Conducere

Paul Teodor Hărăguş
Conferentiar Doctor Universitar
Decan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Tivadar Magyari
Conferentiar Doctor Universitar
Prodecan
Biroul permanent al facultății
Anca Simionca
Lector Doctor Universitar
Prodecan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății

Șef Departament

Ana Cristina Baciu
Conferentiar Doctor Universitar
Șef de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Éva László
Lector Doctor Universitar
Șef de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Cristina Raţ
Lector Doctor Universitar
Șef de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății

Director de studii ID

Adina Rebeleanu
Conferentiar Doctor Universitar
Director de studii învăţământ la distanţă, specializarea asistenţă socială
Consiliul facultății
Senator

Biroul permanent al facultății

Ana Cristina Baciu
Conferentiar Doctor Universitar
Șef de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Paul Teodor Hărăguş
Conferentiar Doctor Universitar
Decan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Tivadar Magyari
Conferentiar Doctor Universitar
Prodecan
Biroul permanent al facultății
Éva László
Lector Doctor Universitar
Șef de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Cristina Raţ
Lector Doctor Universitar
Șef de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Anca Simionca
Lector Doctor Universitar
Prodecan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății

Consiliul facultății

Maria Roth
Profesor Doctor Universitar
Consiliul facultății
Ana Cristina Baciu
Conferentiar Doctor Universitar
Șef de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Paul Teodor Hărăguş
Conferentiar Doctor Universitar
Decan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Mihai Bogdan Iovu
Conferentiar Doctor Universitar
Consiliul facultății
Adina Rebeleanu
Conferentiar Doctor Universitar
Director de studii învăţământ la distanţă, specializarea asistenţă socială
Consiliul facultății
Senator
István Horváth
Profesor Doctor Universitar
Consiliul facultății
Andrea Müller-Fabian
Conferentiar Doctor Universitar
Consiliul facultății
Valér Veres
Conferentiar Doctor Universitar
Consiliul facultății
Senator
Zsombor Csata
Conferentiar Doctor Universitar
Consiliul facultății
Éva László
Lector Doctor Universitar
Șef de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
László Péter
Lector Doctor Universitar
Consiliul facultății
Norbert Petrovici
Conferentiar Doctor Universitar
Consiliul facultății
Sorin Gog
Lector Doctor Universitar
Consiliul facultății
Călin Goina
Lector Doctor Universitar
Consiliul facultății
Cristina Raţ
Lector Doctor Universitar
Șef de departament
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății
Anca Simionca
Lector Doctor Universitar
Prodecan
Biroul permanent al facultății
Consiliul facultății

Senatori

Adina Rebeleanu
Conferentiar Doctor Universitar
Director de studii învăţământ la distanţă, specializarea asistenţă socială
Consiliul facultății
Senator
Béla Szabó
Conferentiar Doctor Universitar
Senator
Valér Veres
Conferentiar Doctor Universitar
Consiliul facultății
Senator
Dan Chiribucă
Profesor Doctor Universitar
Senator