilor sociale
TitluCitat deAnul
Asking for Parental Consent in Research on Exposure of Children to Violence.
M Roth, C Voicu, A David-Kacso, I Antal, A Muntean, S BUMBULUȚ, ...
Revista de cercetare si interventie sociala 42, 2013
52013
The Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN) in Romania
I Antal, M Roth, E Mezei, A Dávid-Kacsó, C Voicu, R Szász
Revista de Asistenta Sociala, 51, 2012
32012
Abusive parents from rural and urban areas
C Baciu, C Voicu, I Antal, E Mezei, M Roth
Revista de Asistenta Sociala, 81, 2012
32012
THE PREVALENCE OF CHILD ABUSE AMONG HIGH-SCHOOL STUDENTS IN THE FRAME OF THE BECAN STUDY.
A IMOLA, M ROTH, Á DÁVID-KACSÓ, E MEZEI, C VOICU
Today's Children are Tomorrow's Parents 35, 2013
22013
Importance of Supervision in Social Work
CI Voicu
Logos Universalitate Mentalitate Educatie Noutate-Sectiunea Stiinte Sociale …, 2017
12017
Actul procedural prin care procurorul remediaza neregularitatile actului de sesizare in procedura camerei preliminare
C Voicu, C Oncescu
Dreptul, 55, 2016
12016
Adolescents' Plans for Family Formation: Preliminary Findings from Romania
MB Iovu, P Haragus, M Roth, S Raiu, AK David, D Csaba, C Faludi, ...
Revista de Asistenta Sociala, 131, 2013
12013
Outcomes of adolescence in Romania
M Roth, A Kacso-David, I Mihai, A Vincze, PT Haragus, C Degi, C Voicu, ...
Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 1959-1964, 2012
12012
Volunteering Advantages and Difficulties in Romania.
CI Voicu, SL Raiu
Postmodern Openings/Deschideri Postmoderne 9 (4), 2018
2018
Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Social Sciences
CI VOICU
2017
Involvement of Children in the Preparation and Development of the BECAN Research (Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect 1), Romania
C Voicu, I Antal, M Roth
Revista de Asistenta Sociala, 123, 2016
2016
THE FURTHER EDUCATION PLANS OF TEENS IN THE LAST GRADE OF HIGH SCHOOL SERGIU-LUCIAN RAIU, MARIA ROTH, TEO-PAUL HĂRĂGU܇, ANNAVINCZE
AK DAVID, CL DÉGI, CI VOICU, MB IOVU, C FALUDI
Education and Continuous Education, 59, 2014
2014
Influenţa debutului sexualşi a comportamentelor de risc pentru sănătate asupra reuşitei la bacalaureata adolescenţilor din România.
C Faludi, CL Dégi, M Roth, S Raiu, MB Iovu, PT Hărăguş, Á Dávid-Kacsó, ...
Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala 12 (4), 2013
2013
Influenta debutului sexual si a comportamentelor de risc pentru sanatate asupra reusitei la bacalaureat a adolescentilor din Romania/[How Do Early Sexual Debut and Health Risk …
C Faludi, CL Dégi, M Roth, S Raiu, MB Iovu, PT Haragus, Á Dávid-Kacsó, ...
Revista de Asistenta Sociala, 39, 2013
2013
Health and well-being among Romanian adolescents transitioning to adulthood
AE Bernath-Vincze, CL Degi, M Roth, T Haragus, S Raiu, MB Iovu, ...
PSYCHOLOGY & HEALTH 28, 173-173, 2013
2013
EFFECTS OF SCHOOL SUCCESS ON ADULTHOOD PROJECTS OF YOUNGSTERS BY THE END OF SCHOOLING
M ROTH, MB IOVU, CD ANNAVINCZE, C VOICU, C FALUDI
Applied Social Sciences: Sociology, 145, 2013
2013
Cultura organizaţională şi determinaţiile ei psihosociale asupra angajaţilor
C Voicu
2010
Andrea Juhásová
Z Mališková, A Ivasiuc, ML Alexandru, C Gavriluţă, ML Ţăruş, M Vulpe, ...
How Do Early Sexual Debut and Health Risk Behaviors Influence Baccalaureate Performance of Romanian Adolescents?/39
TM Alexiu, A Bîrneanu, M Constantinescu, C Constantinescu, C Faludi, ...
Cath Larkins
L Popescu, MB Iovu, E Peter, A Bichir, A Ciocotişan, S Raiu, O Aytar, ...
Vezi toate articolele

Membru al unei echipe de cercetare:

 • “BECAN – Balcan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect”, proiect CAPACITATI, membru
 • Diagnosticul social al performantei şcolare prin scala socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare, 2007-2010- Roth Maria, project director
 • Rezultantele adolescenței. O viziune longitudinală privind influențele contextului social asupra tranzițiilor de succes către viața adultă (PNII-ID-PCE-2011-3-0543). Director proiect: Maria Roth
 • Vreau sa termin scoala si eu: 2010-2012, AMPOSDRU, coordonat de prof. univ. dr. Maria Roth
 • Disparităţi în utilizarea serviciilor de sănătate în regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Pattern-uri şi cauze socio-economice Disparităţi în utilizarea serviciilor de sănătate. Patern-uri şi condiţii socio-economice: 2007 – 2008, coordonat de prof. univ. dr. Livia Popescu