Cristian Pop

Departament: Departamentul de Sociologie

Titlu: Lector Doctor Universitar

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: sala 205

Email:cristi.pop86@gmail.com

Functia: Tutore An 2 Resurse umane;

BioInteresePredarePublicațiiProiecte
 • metodologii
 • statistici sociale
 • stratificare socială şi mobilitate
 • Analiza cantitativă a datelor cu aplicaţii pe calculator
 • Stratificare socială
 • Statistică socială şi analiza datelor

Membru al unei echipe de cercetare:

 • „Cercetator sociolog in proiectul “Dezvoltarea capacității instituționale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetățenilor români migranți”” Cod SMIS 3849. Finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) – Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
  serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, 01.09.2014 – 01.02.2015
 • „Cercetator sociolog in proiectul „CREAREA ŞI PROMOVAREA DE INSTRUMENTE DE ECONOMIE SOCIALĂ ÎN SCOPUL INCLUZIUNII PE PIATA FORTEI DE MUNCĂ A GRUPURILOR DEFAVORIZATE”. Finanatare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007 – 2013. 01.10.2010 – 30.04.2011
 • Cercetator sociolog in proiectul „STUDIU COMPARATIV ASUPRA SITUAŢIEI PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN ROMÂNIA. CAZUL PODIŞULUI SOMEŞAN”. Realizat la comanda Fondului ONU pentru Populaţie, noiembrie-decembrie 2009